Nieuws Verzekeringen

Voor veel geld huren maar niet kunnen kopen? Misschien kunnen wij iets voor je doen

De strenge eisen die banken stellen bij de aanvraag van een hypotheek roept steeds vaker de vraag op: Wanneer je een hoge huur kan betalen, waarom dan niet een ‘goedkopere’ hypotheek?    Misschien herken je de situatie: Je woont in een huurwoning waarvoor je maandelijks een forse huur betaalt. Je wilt graag een woning kopen, maar wanneer je op internet kijkt, krijg je telkens dezelfde informatie: In jouw situatie kom je niet in aanmerking voor een hypotheek! Misschien moeten wij dan toch maar eens met elkaar praten.   Proef voor mensen die veel huur betalen Een aantal banken voert samen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op wat heet “duurhuurders”. Doel is om onder voorwaarden het voor deze mensen toch mogelijk te maken een hypothecair krediet af te sluiten.   Aantal voorwaarden De samenwerking tussen banken en NHG is erop gericht om huurders die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch in de gelegenheid te stellen de aankoop van een woning te financieren. Daarbij geldt een aantal voorwaarden. Deze betreffen onder meer: Je moet kunnen aantonen al minimaal 36 maanden een woning te huren. Gedurende deze periode moet je de huur tijdig en met vaste regelmaat hebben betaald. Je moet gedurende deze periode een stabiel inkomen hebben gehad.  Onze taak Als financieel adviseur is het onze taak om in overleg met jou na te gaan of een hypotheek voor duurhuurders voor jou een passende oplossing zou kunnen zijn. Belangrijk daarbij is dat wij zo goed mogelijk inschatten of jij ook op langere termijn de woonlasten kan blijven dragen. Bij een eigen woning krijg je te maken met andere lasten dan bij een huurwoning. Komen wij samen tot het inzicht dat deze hypotheek voor jou een passende oplossing kan zijn, dan treden wij in overleg met een van de banken die aan dit onderzoek deelnemen en met de NHG. Onze inzet is dan om te proberen deze hypotheek voor jou te bemiddelen. Het onderzoek is gestart begin 2022 en loopt twee jaar. Gedurende deze periode is er ruimte voor ongeveer 1.000 hypotheken. Op dit moment is een deel van deze financieringscapaciteit nog beschikbaar.   Interesse? Neem dan contact met ons op Denk je bij het lezen van dit artikeltje: hé, dat zou iets voor mij of een van mijn familieleden kunnen zijn? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij kijken graag of het in jouw situatie zinvol is om deze mogelijkheid verder te onderzoeken.

Zilvervloot in een moderne uitvoering

Wie kent hem nog: de Zilvervlootrekening. Sinds 1992 bestaat deze vorm van sparen voor je kind(eren) niet meer. Hoe sparen we anno 2022? Hij was er in de tijd dat kinderen in plaats van op de Xbox nog op straat speelden en met het touwtje uit de brievenbus naar binnen kwamen voor het avondeten: De Zilvervlootrekening. Een spaarrekening die ouders en grootouders bij de plaatselijke bank sloten voor hun (klein-)kinderen.   Jeugdspaarwet Deze bijzondere rekening vloeide voort uit de Jeugdspaarwet uit 1958. Een wet die bedoeld was om het sparen onder de Nederlandse jeugd te stimuleren. Jaarlijks mocht een bepaald maximumbedrag worden gespaard. De overheid gaf over het gespaarde eindbedrag een premie van 10%. In 1992 werd de Jeugdspaarwet ingetrokken en raakte de zilvervlootrekening naar de achtergrond.   Moderne varianten Op dit moment biedt nog een enkele bank een spaarrekening aan die specifiek gericht is op de jeugd. Maar over het gespaarde bedrag wordt door de overheid geen premie meer gegeven. De rente over spaarrekeningen is minimaal zodat deze vorm van sparen niet echt leidt tot een leuk rendement voor wanneer het kind groter is.   Een moderne variant is die waarin grootouders of ouders jaarlijks een bedrag storten dat vervolgens door de verzekeringsmaatschappij of bank wordt belegd. Kijken wij naar de fiscale regels zoals die in 2022 van kracht zijn, dan mogen ouders elk jaar per kind maximaal  €5.677 schenken aan het kind, zonder dat hierover schenkingsbelasting verschuldigd is.  Voor grootouders is dit bedrag per jaar €2.274 per kleinkind.   Beleggen levert wel rendement op Bij een dergelijke rekening wordt het (klein-)kind verzekeringnemer en verzekerde op de rekening. De ouder of grootouder treedt op als premiebetaler. Op het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt kan het kind (eventueel in overleg met de ouder/grootouder) bepalen wat er met het opgebouwde vermogen gebeurt.   Bij beleggen wordt over een langere termijn historisch bezien een hoger rendement behaald dan met sparen. Daarbij kan gekozen worden voor profielen met meer of minder risico waarbij de gemiddelde rendementen meer voorspelbaar worden.   Eindkapitaal voor woning of studie Wanneer jaarlijks op deze wijze voor het (klein-)kind een bedrag van €2.274 wordt belegd dan leidt dat bij een gemiddeld rendement van 4% na 18 jaar tot een kapitaal van €65.257. Zo’n kapitaal kan voor het (klein-)kind een fantastische start zijn om diens studie te financieren of om een woning te kopen.   Er zijn zo verschillende manieren waarop je als (groot-) ouder op een fiscaal vriendelijke manier (klein-)kinderen financieel kan helpen op weg naar een hopelijk lang en gezond leven in volwassenheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden, laat ons dat dan weten. Wij informeren je graag en kunnen helpen bij het maken van een keuze die goed past in jouw situatie.

Er was toch een levensverzekering?

Het is niet goed wanneer deze vraag pas na het overlijden op tafel komt. Toch vindt dat jaarlijks regelmatig plaats. Verzekeringsmaatschappijen kunnen je helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag.   Wanneer iemand komt te overlijden is er vaak al snel de vraag: Hoe ziet het er financieel uit voor de nabestaanden? Het geeft, naast het verdriet veel onzekerheid wanneer er over de financiën onzekerheid is.   Stel om de paar jaar de volgende vraag “Hoe is financieel de situatie wanneer één van de partners of ouders komt te overlijden?” Er is vaak een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Het beeld is dat “de samenleving” altijd zal helpen wanneer door het noodlot iemand in de financiële problemen komt. Met onze sociale wetgeving doet de samenleving dat inderdaad vaak, maar lang niet altijd. Het is daarom belangrijk om periodiek deze vraag onder ogen te zien. Of het nu gaat om de levenspartner of de kinderen. Je wilt niet dat door een onverwacht overlijden naast het verdriet van het verlies van een naaste, de nabestaanden ook nog eens in grote financiële problemen komen. Zeker niet wanneer vaak voor minder dan 10 euro per maand een financieel vangnet kan worden geregeld.   De “onvindbare levensverzekering” Het komt regelmatig voor dat ouders jaren terug een levensverzekering hebben afgesloten. Bij het overlijden van de ouder kan het dan gebeuren dat de kinderen wel “eens gehoord” hebben van het bestaan van zo’n verzekering. Maar waar de verzekeringspapieren liggen? Niemand die het weet. Verzekeraars hebben daarvoor een oplossing bedacht.   Zoekservice levensverzekeringen Via de overkoepelende organisatie van levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, kan je een aanvraag doen om te kijken of de overledene een levensverzekering had afgesloten. Uiteraard kan niet iedereen dat zo maar van bijvoorbeeld “de buurman” doen. Eén van de voorwaarden is dat je gerechtigde bent tot de nalatenschap en dat de persoon van wie je wilt weten of deze een levensverzekering had afgesloten inderdaad is overleden. Na de ontvangst van zo’n verzoek gaan alle levensverzekeringsmaatschappijen in hun eigen administratie kijken of de overledene in het verleden één of meer levensverzekeringen had afgesloten. Meer informatie over deze zoekservice vind je op https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/polissen-van-overledenen/   Dat de zoekservice aan een behoefte voldoet, blijkt uit het feit dat in 2021 8.458 informatieverzoeken werden gedaan. In maar liefst 4.736 gevallen leidde dat tot het “vinden” van de levensverzekering.

Sterke stijging aantal gestolen auto’s

In de eerste helft van 2022 is het aantal gestolen auto’s sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor motorfietsen. Opvallend is dat het vooral de iets oudere auto’s zijn die veel gestolen worden.   Sterke stijging aantal diefstallen In de eerste helft van 2022 werden 2.900 personenauto’s gestolen en 817 motorfietsen. In vergelijking met de eerste helft van 2021 is dit een forse stijging met + 13% voor auto’s en + 39% voor motorfietsen.   Teruggevonden Van de auto’s die in de eerste helft 2022 zijn gestolen is 40% teruggevonden. Bij motorfietsen is dit slechts 18,6%. Het vermoeden is dat gestolen motorfietsen snel uit elkaar worden gehaald en dat de onderdelen los worden verkocht. Bij het percentage teruggevonden auto’s moet worden meegenomen dat een deel van de auto’s in de periode dat zij gestolen waren beschadigd kunnen zijn geraakt.   Vooral auto’s in de leeftijd tussen 3 en 5 jaar Auto’s in de leeftijdsklasse van 3 tot 5 jaar zijn bij de autodieven het meest populair. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze auto’s vaak nog niet beschikken over een extra alarmsysteem. Ook blijkt dat vooral bij de oudere auto’s de “Keyless-entry” relatief eenvoudig te kraken is.   Nadenken over verzekeren tegen risico van diefstal Autoverzekeringen worden over het algemeen ingedeeld in drie soorten: Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA); Beperkt casco; Volledig casco. Hoewel de verzekeringsvoorwaarden per verzekeringsmaatschappij kunnen verschillen, geldt in het algemeen dat de volgende schades bij deze drie type verzekeringen als volgt zijn verzekerd:   Soort schade                          Alleen WA                  Beperkt Casco            Volledig Casco Schade aan derden                 Ja                                Ja                                Ja Diefstal                                   Nee                             Ja                                Ja Ruitschade                              Nee                             Ja                                Ja Stormschade                          Nee                             Ja                                Ja Brandschade                          Nee                             Ja                                Ja Schade door eigen toedoen   Nee                             Nee                             Ja Vandalisme                            Nee                             Nee                             Ja   Wij adviseren je graag over de verzekering die naar onze ervaring voor jouw situatie passende voorwaarden heeft en een goede premie. Ook kijken wij wat in jouw situatie een verstandige keuze is voor het type verzekering WA/Beperkt casco of volledig casco.

Leuk zo’n elektrische step. Maar hoe zit het met de verzekering?

Vroeger was steppen iets voor kinderen. Tegenwoordig zie je steeds meer volwassenen op de step.   Het verschil tussen de step van pakweg 20 jaar geleden en die van vandaag: vroeger was de step vooral voor kinderen, die ook zelf moesten “steppen” om vooruit te komen. De step van nu is vooral voor volwassenen die alleen hoeven te staan, terwijl de elektromotor voor de aandrijving zorgt.   Aantal elektrische steps groeit snel Vooral in de grotere steden zie je de elektrische step steeds meer. Steeds meer mensen verplaatsen zich “op de step”, die klein en wendbaar is. Mag dat zo maar en hoe zit het met de verzekeringen?   Mag het? De meeste steps zijn niet goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De elektrische step wordt geacht een motorvoertuig te zijn. Motorvoertuigen die niet door de RDW zijn goedgekeurd mogen niet op de openbare weg rijden. Dus het antwoord is nee. Het mag niet. Overigens wordt er in “Den Haag” wel nagedacht over aanpassing van de wetgeving. Maar het is niet de verwachting dat voor de zomer 2023 op dit punt de wet zal veranderen.   Hoe zit het met de AVP? Wat is de situatie wanneer jij op de step rijdt en je een ongeval veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat je een verkeerde beweging maakt, waardoor een fietser komt te vallen en blijvend letsel oploopt. Wanneer door jouw schuld een ander schade lijdt, dan zal je over het algemeen die schade moeten vergoeden. Jouw Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren vergoedt in veel gevallen de financiële schade die jij als particulier onrechtmatig aan derden toebrengt. Maar niet de schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt. Nu een elektrische step geacht wordt een motorrijtuig te zijn, valt de schade die je met deze step aan derden toebrengt niet onder de dekking van de AVP. De eventuele schade aan derden zal je dan dus zelf moeten betalen.   Meer weten? Er zijn meer bijzondere vervoermiddelen:  Gebruik je zo’n vervoermiddel, neem dan contact met ons kantoor op. Wij gaan dan graag na of er bijzondere eisen zijn waaraan je moet voldoen en of er bijzondere aandachtspunten zijn op het gebied van verzekeringen.

Nieuw systeem registratie schadevrije jaren

Het verbond van Verzekeraars werkt aan een nieuw systeem voor de registratie van schadevrije jaren. We zetten een aantal zaken op een rij.    Dankzij een nieuw systeem van registratie van schadevrije jaren kunnen klanten in de nabije toekomst real time inzicht krijgen in het aantal schadevrije jaren in relatie tot door hen afgesloten motorrijtuigenverzekeringen. De bedoeling is dat het systeem op 1 juli 2024 in gebruik wordt genomen.   Schadevrije jaren en hoogte premie De hoogte van de premie die je over een autoverzekering betaalt, wordt mede bepaald door het aantal schadevrije jaren dat je hebt bereikt. Hoe langer je geen schade hebt veroorzaakt, hoe hoger de korting die je op de autopremie krijgt.   Wisseling van verzekeraar Wanneer je van verzekeringsmaatschappij wisselt, moet je zelf het aantal schadevrije jaren doorgeven. Veel verzekeringsmaatschappijen geven maar eenmaal per jaar het op dat moment bereikte aantal schadevrije jaren door. Door schades die kort voor of na dat moment hebben plaatsgevonden kan dit overzicht niet actueel zijn. De bedoeling is nu dat je vanaf 1 juli 2024 op elk moment van de dag het exact aantal schadevrije jaren zoals dat geldt op dat moment kan opvragen.   Schadevrije jaren overdragen In de afgelopen periode hebben verzekeringsmaatschappijen al een aantal andere wijzigingen rondom schadevrije jaren doorgevoerd. Een aantal daarvan is: Als een partner overlijdt kunnen de door hem of haar behaalde schadevrije jaren worden overgedragen aan de andere partner met wie hij of zij samenwoonde. Bij scheiding kunnen de (ex-) partners afspreken hoe de schadevrije jaren over beiden worden verdeeld. Bezit je een leaseauto? Dan kan je, op basis van een leaseverklaring, de schadevrije jaren laten registreren waardoor je de door jou opgebouwde korting behoudt indien je weer zelf eigenaar wordt van een auto. Ook is het mogelijk om schadevrije jaren die je in een ander EU-land hebt opgebouwd te laten registreren, zodat je deze ook bij een verzekering die wordt afgesloten bij een Nederlandse Verzekeringsmaatschappij kunt inzetten.  Wil je meer weten welke autoverzekering voor jou een passende verzekering is? Stuur ons een berichtje, dan zoeken wij dit graag voor je uit.

Verschillen in kosten uitvaart per gemeente zijn groot

Als Nederlander zijn we gewend prijzen vergelijken en op basis van prijs/kwaliteit een keuze te maken. Maar voor onze uitvaart doen we dat over het algemeen niet.   Per gemeente lopen de verschillen in de kosten van een uitvaart sterk uiteen. Bij een overlijden zijn de kosten van een uitvaart maar één van de financiële zaken waarmee nabestaanden worden geconfronteerd.   Kosten uitvaart verschillen De kosten van een uitvaart kunnen per gemeente sterk verschillen. Zo bedragen de grafkosten voor één persoon in de gemeente Groningen €7.900,---, terwijl Losser de goedkoopste gemeente is met €776,--. Voor alle gemeenten in Nederland liggen de kosten gemiddeld rond de €3.300,-- .   De kosten van een crematie zijn over het algemeen lager en de verschillen per gemeente zijn veel beperkter. De kosten voor een crematie in combinatie met gebruik van een aula voor de afscheidsdienst liggen gemiddeld rond de €1.400,--.   In elke levensfase andere gevolgen In elke levensfase heeft een overlijden voor de nabestaanden andere financiële gevolgen. Het is verstandig om periodiek op een rij te zetten wat de financiële gevolgen zijn van het overlijden van een partner. Vragen die dan belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld: Welk inkomen hebben de nabestaanden? Kunnen de nabestaanden in de woning blijven wonen? Wanneer er kinderen zijn, kunnen deze dan nog de studie volgen die zij wensen? Moet er over de nalatenschap belasting worden betaald en zijn er voldoende liquide middelen om deze erfbelasting ook te betalen?  Gebeurt er wat je denkt dat er gebeurt? In onze gesprekken met relaties merken wij vaak dat relaties een bepaald beeld hebben over wat na een onverwacht overlijden de financiële situatie voor de nabestaanden is. Wanneer wij dan kijken wat de realiteit is, blijkt soms dat in werkelijkheid de situatie gunstiger is dan men had gedacht. Bijvoorbeeld omdat in het scenario dat een van de partners overlijdt, blijkt dat deze een pensioen heeft met een goed nabestaandenpensioen. Of dat er een uitkering volgt uit een overlijdensrisicoverzekering waardoor de hypotheekschuld kan worden afgelost. Vaak komen wij ook situaties tegen waarbij de verwachtingen te rooskleurig zijn. Soms komt dat doordat de partners géén huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden met elkaar hebben afgesloten. Dit kan voor de nabestaanden grote nadelige financiële gevolgen hebben. Gevolgen die eenvoudig en zonder veel kosten voorkomen hadden kunnen worden, door zaken tijdig goed te regelen.   Actualiseer eens in de vijf jaar verwachting en werkelijkheid Het is verstandig om eens in de vijf jaar met ons even een gesprek te hebben waarbij wij kijken naar jullie actuele situatie. In dit gesprek kunnen we samen bekijken of de verwachte situatie na een onverwacht overlijden van een van de  partners overeenkomt met het door ons geschetste beeld van de werkelijkheid. Blijkt de werkelijkheid anders te zijn dan jullie verwachting dan kunnen wij kijken of er toch betaalbare mogelijkheden zijn om jullie wensen te realiseren. Vinden er binnen deze vijf jaar belangrijke veranderingen in jullie leven plaats dan is het verstandig om tussentijds dit gesprek te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je een woning koopt of dat er wijzigingen plaatsvinden in jullie relatie of huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dat zijn allemaal veranderingen die aanleiding kunnen geven om even te onderzoeken wat de effecten zijn op de verzekeringen die jullie eerder hebben afgesloten.   Neem gerust contact op wanneer jullie vragen hebben. Wij helpen jullie graag.

Mag ik even jouw auto lenen?

De vraag is snel gesteld. Het antwoord snel gegeven. Bijna altijd gaat het goed. Soms niet. Dan kunnen de gevolgen juridisch complex zijn.   Bekeuringen Stel je leent jouw auto uit aan een collega. Deze rijdt vervolgens door rood licht en de auto wordt “geflitst”. Een paar dagen later ontvang jij een boete voor iets dat jij niet gedaan hebt. Hoe zit dat? Lichte verkeersovertredingen worden langs administratieve weg afgedaan. De boete wordt verzonden aan de kentekenhouder en niet aan de bestuurder. De kentekenhouder kan de boete niet op naam laten zetten van degene die de overtreding heeft begaan. Jij zult de boete op je collega moeten verhalen. Klein lichtpuntje: lichte verkeersovertredingen zijn zogenaamde “Mulder-gedragingen”. Je kunt ze herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de brief die je van het Centraal Justitieel Incassobureau hebt gekregen. Een zogenaamde Mulder-gedraging komt niet in de justitiële documentatie. Door de fout van jouw collega krijg jij dus geen “strafblad”.   No-claim korting Vervelender wordt het wanneer jouw collega door zijn schuld met de auto een verkeersongeval veroorzaakt. Wanneer jij jouw auto alleen verzekerd hebt tegen wettelijke aansprakelijkheid dan zal je verzekering wel de schade vergoeden die jouw collega aan derden heeft aangebracht, maar niet de schade aan je auto. Heb je de auto volledig casco verzekerd dan zal je verzekering de schade aan je auto wel vergoeden. Maar, je krijgt dan mogelijk in beide gevallen wel te maken met een eigen risico. Dit eigen risico zal gevolgen hebben voor de korting die jij jaarlijks krijgt voor schadevrij rijden, de zogenaamde Bonus/Malus korting. Wanneer je dit doorrekent over meerdere jaren, kan dat oplopen tot een fors bedrag dat je aan korting misloopt. Deze schade zal je waarschijnlijk willen verhalen op jouw collega. Je collega zal deze schade waarschijnlijk zelf moeten betalen, want deze schade valt niet onder de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren van jouw collega.   Auto is niet verzekerd Helemaal vervelend wordt het wanneer na het ongeval blijkt dat jouw auto helemaal niet verzekerd was. Wanneer jouw collega dan aansprakelijk is voor een ongeval dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer deze schade aan de benadeelde uitkeren. Het Waarborgfonds zal deze schade vervolgens verhalen op de bestuurder. Ook wanneer de collega niet wist dat de auto onverzekerd was, zal hij de schade die het Waarborgfonds heeft uitgekeerd toch moeten terugbetalen. Zelfs bij een klein ongeval praat je dan al snel over duizenden euro’s schade. Loopt iemand als gevolg van het ongeval blijvend letsel op, dan kan de schade tot heel grote bedragen oplopen. Ook deze schade zal de collega zelf moeten betalen en kan hij niet verhalen op zijn Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren.    Langere tijd uitlenen? Laten wij dan even contact hebben Ga jij jouw auto voor langere tijd uitlenen, bijvoorbeeld aan jouw kind die op vakantie gaat of een paar maanden in het buitenland gaat studeren, laten wij dan even contact met elkaar hebben. Wij gaan dan na of dit gevolgen heeft voor de verzekeringen van jou en degene die de auto leent en zullen dan adviseren over de vraag of het verstandig is wat te regelen.

Neem contact met ons op wanneer je financiële problemen verwacht

Het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft, groeit sterk…     Hoe vervelend je het misschien ook vindt, wanneer je er financieel minder goed voorstaat of je dat voor jou en jouw gezin ziet aankomen, is het verstandig dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden.   1 miljoen huishoudens met problematische schulden Snel en sterk gestegen rentes, inflatie en de stijgende prijzen van voedsel en energie leiden ertoe dat steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen belanden. Waar in 2021 alleen al bij gemeenten meer dan 380.000 signalen werden ontvangen van betalingsachterstanden bij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders is de verwachting dat het aantal huishoudens met financiële problemen onder de huidige omstandigheden kan doorstijgen naar ruim 1 miljoen.     Voorzienbare betalingsachterstand Er zijn verschillende situaties waardoor je kan voorzien dat je inkomen sterk gaat dalen en jij je woonlasten mogelijk niet meer kunt betalen. Naast werkloosheid kun je denken aan: Arbeidsongeschiktheid; Echtscheiding; Relatiebreuk; Overlijden van de partner.   Niet betaalde woonlasten lopen snel op De lasten van huur of van een hypotheek (rente + aflossing) vormen voor veel gezinnen een aanzienlijk deel van de maandelijkse uitgaven. Wanneer er gewoon te weinig geld is om alle noodzakelijke uitgaven te doen is het verleidelijk om de huur of hypotheek maar even niet te betalen. Binnen een paar maanden kijk je dan tegen een behoorlijke achterstand aan die in die omstandigheden al helemaal niet meer is op te brengen.   In goed overleg zijn misschien oplossingen mogelijk Door tijdig contact te zoeken met bijvoorbeeld je hypotheekverstrekker kan misschien een oplossing worden gevonden. Een mogelijkheid is tijdelijk wel rente maar geen aflossing te betalen, waarbij de looptijd van de hypotheek wordt “verlengd”. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Oplossingen zijn altijd maatwerk. Samen met onze relatie en de bank gaan we opzoek naar een oplossing die haalbaar is. Dit hele traject begint toch echt met dat ene telefoontje of die mail van de relatie die ons aangeeft “Kun je mij helpen”. Dat is precies wat wij graag doen!

Wat staat er allemaal op jouw mobiel?

Een mobiel is lang niet meer alleen een instrument om te bellen. Voor telefoneren gebruiken we de mobiel nog maar een fractie van de tijd…   De mobiel maakt voor veel mensen een belangrijk onderdeel uit van hun dagelijks leven. We fotograferen ermee, doen er onze bankzaken mee en gebruiken onze smartphone voor de opslag van vele persoonlijke gegevens.   Persoonlijk digitaal archief Steeds vaker zien wij dat onze smartphone als het ware een persoonlijk digitaal archief is geworden, waarin veel emotionele en financieel waardevolle informatie digitaal wordt opgeslagen. Reden dus om je mobiel goed te beveiligen. Maar er is een keerzijde!   Digitale back-ups Als eigenaar van een mobiel kun je digitale back-ups maken. Dat is uiteraard verstandig voor het geval jouw telefoon gestolen wordt of verloren gaat. De toegang tot de mobiel en de eventuele back-ups worden bijna altijd goed beveiligd om ervoor te zorgen dat alleen de eigenaar toegang tot die gegevens heeft. Door de ontwikkeling van de criminaliteit op het gebied van cybertechnologie komt die beveiliging op een steeds hoger niveau te liggen.   Bij overlijden kan dit veel verdriet en problemen geven Wanneer sprake is van een onverwacht overlijden van een partner of kind kunnen al die beveiligingen tot veel verdriet en problemen leiden. Bijvoorbeeld omdat allerlei gegevens die nodig zijn om vrienden en bekenden te informeren niet te vinden zijn. Of bijvoorbeeld investeringen in bitcoins die alleen maar digitaal op de mobiel staan. Ook kan de smartphone voor de nabestaanden waardevolle gegevens bevatten over de laatste periode voor het overlijden.   Gespecialiseerde bureaus Er zijn inmiddels gespecialiseerde bureaus die diensten aan nabestaanden leveren om een mobiel van een overleden persoon te openen. In bijna alle gevallen doen deze bureaus dit alleen met een verklaring van overlijden en een verklaring van erfrecht. Ook voor deze bureaus is het vaak een heel tijdrovende opgave om alle data achter de beveiliging zichtbaar te maken. De kosten hiervoor kunnen daardoor makkelijk duizenden euro’s bedragen.   Delen van de code De vraag is of het zo volledig afschermen van de toegangscode nu echt nodig is. Je kan je voorstellen dat er weinig bezwaar is wanneer de ene partner de toegangscode van het mobiel van de ander kent. Datzelfde geldt, met goede afspraken voor de codes van de mobiel van de kinderen.   Het kan zijn dat mensen dit een heel lastig onderwerp vinden om te bespreken. Nu de smartphone een zo dominante rol in ons leven heeft ingenomen, is het zinvol om dit wel bespreekbaar te maken.

Vakantie: Wees goed voorbereid op een aantal risico’s

Het is ietsje minder vanzelfsprekend dan pak weg 3 jaar geleden, maar veel mensen kiezen voor het buitenland om daar de vakantie te vieren.    In de komen weken gaan veel mensen op vakantie. In de samenleving en tussen landen is er momenteel veel onrust. Reden om extra alert te zijn op een aantal risico’s. Wij zetten een paar zaken op een rij.   Vertraging van vlucht In zijn algemeenheid geldt dat wanneer een vlucht vanuit de Europese Unie of met een in de Europese Unie gevestigde vliegtuigmaatschappij een vertraging heeft van meer dan drie uur de vliegtuigmaatschappij hiervoor een compensatie moet verstrekken. DAS Rechtsbijstand heeft hierover een kort filmpje gemaakt: https://www.das.nl/reizen-en-verkeer/rechten-vergoeding-vluchtvertraging   Koffer kwijt Deze zomer raken heel veel koffers kwijt. De vraag is of deze uiteindelijk nog bij hun eigenaren terugkomen. Wanneer je koffer vermist, vertraagd of beschadigd is, heb je recht op een vergoeding. Hiervoor moet je de luchtvaartmaatschappij waarmee je vloog aanschrijven, want zij zijn hiervoor verantwoordelijk. Je kunt tot een maximum van €1300,- claimen. Maar niet alles wat in een koffer “past” wordt vergoed. Neem je bijzondere en/of kostbare voorwerpen mee, neem dan contact met ons op voor een passende verzekering.   Zorgkosten Op jouw basisverzekering is er ook een dekking voor noodzakelijke kosten die je in het buitenland maakt. Maar hier zit wel een belangrijke beperking in. Er wordt een maximaal bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan de kosten van de medische behandeling in Nederland. Ga je bijvoorbeeld naar Amerika dan zijn de ziekenhuisopnamen vier tot vijf keer duurder dan in Nederland. Een “eenvoudig” gebroken been kan zonder reisverzekering dan toch een forse financiële tegenslag betekenen.   Repatriëring Tijdens de vakantie kun je in een zodanig medische situatie komen dat je niet zelfstandig kunt terugkeren naar Nederland. Dan moet er speciaal vervoer en begeleiding georganiseerd worden. Ook dit valt niet onder de basisverzekering en zal je zelf moeten betalen, tenzij je een reisverzekering hebt.   Waar ga je heen en wat ga je doen? Per land en zelfs per regio kunnen de risico’s en eisen die verbonden zijn aan het verblijf verschillen. Denk bijvoorbeeld aan de coronamaatregelen. Ga je naar een gebied met een negatief reisadvies dan zal in veel gevallen de reisverzekering geen dekking verlenen. Controleer daarom voor vertrek goed wat de actuele eisen zijn. Wees erop bedacht, dat bepaalde activiteiten niet altijd automatisch zijn verzekerd. Denk aan bergbeklimmen of diepzeeduiken.   Ook de reisverzekering vraagt om advies De reisverzekering heeft het imago van een “simpele verzekering”. Dat is echter al lang niet meer zo. In dit korte artikeltje hebben wij al een aantal punten laten zien die belangrijk zijn om (financieel) veilig op reis te gaan. Uiteraard zijn er meer onderwerpen die extra aandacht vragen. Wanneer jij ons laat weten wanneer je op vakantie gaat en waarnaartoe, dan kijken wij graag naar een passende reisverzekering.

Repareren of vervangen?

Als consumenten zijn wij een beetje verwend. Als iets stuk gaat gooien wij het weg en kopen wij een nieuw exemplaar. Kan dat anders? Ja hoor dat kan.   Wanneer je schade hebt en je bent daarvoor verzekerd, is vervanging vaak het eerste waar je aan denkt. Bij onherstelbare schade ligt dat ook voor de hand. Toch zijn er in veel gevallen ook andere mogelijkheden.    De gloeiendhete pan Zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Manlief kookt. Heel gewoon aardappels. Helaas even niet opgelet en de aardappels koken droog. Inmiddels begint er ook de nodige rook te ontstaan. Dus snel de pan van het kooktoestel pakken en in de spoelbak zetten. Maar die pan is gloeiend heet en nog voordat deze bij de spoelbak is, wordt hij met de nodige vloeken snel neergezet. Pardoes op het aanrechtblad. Met als gevolg een lelijke brandplek in dat mooie aanrechtblad.   Een (vaste) keuken valt onder de opstalverzekering. En dus niet onder de inboedelverzekering. Veel opstalverzekeringen vergoeden dit type schade. Dan zijn er twee opties. Vervangen of repareren. Vervangen Bij vervangen dient het hele blad verwijderd te worden. Dat klinkt simpel maar dat is het niet. Levertijden zijn op dit moment lang. Het kan zo maar zijn dat je maanden moet wachten op dat blad. Dan moet er nog een monteur komen. Ook die zijn schaars. Met een beetje pech is er tegelwerk aangebracht dat ook vervangen moet worden als het blad verwijderd wordt. Kortom veel wachten, irritatie en aanwezig zijn op het moment dat het blad en het tegelwerk vervangen worden.   Reparatie heeft grote voordelen De andere mogelijkheid is dat de brandschade gerepareerd wordt. In dit geval komt er een specialist bij jou thuis die in enkele uren tijd de schade repareert. Zelfs als je weet dat er een schade zat, kun je deze vaak niet meer zien. De reparatietechnieken zijn in de afgelopen jaren sterk verder ontwikkeld.   Reparatie past in een duurzame samenleving Repareren in plaats van weggooien past ook in de gedachte om samen onze samenleving duurzamer te maken. Ook de wetgever wil die kant op. Via Europese wetgeving zullen fabrikanten verplicht worden om de spullen die ze maken, denk bijvoorbeeld aan mobiele telefoons en andere elektronica, zo te ontwerpen dat kapotte onderdelen snel en goedkoop gerepareerd kunnen worden.

Per 01 juli 2022 brandmelders verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders in uw huis te hebben. Deze wet is van toepassing op iedere woning, het maakt dus niet meer uit of het een koop- of huurwoning betreft. Iedere woonverdieping in huis moet voorzien zijn van een rookmelder. Daarbij is het verplicht om een rookmelder te plaatsen in de besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Waar moet ik rookmelders ophangen? Iedere woonverdieping moet worden voorzien van een brandmelder. Heeft u een zolder die niet als verblijfsruimte dient, dan is het niet verplicht om daar een rookmelder op te hangen. Het wordt echter wel aangeraden omdat ook de zolder een plaats is waar vaak brand uitbreekt. Wanneer u een besloten gang heeft op de begane grond dan is dit de vluchtroute voor de verdieping erboven. Dit betekent dat hier een extra rookmelder moet worden opgehangen. In studentenhuizen moet iedere kamer voorzien zijn van een rookmelder. Goedgekeurde rookmelders Deze wet is al sinds 2003 van kracht bij nieuwbouwwoningen, maar nu gaat deze ook gelden voor bestaande woningen. De brandmelders hoeven niet op het elektriciteitsnet aangesloten te zijn, goedgekeurde brandmelders met batterij zijn voldoende. De brandmelders moeten voldoen aan de NEN-14604 en een CE-keurmerk hebben. Let wel op: in het geval van rookmelders is goedkoop vaak duurkoop. Kies daarom voor een goed merk met duidelijke aanwijzingen. Op tijd de batterij vervangen U bent niet verplicht om de rookmelder aan te sluiten om het stroomnet. U kunt dus ook kiezen voor een rookmelder met batterij die ieder jaar vervangen moet worden. Maar wat is het vervelend wanneer de batterij midden in de nacht leeg is en begint met piepen. Het is daarom aan te raden om te kiezen voor een rookmelder met een batterij die 10 jaar meegaat. Gekoppelde brandmelders Wilt u maximale veiligheid, koop dan draadloos koppelbare brandmelders. Wanneer één van de melders afgaat, gaat de rest ook af en weet u zeker dat u op tijd gealarmeerd wordt. Vooral bij grotere huizen is dit raadzaam. Er zijn zelfs straten in Nederland waarbij de buurtbewoners er voor hebben gekozen om gekoppelde brandmelders in hun huizen te plaatsen. Zo zijn de bewoners ook gelijk op de hoogte wanneer er brand in de buurt ontstaat. Rookmelders en verzekeringen Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving krijgen wij vragen over de dekking van een brandverzekering. Keert een brandverzekering wel uit wanneer er geen rookmelders zijn geplaatst of wanneer deze niet goed zijn onderhouden? In principe staat dit niet letterlijk in de verzekeringsvoorwaarden, maar in veel gevallen staat wel in dat u als verzekerde niet nalatig mag zijn. Wanneer u geen rookmelders heeft geplaatst, dan kan dit onder nalatigheid vallen. Zeker nadat deze wettelijke verplichting is ingegaan, is de conclusie dat u als bewoner nalatig bent bij het niet plaatsen of niet onderhouden van rookmelders snel getrokken.

Vragen of vertellen: wat zegt de wet?

Over de onderzoeksplicht die geldt wanneer je een woning koopt valt veel te vertellen. Lees erover in dit artikel.   Na de aankoop van een woning kan de koper ontdekken dat de woning ernstige gebreken vertoont. De vraag die dan snel op tafel komt is: had de verkoper deze gebreken moeten melden of had de koper de woning maar beter moeten bekijken?   Discussies na overdracht Met enige regelmaat komt het voor. Nadat de woning is gekocht en overgedragen ontdekt de koper ernstige gebreken aan de woning. Gebreken die aanzienlijke herstelkosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de verzakte riolering waardoor er regelmatig verstoppingen plaatsvinden. Of dubbele ramen die niet meer waterdicht zijn waardoor tussen de glaslagen condens ontstaat. De koper zal niet blij zijn, maar kan de koper verhaal halen bij de verkoper of is het een kwestie van “dan had je maar beter onderzoek moeten doen”?   Verkoper geeft informatie Wanneer je jouw woning wilt verkopen dan geef je informatie over deze woning. Veel makelaars gebruiken daarvoor standaard vragenformulieren. In deze formulieren staan vragen over de staat van onderhoud van de woning en de bij de bouw gebruikte bouwmaterialen. De verkoper moet deze vragen naar waarheid beantwoorden. Maar daar houdt het ook wel op. Wat de verkoper niet weet, kan hij ook niet antwoorden. De antwoorden op de vragen zijn dus geen “garanties”.   Mededelingsplicht gaat voor onderzoeksplicht De informatie die de verkoper geeft (mededelingsplicht) weegt juridisch zwaarder dan de plicht van de koper om zelf onderzoek naar de bouwkundige staat te doen. Kijken wij naar ons voorbeeld van het regelmatig verstopte riool: indien de verkoper dit niet heeft gemeld dan is dat hem te verwijten aangezien de verstopping regelmatig heeft plaatsgevonden. De koper zal echter moeten aantonen dat de verkoper wist van deze verstoppingen en mogelijke oorzaak (verzakte riolering). Dat kan bijvoorbeeld wanneer de koper van het plaatselijke riool-ontstoppingsbedrijf hoort dat het bedrijf regelmatig op het bewuste adres aan het werk is geweest.   Non-conformiteit De verkoper moet ervoor instaan dat de woning die hij verkoopt de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Is dat niet het geval dan is er sprake van non-conformiteit. De verkoper kan zich bij dit type ernstige gebreken niet op overmacht beroepen omdat hij niet wist of kon weten van de aanwezige gebreken. Voorbeelden van non-conformiteit zijn: ernstige vormen van schimmelvorming of een rattenplaag. Het moet hierbij dus gaan om ernstige gebreken die de veiligheid van het wonen of het (duurzaam) gebruik van de belangrijke functies van de woning in de weg staan.   Onderzoeksplicht De kosten van herstel van gebreken die het normale gebruik van de woning niet in de weg staan en/of gebreken die de verkoper niet kende, of waarvan niet aangetoond kan worden dat de verkoper deze kende, zullen over het algemeen voor rekening blijven van de koper. Het is dan ook verstandig om bij de koop van een woning een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren. Wanneer je van plan bent in de komende tijd een woning te gaan kopen, is het ook verstandig om tijdig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die ook de rechtsbijstand vergoedt die nodig is in het geval je een geschil krijgt met de verkoper. In de praktijk zal de verkoper zelden direct toegeven dat hij bepaalde informatie heeft verzwegen. Ook zal de verkoper bij non-conformiteit snel geneigd zijn te stellen dat het gebrek het normale gebruik van de woning niet in de weg staat. Dit kunnen vervelende en langdurige (juridische) discussies worden. Veel rechtsbijstandsverzekeringen kennen een wachttermijn voor geschillen in het kader van koop of verkoop van de woning. De verzekering moet dan bijvoorbeeld al drie maanden voordat de koop plaatsvond zijn afgesloten. Deze verzekering geeft dus geen recht op rechtsbijstand als je verzekering afsluit op het moment dat je ziet aankomen dat er een juridisch geschil aanwezig is of de kans groot is dat dit gaat ontstaan. Het is daarom belangrijk dat je deze verzekering in een vroeg stadium van je oriëntatie voor een nieuwe woning afsluit. Mocht je hierover meer informatie willen dan geven wij die graag.

Advies: vul het schadeaangifteformulier zorgvuldig in

Wanneer er schade ontstaat, dan rijst al gauw de vraag: wie is er aansprakelijk?    In het dagelijks leven kan het gebeuren dat door jouw handelen een ander schade lijdt. Je zal je dan aansprakelijk voelen maar dat is toch iets anders dan (juridisch) aansprakelijk zijn. Het is mede daarom erg belangrijk om bij een schade het schadeaangifteformulier zorgvuldig in te vullen.   Een voorbeeld van een schadegeval Je bezoekt de sportwedstrijd waaraan jouw kind deelneemt. De wedstrijd wordt door een andere ouder opgenomen met een op een statief gemonteerde camera. Het statief staat in het pad tussen de deur waar je de sportzaal binnenkomt en de tribune waar de bezoekers geacht worden te zitten. Op weg naar de tribune struikel je en kom je ten val. Je raakt hierbij het statief, waardoor statief en camera op de grond vallen. De camera is onherstelbaar beschadigd. De schade bedraagt meer dan 1.000 euro. Ben jij verplicht deze schade te vergoeden?   Wordt schade vergoed door de AVP-verzekeraar? Waarschijnlijk zal, wanneer jou dit overkomt, jij je aansprakelijk voelen. Immers door jouw val is de schade ontstaan. In dat geval zal je de schade waarschijnlijk melden bij de verzekeringsmaatschappij waar je de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, hebt afgesloten. Die verzekeraar zal aan de hand van het door jou ingevulde schadeaangifteformulier deze schade beoordelen.   Aansprakelijkheid vereist vorm van verwijtbaarheid Als particulier ben je pas aansprakelijk voor een door jou veroorzaakte schade aan een derde indien jou iets te verwijten valt. Daarbij gaan rechters ervan uit dat “het leven van alledag onwerkbaar wordt indien te allen tijde van iedereen de hoogste zorgvuldigheid en oplettendheid zou worden geëist”.    De hoofdregel bij de AVP is dat deze alleen die schade vergoedt waarvoor jij wettelijk aansprakelijk bent. Ook al ben jij de veroorzaker van de schade dan ben je daarvoor niet per definitie aansprakelijk. Ben je wettelijk niet aansprakelijk dan zal de AVP-verzekeraar deze schade niet vergoeden.   Het schadeaangifteformulier De verzekeraar zal in het algemeen de schademelding beoordelen aan de hand van het schadeaangifteformulier. In dit formulier wordt aan jou gevraagd om aan te geven hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Het is belangrijk om deze toedracht correct en volledig te vermelden. Wij geven twee voorbeelden van omschrijvingen. Ik liep naar de tribune en struikelde waardoor ik tegen het statief viel. Ik liep naar de tribune en zag mijn zoon in het veld staan. Ik riep hem dat ik er was en keek naar links. Daardoor zag ik het statief niet waardoor ik struikelde en het statief en de camera in mijn val meenam.  Misschien dat je bij het lezen van deze twee zinnen denkt “dat lijkt toch wel erg veel op elkaar” Maar juridisch is er een wereld van verschil. In de eerste situatie struikelt iemand zonder dat je hiervan degene een verwijt kan maken. Zoals wij hiervoor hebben gezien: zonder verwijt geen aansprakelijkheid. De AVP-verzekeraar zal de schade niet vergoeden. In de tweede situatie kan je wel degelijk een verwijt maken. Namelijk door links naar de zoon te kijken en niet naar het pad voor je, heb je de camera niet opgemerkt. Door niet te kijken waar je loopt, creëer je een bepaald gevaar. Dat is verwijtbaar. Wanneer jij schade aan een derde toebrengt en jou voor deze schade een verwijt kan worden gemaakt, dan ben je hiervoor aansprakelijk. In dat geval zal de AVP-verzekeraar de schade wél vergoeden.   Denk goed na en vraag ons advies Met dit voorbeeld hebben wij geprobeerd te laten zien hoe belangrijk het is dat je even de tijd neemt om het schadeaangifteformulier volledig en correct in te vullen.  Bij de behandeling van de aangifte kan hetgeen je wel en niet hebt opgeschreven grote gevolgen hebben voor het besluit van de verzekeringsmaatschappij.   Ben je betrokken bij een schadegeval, dan mag je ons altijd raadplegen. Door vragen te stellen die voor de beoordeling van de schadeoorzaak later relevant kunnen zijn, kunnen wij jou helpen de vragen in het formulier correct en volledig te beantwoorden. 

Cookie instellingen