Steeds minder zelfstandigenaftrek

Sinds dit jaar wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 1.280 afgebouwd tot en met 2025. Daardoor bedraagt deze aftrek in 2024 € 3.750 (in 2023: € 5.030). In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt. Je komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als je:

·       jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én 
·       tenminste 1.225 uren én 
·       50% van je totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor jouw onderneming besteedt. 

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek. 

Tip
Zorg dat je regelmatig een urenspecificatie van de werkzaamheden voor jouw onderneming bijhoudt, zodat je eenvoudig aannemelijk kunt maken dat je aan het urencriterium voldoet.

Cookie instellingen