​Ziektekosten

Ons kantoor helpt u de beste keuze voor uw zorgverzekeringen te maken. Al honderden klanten hebben hun zorgverzekeringen via ons kantoor verzekerd. Ontdek zelf hoe makkelijk u geld kunt besparen op de premie voor uw zorgverzekering.

Basisverzekering (ziektekosten)

De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt.

De inhoud van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Een zorgverzekeraar is verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt te accepteren. De gezondheidstoestand speelt geen rol bij de acceptatie.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts.

De basisverzekering wordt in twee varianten aangeboden

De verstrekkingen (dat is de zorg die vergoed wordt) zijn bij beide polissen hetzelfde. Het belangrijkste verschil tussen deze twee polissen is de betaalwijze van de nota’s en de mate waarin u vrij bent om een zorgaanbieder kiezen.


Naturapolis


Bij een naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis of apotheek. De zorgverzekeraar heeft daarvoor contracten afgesloten met zorgaanbieders.

Maar er kunnen ook zorgaanbieders zijn die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Gaat u voor een behandeling naar een zorgaanbieder zonder contract, dan kan het zijn dat niet alle kosten aan u worden vergoed.

De premie voor een naturapolis is vaak lager, omdat uw zorgverzekeraar afspraken over de kosten van een behandeling heeft gemaakt.
 

Restitutiepolis


Bij een restitutiepolis is het mogelijk zelf een zorgaanbieder te kiezen. U betaalt de nota van de zorgaanbieder dan eerst zelf. Daarna kunt u de kosten op basis van originele nota’s declareren bij uw zorgverzekeraar.
 

Aanvullende verzekeringen


De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts.

Tandartskosten


Veel mensen vragen zich af of ze hun gebit aanvullend moeten verzekeren. Met een gezond gebit hebt u immers geen tandartskostenverzekering nodig en indien dat niet zo is, dan is de vraag hoe hoog de dekking moet zijn.

Natuurlijk is dit voor elk gebit anders en is er het probleem dat verzekeringen die uitgebreide tandartsbehandelingen vergoeden, niet afgesloten kunnen worden zonder voorafgaand keuringsrapport. In sommige gevallen, zoals bij verandering van collectieve polissen, kan een tandartsverzekering afgesloten worden zonder een keuringsrapport.
 

Dekking


Als u 18 jaar of ouder bent, dan krijg u mondzorg niet meer vergoed door de basisverzekering. Daarvoor is er de tandartsverzekering. De meest voorkomende tandartskosten krijgt u bij de meeste verzekeraars voor 100% vergoed. Daarvoor hoeft u dus niets bij te betalen. Veel verzekeraars hebben verschillende varianten waaruit u kunt kiezen. Wilt u een hoger maximumbedrag verzekeren, betaalt u een hogere premie. U kunt de verzekering dus precies afstemmen op uw situatie en u betaalt een scherpe premie. Overleg van te voren met uw tandarts!


Vergoedingen


De veelvoorkomende tandartsbehandelingen krijgt u bij veel verzekeraars voor 100% vergoed, binnen het maximumbedrag dat u hebt gekozen. Hieronder vallen bijvoorbeeld controles en gaatjes vullen. Andere behandelingen krijgt u voor bijvoorbeeld 75% of 80% vergoed, ook tot uw maximumbedrag.
 

Onverwachte zorgkosten vermijden


Als u in het komende jaar zorg nodig hebt, kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Het verplicht eigen risico stijgt en soms moet u een deel van behandelingen zelf betalen of een eigen bijdrage per behandeling betalen. Het is dan lastig om exact vooraf in te schatten wat dit voor u betekent.

Om te voorkomen dat u in het komende jaar voor onverwachte zorgkosten komt te staan, is het goed om uw eigen situatie goed in kaart te brengen. En om deze situatie naast de huidige polis te leggen zodat u kunt beoordelen of deze nog voldoende dekking biedt.
 

U kunt dat als volgt doen:


In november ontvangt u van de zorgverzekeraar de premie voor het komende jaar. Daarbij zit een overzicht van de zorg die met de basisverzekering wordt gedekt. En als u een aanvullende verzekering hebt, krijgt u ook informatie over de zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed.
U gaat na of en in welke mate u denkt zorg nodig te hebben in het komende jaar. Is dat zorg waarvoor u zelf moet betalen, omdat deze niet meer vanuit de basisverzekering wordt vergoed? Dan kunt u kijken of deze zorg in het komende jaar vanuit uw aanvullende verzekering wordt betaald.
Wordt deze zorg niet vergoed door uw huidige aanvullende verzekering, dan kunt u nagaan of een uitgebreidere aanvullende verzekering deze wel vergoed. Of u stapt over naar een andere zorgverzekeraar die u mogelijk meer vergoedingen op maat kan bieden.

Wilt u helder, inzichtelijk en betrouwbaar advies? Maak dan een afspraak.
Cookie instellingen