Voorkom eindheffing werkkostenregeling

In januari 2024 moet je beoordelen of je in 2023 de vrije ruimte hebt overschreden. Blijft het totale eindheffingsloon binnen de vrije ruimte, dan hoef je geen eindheffing aan te geven en te betalen. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan betaal je 80% eindheffing over het verschil tussen de
vrije ruimte en het totale eindheffingsloon. De eindheffing geef je aan in de tweede loonaangifte van 2024. Je kunt de eindheffing voorkomen door tussentijds te controleren of je de vrije ruimte niet overschrijdt. Heb je al in 2023 eindheffing betaald? Dan heb je achteraf mogelijk te veel of te weinig eindheffing betaald. Je corrigeert dit ook in de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2024.

Aanwijzen in 2023
Je komt alleen voor een vrijstelling binnen de vrije ruimte in aanmerking en je kunt alleen gebruikmaken van de gerichte vrijstelling als je de vergoeding of verstrekking aanwijst
als eindheffingsbestanddeel. De Belastingdienst neemt gedurende het kalenderjaar aan dat zo’n aanwijzing heeft plaatsgevonden als de vergoeding of verstrekking niet tot het loon van de werknemer is gerekend. Is de vergoeding of verstrekking gegeven in een vorig kalenderjaar, dan zal de vergoeding of verstrekking worden beschouwd als belast loon van de werknemer. De gerichte vrijstellingen en de vrije ruimte zijn dan niet alsnog van toepassing.

LET OP
Als je een vergoeding geeft of verstrekking doet aan je werknemers waarbij je voldoet aan de voorwaarden van de betreffende gerichte vrijstelling, neemt de Belastingdienst aan dat je de vergoeding of verstrekking hebt aangewezen. Als je bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding betaalt van maximaal € 0,21 per kilometer, wordt dus aangenomen dat je de vergoeding hebt aangewezen. Vergoed je meer dan € 0,21, dan moet je het meerdere wel expliciet aanwijzen.

Cookie instellingen