NOW 5.0

De NOW maatregel was beëindigd, maar wordt inmiddels door de gedeeltelijke lockdown weer ingevoerd.  Deze maatregel zorgt ervoor dat werkgevers bij het UWV een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Vanaf 13 december 2021 kan de NOW 5.0 bij het UWV worden aangevraagd. De regeling steekt iets anders in elkaar dan de vorige NOW’s.
 
Omzetdaling
U komt in aanmerking voor de NOW 5.0 wanneer u gedurende de maanden november en december 2021 ten minste 20% omzetdaling heeft. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Anders dan de vorige NOW aanvragen, kunt u nu dus niet kiezen.
 
Loonsom
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Voor de NOW 5.0 is de loonsom van september 2021 leidend. De loonsom mag maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in september zonder dat de werkgever wordt gekort bij de definitieve tegemoetkoming. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. De werkgeverslasten worden voor 40% gecompenseerd.
 
Verplichtingen
Zoals tot nu toe bekend is, blijven de verplichtingen uit de vorige NOW gelden en wordt hierin niets gewijzigd. Denk dan aan de inspanningsverplichting om scholing te stimuleren of de medewerkers te begeleiden naar nieuw werk.  
 
Aanvragen
Wilt u dat wij de subsidie voor u aanvragen of heeft u hulp nodig bij de aanvragen, hebben wij de volgende gegevens en stukken nodig. Deze stukken kunt u mailen naar anouk@leendersgielen.nl. Het kan zijn dat wij bepaalde stukken al in ons bezit hebben of dat wij de administratie voor u bijhouden en de jaarcijfers opstellen. Geef dat in de mail even aan.  
 
  • Volledige netto-omzet 2019;
  • Verwachte omzet in de maanden november en december 2021 of het verwacht percentage omzetverlies;
  • Rekeningafschrift met rekeningnummer waarop u de betalingen van de Belastingdienst ontvangt of waarvan u de loonheffingen betaalt. Dit rekeningnummer moet bij de Belastingdienst bekend zijn.
 
Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op.
Cookie instellingen