Meer kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is in 2024 extra verhoogd. Zo is het maximumbedrag voor je eerste kind verhoogd met € 750 per jaar en voor je tweede en volgende kind met € 883 per jaar. Ook gaat het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar met € 400 per jaar omhoog.

In tegenstelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget inkomensafhankelijk. Naast het inkomen van jou en je eventuele partner is hiervoor ook van belang het aantal kinderen en de leeftijd die zij hebben. Daarnaast mag ook het (gezamenlijke) vermogen niet te hoog zijn: maximaal € 140.213 als je alleenstaande bent en € 177.301 voor jou en je partner samen. Ben je een  alleenstaande ouder, is je kind tussen 12 en 17 jaar oud en heb je een laag inkomen? In dat geval heb je recht op een aanvullende vergoeding. Het maximum van deze aanvulling bedraagt € 3.480 in 2024.

Cookie instellingen