Afschrijven op gebouwen in eigen gebruik

Je mag als ondernemer in de inkomstenbelasting nu over het bedrijfspand dat je in eigen gebruik hebt, afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde van het pand. Vanaf 2024 wordt de afschrijving op een pand in eigen gebruik beperkt. Dan kun je op dit pand nog maar afschrijven tot de WOZ-waarde. Is de boekwaarde van het pand al lager dan de WOZ-waarde? Dan heb je geen bijtelling, maar je kunt niet verder afschrijven. Dit is dezelfde afschrijvingsmethode die nu al geldt voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Benut overgangsrecht
Heb je een pand in eigen gebruik al vóór 2024 tot jouw ondernemingsvermogen of resultaatvermogen gerekend én daarover vóór 2024 nog geen 3 volledige boekjaren afgeschreven? Dan mag je in de resterende jaren van die 3 boekjaren nog volgens de huidige regels afschrijven over dat pand.

Cookie instellingen