NOW 3.3

Door de uitbraak van het COVID-19-coronavirus heeft de overheid diverse overheidsmaatregelen genomen. Een van de maatregelen is de NOW. Deze maatregel zorgt ervoor dat werkgevers bij het UWV een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 kunnen aanvragen voor de NOW 3.3 worden ingediend bij het UWV.
 
Om voor de NOW 3.3 in aanmerking te komen, gelden dezelfde verplichtingen als voor de NOW 3.2.
 
Omzetdaling
U komt in aanmerking voor de NOW 3.2 wanneer u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat dus 85%. Bij een omzetdaling van 50%, ontvang je dus 42,50% van de totale loonsom.
 
Bij de aanvraag van de subsidies heeft u de keuze uit de volgende periodes:
  • April – mei – juni
  • Mei – juni – juli
  • Juni – juli – augustus
Let op: is de NOW 3.2 toegekend, dan moet de periode van de NOW 3.3 aansluiten aan de periode van de NOW 3.2
 
Loonsom
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Voor de NOW 3.3 is de loonsom van juni 2020 leidend. De loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni zonder dat de werkgever wordt gekort bij de definitieve tegemoetkoming. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. De werkgeverslasten worden voor 40% gecompenseerd.
 
Verplichtingen
Inspanningsverplichting scholing: de werkgever heeft de verplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Bijvoorbeeld door hier aandacht aan te besteden bij individuele personeelsgesprekken of het scholingsbeleid aanpassen. Het kabinet heeft een crisispakket “Nederland Leer Door” in het leven geroepen waar werknemers kosteloos ontwikkeladvies en scholing kunnen aanvragen.
 
Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk: werkgevers die gebruik maken van de NOW 3.3 zijn verplicht om de werknemers van wie het dienstverband eindigt (door afloop contract) of wordt beëindigd, te begeleiden naar een andere baan. Wanneer een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen, wordt aangevraagd, is de werkgever zelfs verplicht om contact op te nemen met het UWV. Voldoet de werkgever niet aan deze laatste verplichting wordt de totale subsidie met 5% verlaagd.
 
Bonus, dividend en inkoop eigen aandelen: ontvangt u een voorschot van € 100.000 of hoger, geldt de verplichting dat geen dividend, bonussen of eigen aandelen mogen worden ingekocht.
 
Voorschot en definitieve vaststelling
Het voorschot van 80% van de subsidie die in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken uit te betalen. Wettelijk gezien hebben ze hier 13 weken de tijd voor. Waarschijnlijk kan vanaf eind 2021, begin 2022 de definitieve aanvraag worden ingediend.
 
Aanvragen
Wilt u dat wij de subsidie voor u aanvragen of heeft u hulp nodig bij de aanvragen, hebben wij de volgende gegevens en stukken nodig. Deze stukken kunt u mailen naar anouk@leendersgielen.nl. Het kan zijn dat wij bepaalde stukken al in ons bezit hebben of dat wij de administratie voor u bijhouden en de jaarcijfers opstellen. Geef dat in de mail even aan.  
 
  • Volledige netto-omzet 2019;
  • Startdatum van de aanvraag subsidie – dus keuze uit startmaand april, mei of juni;
  • Verwachte omzet in de 3 maanden waarover subsidie wordt aangevraagd of het verwacht percentage omzetverlies;
  • Rekeningafschrift met rekeningnummer waarop u de betalingen van de Belastingdienst ontvangt of waarvan u de loonheffingen betaalt. Dit rekeningnummer moet bij de Belastingdienst bekend zijn.
 
Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op via onze afdeling salarisadministratie.
Cookie instellingen