Subsidie werknemer aanvragen

Je kunt via de loonaangifte loonkostenvoordelen (LKV’s) aanvragen voor werknemers in bepaalde doelgroepen. Die groepen werknemers zijn:

1.     werknemers van 56 jaar of ouder;
2.     arbeidsgehandicapte werknemers;
3.     iemand uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; en
4.     herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.

Voor de groepen 1, 2 en 3 kan je maximaal 3 jaar een tegemoetkoming krijgen. Voor groep 4 is die termijn 1 jaar. Het LKV bedraagt in 2024 voor de groepen 1, 2 en 4 € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000  per werknemer per jaar. Het LKV voor groep 3 bedraagt in 2024 € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.

Doelgroepverklaring
Wil je gebruikmaken van de LKV’s, dan moet je over een doelgroepverklaring beschikken. De werknemer (of jij met een machtiging van de werknemer) moet de doelgroepverklaring aanvragen binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding (doelgroepen 1, 2 en 3) of van herplaatsing na twee jaar ziekte (doelgroep 4). 

Stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer
Vanwege de beperkte doeltreffendheid en doelmatigheid van het LKV oudere werknemer wordt dit  LKV stapsgewijs afgeschaft. Het LKV oudere werknemer dat is verleend voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd per 1 januari 2025 en afgeschaft per 1 januari 2026. Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 wordt het LKV ouderen niet verlaagd en afgeschaft.

Hoe werkt dit uit?
Je hebt voor een werknemer die op 1 maart 2024 in dienst treedt en voldoet aan de voorwaarden, voor de 10 resterende maanden in 2024 recht op € 3,05 per uur. Voor de in 2025 te maken uren heb je recht op het verlaagde bedrag van € 1,35 per uur. Vanaf 1 januari 2026 heb je voor deze werknemer geen recht meer op het LKV ouderen. 

Overzicht met bedragen per verloond uur:

Let op
Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer wordt niet verlaagd en afgeschaft!

Cookie instellingen