Nieuws Verzekeringen

Hogere boete bij ontbreken energielabel

In de komende jaren zal iedereen op een breed gebied te maken krijgen met wettelijke maatregelen die moeten leiden tot het bereiken van de klimaatdoelen. Lees erover in dit artikel. Woningeigenaren krijgen binnenkort te maken met het energielabel. De boete voor het ontbreken van een energielabel is verhoogd.    Energielabel Iemand die zijn woning verkoopt, moet bij overdracht de koper een definitief energielabel overhandigen. Na 1 november 2021 bedraagt de boete wanneer zo’n energielabel niet wordt overhandigd € 435,--.   Via indeling in klassen geeft een energielabel aan of een woning zuinig of onzuinig is. Bij het te koop aanbieden van een woning is een definitief energielabel verplicht. Is dit label niet aanwezig dan loop je als verkoper het risico dat de Inspectie Leefomgeving en Transport deze boete oplegt.   A t/m G Hoe minder fossiele energie een woning verbruikt hoe beter het energielabel is. De normering loopt van A t/m G. A ++++ is het hoogst haalbare. Heb je voor jouw woning nog geen definitief energielabel dan zal je een gecertificeerde, vakbekwame energieadviseur moeten inschakelen. Deze bekijkt dan de woning op onder meer isolatie en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Dit alles leidt tot een maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.   Duurzaamheidskorting op hypotheek Er zijn inmiddels meerdere banken die een korting geven op de hypotheek wanneer de woning waarop de hypotheek rust, heel energiezuinig is. Heb je een energiezuinige woning of ga je die kopen, laat ons dan onderzoeken of dit jou voordeel kan opleveren door een bestaande hypotheek over te sluiten dan wel bij de keuze van een nieuwe hypotheek te kiezen voor een bank die deze korting op de hypotheekrente verleent.

Kort een aantal actuele ontwikkelingen

Op het gebied van wonen en de financiering daarvan vinden altijd ontwikkelingen plaats.   Hieronder vermelden wij heel kort enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van de eigen woning. Wil je over een bepaald onderwerp iets meer weten dan kan dat. Bel ons kantoor, dan geven wij jou graag meer uitgebreide informatie.   Schade aan funderingen De Autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen dat door de verdroging op veel plaatsen in Nederland de grond verzakt. Naar schatting 800.000 woningen lopen daardoor het risico dat de fundering van deze woningen wordt beschadigd. Gemiddeld kost de reparatie  € 64.000. Bij aankoop van een woning is het daarom belangrijk ook naar dit risico te kijken.   Nieuwe leennormen in 2022 Jaarlijks worden leennormen vastgesteld. Deze leennormen bepalen wat iemand maximaal aan lening kan verkrijgen voor de financiering van een woning. Bepalend bij deze leennormen zijn onder meer het inkomen en de waarde van de woning. Op basis van de nieuwe leennormen kunnen mensen met een inkomen tot ongeveer € 50.000, in 2022 een iets hogere lening krijgen dan in 2021. Verder mag bij het bepalen van het maximale leenbedrag het tweede inkomen volledig worden meegenomen.   Verwachting jubelton wordt afgeschaft Onder voorwaarden mogen ouders aan hun kind een groot bedrag (2021 maximaal € 105.302) schenken voor de aankoop of verbouwing van een woning. De ontvanger, het kind, hoeft over deze schenking geen schenkbelasting te betalen. Bij veel “deskundigen” is de verwachting dat het nieuwe kabinet dit fiscale voordeel zal afschaffen of verminderen. Wil je dus nog van deze mogelijkheid gebruik maken dan is het advies hiermee niet te lang te wachten. Je kan de schenking nu al doen, terwijl de koop of verbouwing van de woning door het kind bijvoorbeeld pas in de loop van volgend jaar plaatsvindt. Het is dan wel verstandig dit te doen via een notariële akte.

De ene autoverzekering is de andere niet

Vergelijken, we doen het allemaal en het wordt ons ook erg gemakkelijk gemaakt. Misschien wel iets té gemakkelijk. Lees dit artikel maar eens.    Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die autoverzekeringen aanbieden. Tussen die verschillende verzekeringen bestaan grote verschillen. Voordat je een keuze maakt, is het verstandig ons advies te vragen.   Bijna 9 miljoen auto’s Begin 2021 telde Nederland 8.8 miljoen personenauto’s. Al die auto’s moeten minimaal verzekerd zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid als zij op de openbare weg komen. Er zijn veel verschillende autoverzekeringen. Van de buitenkant lijken die vaak op elkaar. Maar wie de verschillende voorwaarden echt gaat vergelijken, ziet grote verschillen. We noemen er een aantal  Wanneer je jouw auto volledig casco verzekert en de auto raakt door een ongeval volledig vernield, tot welke datum krijg je dan de nieuwwaarde vergoed?  Bij sommige verzekeraars is dit tot drie jaar na aanschaf. Bij andere verzekeraars kan dat (veel) korter zijn. Hoe zit het wanneer jouw auto in het buitenland beschadigd raakt? Heb je dan recht op vervangend vervoer en noodzakelijke overnachtingskosten? Bij de ene verzekeraar wel en bij de andere niet.  Ook de schadevergoeding bij schade aan de voorruit verschilt sterk. Bij de ene verzekeraar betaal je geen enkel eigen risico. Bij de andere kan dit zo maar € 250 zijn. Weer andere verzekeraars keren ruitschade helemaal niet uit wanneer je deze laat repareren door een niet door de verzekeraar erkende reparateur. Over ruitbreuk gesproken. Een raam dat breekt, bijvoorbeeld bij diefstal kan de bekleding van jouw auto of de bagage in de auto beschadigen. Ook hier geldt: de ene verzekeraar vergoedt de schade wel en de andere niet. De terugval in bonus /malus na een schade verschilt per verzekeraar sterk.  Minder kilometers? Dan misschien verstandig om verzekering aan te passen Bij het afsluiten van je autoverzekering heb je aangegeven hoeveel kilometers je normaal gesproken per jaar rijdt. Hoe meer kilometers, hoe hoger de verzekeringspremie zal zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe baan krijgt waardoor je veel minder hoeft te reizen dan toen je de verzekering afsloot, dan kan het aantal kilometers lager uitkomen dan wat je oorspronkelijk had opgegeven. Dat geldt ook wanneer jij en jouw werkgever besluiten dat je in de komende tijd een of meer dagen in de week vanuit huis werkt. Het kan dan verstandig zijn om de verzekeraar te vragen de verzekeringspremie over een lager aantal kilometers te laten berekenen. Heb je een relatief dure auto en nog weinig korting wegens schadevrije jaren, dan kan dat op jaarbasis een behoorlijke korting opleveren op de premie.    Laat ons jouw autoverzekering controleren Heb jij jouw autoverzekering nog niet via ons kantoor afgesloten, laat ons dan eens naar deze verzekering kijken. Wij gaan graag na of er op dit moment voor jou betere alternatieven zijn.

Hoe zit het ook al weer met het weer?

De eerste stormen hebben we alweer gehad. Bomen knappen, woningen en spoorrails raken beschadigd.    De financiële gevolgen van een flinke storm kunnen al snel in de miljoenen euro’s lopen. Hoe zit het ook alweer wanneer door storm of sneeuw jouw woning wordt beschadigd?   Elke verzekering kent zijn eigen voorwaarden Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen. Elke verzekeringsmaatschappij hanteert zijn eigen voorwaarden. In het algemeen geldt dat hoe lager de premie in vergelijking met andere verzekeringsmaatschappijen, hoe meer beperkingen in de verzekeringsvoorwaarden zijn aangebracht. Dat hoeft niet “slecht” te zijn als het gaat om beperkingen die voor jouw situatie niet relevant zijn. Wanneer bijvoorbeeld een schade door storm aan een tuinhuisje niet verzekerd is, dan levert dit geen risico op wanneer je geen tuinhuisje hebt.   Stormen in herfst geven grootste schade De stormen die plaatsvinden in de herfst veroorzaken over het algemeen de grootste schade. Dit komt onder meer omdat de bomen dan nog volop blad hebben en daardoor veel meer wind vangen met daardoor een groter risico van knappen. De meeste verzekeringen van woningen vergoeden schade die aan de woning ontstaat door storm. Dat geldt dan voor schade aan de woning zelf, de inhoud van de woning en de schuttingen. Vaak geldt er wel een eigen risico. Maar hier past wel een waarschuwing: is de schade het gevolg van slecht onderhoud dan zal de verzekeraar deze schade niet vergoeden. Dus de schade die het gevolg is van de schoorsteen die al tijden “op half zeven” hangt en bij een storm dan eindelijk naar beneden stort en dwars door de glazen serre gaat, zal door de verzekeraar over het algemeen niet vergoed worden.   Valt er een boom op jouw auto dan zal deze schade alleen worden vergoed als er sprake is van windkracht 7 of hoger en je een casco of allriskdekking hebt afgesloten. Beschik je voor jouw auto alleen over een WA-dekking dan vergoedt je autoverzekering deze schade niet.    Vorst en sneeuw Door de klimaatverandering kan ook Nederland te maken krijgen met plotseling opkomend, extreem weer. Extreem veel sneeuw in korte tijd kan bijvoorbeeld schade veroorzaken doordat daken van woningen instorten. Ook kan het plotseling streng gaan vriezen. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door sneeuw en vorst. Dit geldt voor:  Waterschade doordat kranen of leidingen tijdens vorst zijn gebroken; Schade aan het dak en de inhoud van de woning door sneeuwdruk van bovenaf.  Ook hier geldt weer dat schade door slecht onderhoud niet vergoed wordt.   Laat een goede vergelijking maken Je sluit een verzekering af om bij schade de financiële gevolgen hiervan te kunnen dragen. Bij het afsluiten van een verzekering heb je veel keuzes. Bijvoorbeeld wat je wel of niet wilt verzekeren. Maar ook of en zo ja voor welk bedrag je een eigen risico wilt accepteren. Een hoger eigen risico zal over het algemeen een lagere premie tot gevolg hebben. Belangrijk is dan wel dat je dit vooraf weet en dit eigen risico ook kan dragen wanneer er een schade optreedt.   Wij kennen de vele verschillen en helpen jou graag met een goede keuze uit het grote aanbod. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat je niet te veel maar ook niet te weinig verzekert. Heb je in het verleden verzekeringen afgesloten rechtstreeks bij een verzekeraar of een ander kantoor? Geen enkel probleem. Leg de verzekering aan ons voor en dan kijken wij graag of er inmiddels voor jou betere alternatieven zijn. Neem gerust contact met ons op wanneer je dit wilt. Wij zijn jou graag van dienst.

Duurzaam maken van je woning

Voor velen onverwacht zijn de energieprijzen in korte tijd sterk gestegen. Los van allerlei andere, meer ideële motieven is er nu ook financieel een extra stimulans om de eigen woning te verduurzamen.    Wanneer je erover denkt om je woning te verduurzamen, kan het zijn dat je even niet weet waar te beginnen of hoe dit te financieren. We zetten een aantal zaken op een rijtje.   Veel mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken Er zijn heel veel mogelijkheden om een woning energiezuiniger te maken. Het mooiste is natuurlijk wanneer bij nieuwbouw deze maatregelen direct worden doorgevoerd. Maar veel van de maatregelen zijn ook bij bestaande bouw mogelijk. Naast het “energie-gedrag” van de bewoners zelf zijn belangrijke maatregelen om de woning energiezuiniger te maken onder meer het aanbrengen van: Warmtepomp; Zonnepanelen; Spouwmuurisolatie; Dakisolatie; Vloerisolatie; HR++ beglazing.  Veel mogelijkheden om te financieren Het nu energiezuiniger maken van jouw woning vraagt dus een investering. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze kosten te financieren. Wij zetten onderstaand de belangrijkste op een rij.   Vanuit spaargeld Het is belangrijk om te beschikken over voldoende spaargeld om onverwachte calamiteiten op te vangen. Wij noemen dit een “financiële buffer”. Maar het kan zijn dat je (veel) meer spaargeld hebt dan deze noodzakelijke, financiële buffer. Spaargeld levert nauwelijks nog rente op.  Bij een hoog saldo moet je zelfs steeds vaker 0,5% rente betalen aan de bank. In zo’n situatie kan het aantrekkelijk zijn om de kosten van het verduurzamen van jouw woning (deels) uit eigen middelen te financieren.    Bij nieuwe hypotheek extra financiering mogelijk Koop je een woning en sluit je daarvoor een hypotheek af, dan is het bij de meeste banken mogelijk een hoger bedrag te lenen als je dit hogere bedrag gebruikt om jouw woning duurzamer te maken. De kosten van het duurzaam maken van jouw woning kan je dan over een langere tijd uitsmeren terwijl je wel direct profiteert van de besparingen.   Energiebespaarbudget Kies je een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie dan biedt een aantal banken een extra budget aan om met de hypotheek mee te lenen. Je kunt dan nadat je de woning in eigendom hebt gekregen in rust uitzoeken wat voor jouw situatie de meest interessante maatregelen zijn om te nemen. Hiervoor heb je dan maximaal twee jaar de tijd. Heb je een beslissing genomen dan is dit budget voor jou beschikbaar. Op dit moment bedraagt het energiebespaarbudget maximaal 6% van de waarde van de woning.   Energiebespaarlening Een weer andere optie is de energiebespaarlening. Deze kan ook gebruikt worden door eigenaren van een woning, los van de vraag of zij wel of geen hypotheek hebben. De energiebespaarlening is een lening die wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds en is bedoeld voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie of een zuinige HR-ketel. Het maximale bedrag dat geleend kan worden bedraagt €25.000,- waarbij er looptijden zijn van 7,10,15 en 20 jaar. Ben je bereid zeer ingrijpende energiebesparende maatregen door te voeren, dan zijn leningen tot €65.000,- zelfs mogelijk.   Duurzaamheidslening Bepaalde gemeenten, (zeker niet alle!) bieden een duurzaamheidslening aan. Tegen een gunstig tarief kun je dan geld lenen. Minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,-. De lening is alleen beschikbaar voor eigenaren die zelf in de woning wonen.   Consumptief krediet In bepaalde situaties kan het aantrekkelijk zijn om de investering te financieren via een persoonlijke lening.   We helpen je met uitzoeken wat bij jou past Zoals je ziet zijn er veel mogelijkheden voor woningeigenaren om de kosten van het aanbrengen van energiebesparende maatregelen te financieren. Wat voor jou een passende keuze is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wij helpen je graag met het zoeken naar een oplossing die goed bij jou past.

Wij zijn er niet alleen voor de leuke dingen

Ons vak is zekerheid organiseren voor onze relaties. Wij vinden dat het mooiste vak dat er is. Maar we moeten soms ook onderwerpen bespreekbaar maken die niet leuk zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen van overlijden.   Een ding weten we zeker. Ieder mens komt te overlijden. Maar wanneer dat is, weten we niet. We hebben wel statistieken. Die leren ons bijvoorbeeld dat 14 op de 100 mannen voor hun pensioen komen te overlijden en 10 op de 100 vrouwen. Wij noemen dat “voortijdig overlijden”.   Niet wegstoppen Voortijdig overlijden is een reëel risico als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of ongeval. Je kunt die gedachte wegstoppen, maar het risico blijft.   Impact De impact van een voortijdig overlijden is groot. Natuurlijk in emotioneel opzicht voor de nabestaanden. Maar ook in financieel opzicht kunnen de gevolgen heel groot zijn. Wij geven een aantal voorbeelden die wij en onze collega’s meemaken:  Iemand heeft samen met een zakenpartner een onderneming. Een van de partners komt te overlijden. De langstlevende ondernemer moet dan de erfgenamen van de overleden partner een deel van de waarde van de onderneming uitkeren. Vaak is dat geld niet voorhanden en moet er geleend worden. Dat is lastig. Zeker omdat ook nog eens de inbreng van de overleden partner wordt gemist.  Een echtpaar met minderjarige kinderen is gescheiden. Een van de ex-partners komt te overlijden. De kinderen zullen dan onder de zorg van de langstlevende ouder komen. Vaak heeft dat echter weer gevolgen voor de mogelijkheid om hetzelfde aantal uren betaald werk te verrichten. Een forse inkomensdaling kan het gevolg zijn.  Een jong stel heeft eindelijk een huurappartement gevonden. Ze betalen de hoofdprijs aan huur. Maar ach ze hebben beiden een salaris. Tot een van beiden komt te overlijden en de langstlevende met alleen diens inkomen de huur niet kan opbrengen. Naast het verdriet is er dan een probleem. Want een andere woning om te huren is er niet.  Een variant hierop is natuurlijk de koopwoning waar de woonlasten niet meer betaald kunnen worden wanneer een van de partners komt te overlijden. De woning zal dan ontruimd en verkocht moeten worden en waar gaan de nabestaanden dan wonen?  Zomaar enkele voorbeelden uit de praktijk.   De financiële ellende is echt niet nodig mits…. De kans van vooroverlijden is niet heel groot. Maar de mentale en financiële impact wanneer dit plaatsvindt is heel groot. Aan het mentale gedeelte kunnen wij als financieel adviseur niet veel doen. Maar aan de financiële impact wel.   Het financiële risico van voortijdig overlijden kan worden weggenomen door tijdig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat is een verzekering die een (groot) financieel bedrag uitkeert bij het overlijden van een in de verzekering benoemde persoon. De premie voor een dergelijke verzekering hangt af van het bedrag dat uitgekeerd moet worden bij overlijden en de leeftijd van de te verzekeren persoon. Gemiddeld genomen kost deze verzekering per maand minder dan de kosten van een filmkaartje. De hoogte van de premie is dus in bijna alle gevallen niet de reden om deze verzekering niet af te sluiten. Wat dan wel? De weerstand om na te denken over de financiële gevolgen wanneer iemand die je liefhebt voortijdig komt te overlijden. Daar wil je liever niet aan denken. En is er een adviseur die je toch vraagt hierover na te denken, dan zeg je snel “ ja is goed, zal ik doen, komt wel”.   Mogen wij jou echt dringend adviseren om dit niet op de lange baan te schuiven? Mail of bel ons. Wij kijken dan wat voor jouw situatie een passende verzekering is. Wij hopen allemaal dat je die verzekering nooit nodig hebt. Dat hopen we ook wanneer we in de auto stappen en de veiligheidsriem omdoen. Wij nodigen je uit contact met ons op te nemen om dit nu toch echt te regelen.

Zorgverzekering verdient iets meer aandacht

Het einde van het jaar nadert… tijd om de zorgverzekering weer onder de loep te nemen. Hoe maak je, zonder de toekomst te kennen, nu een verantwoorde keuze?    Tussen 1 november 2021 en 31 december 2021 mag je (opnieuw) kiezen bij wie je je zorgverzekering afsluit. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Dit betekent dat, ook al is jouw gezondheid misschien niet helemaal top, elke verzekeraar je toch moet accepteren   Er is echt wat te kiezen Zorgverzekeringen worden in Nederland onder ongeveer 40 labels aangeboden. Een aantal grote zorgverzekeraars biedt verzekeringen onder verschillende labels aan. Feitelijk zijn er ongeveer 10 verzekeringsmaatschappijen die zorgverzekeringen aanbieden.   Zorgverzekering is verplicht Je bent wettelijk verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Daarbij heb je de keuze uit drie vormen te weten: De naturapolis; De naturapolis beperkt; De restitutiepolis. Bij de naturapolis en de naturapolis beperkt, dien je je voor medische hulp te wenden tot ziekenhuizen en zorgverleners waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten. Voor bepaalde ingrepen zoals een heupoperatie zal je een deel van de kosten zelf moeten betalen. Bij de naturapolis beperkt zijn de eigen bijdragen hoger dan bij de naturapolis. Bij de restitutiepolis heb je een vrije keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners. De kosten van “planbare zorg” zoals bijvoorbeeld de heupoperatie worden voor 100% van het gangbare tarief vergoed.    Basisverzekering en aanvullende verzekering Bij de zorgverzekering kan je een onderscheid maken tussen de basisverzekering en aanvullende verzekering. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. De inhoud van de basisverzekering, dus wat wel en niet onder de dekking valt, wordt elk jaar door de politiek bepaald. De politiek bepaalt ook het eigen risico bij de basisverzekering. Het eigen risico bedraagt in 2022 per volwassene 385 euro per jaar. Je mag kiezen voor een hoger eigen risico. Daarmee wordt de premie voor de basisverzekering lager. Of dat verstandig is, hangt natuurlijk af van jouw gezondheid en de vraag of je, wanneer je toch medische hulp nodig hebt, dit eigen risico financieel zelf kan dragen. Bepaalde medische kosten vallen niet onder de basisverzekering. Wil je die toch verzekeren dan kan dat via een aanvullende verzekering. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kosten van de tandarts voor volwassenen. Verzeker je die kosten niet via een aanvullende verzekering dan moet je die bij een bezoek aan de tandarts dus zelf betalen. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht en de dekkingen en verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen lopen sterk uiteen.   Er is echt wel wat te kiezen Bij zowel de basisverzekering maar ook bij de aanvullende verzekering is echt wel wat te kiezen. Als kantoor helpen wij je graag de voor jou goede keuze te maken. Maar let op: die keuze moet je dan wel voor 1 januari 2022 maken. Stel je het op prijs dat wij je helpen bij het maken van jouw keuze? Neem dan contact met ons kantoor op.

Kun jij de erfbelasting betalen?

Misschien voor jou een wat vreemde vraag. Maar in de adviespraktijk komen wij toch regelmatig situaties tegen waar het antwoord op die vraag belangrijk is.    Veel mensen denken er niet altijd bij na, maar over een erfenis betaalt de ontvanger belasting. Gaat het om een geldbedrag, dan ontvang je daardoor dus een lager bedrag. Maar wat dan als je goederen erft? Heb je in dat geval voldoende middelen om daar belasting over te betalen?    Over de waarde van de erfenis moet belasting worden betaald Wanneer iemand in Nederland een erfenis ontvangt, dan moet over de waarde van de erfenis belasting betaald worden. Daarbij wordt wel gekeken naar de relatie welke bestond tussen degene die is overleden en de ontvanger van de erfenis. Een levenspartner betaalt bijvoorbeeld minder erfbelasting dan de buurvrouw van de overledene.   De waarde van de erfenis die een kind ontvangt van wie de ouder is overleden is vrijgesteld van belasting voor een bedrag tot €21.281. Over de waarde die dit bedrag overstijgt moet het kind 10% belasting betalen en bedraagt de erfenis meer dan €128.751 dan moet over het meerdere zelfs 20% belasting betaald worden. Op de site van de belastingdienst kan je zelf een berekening maken hoe hoog de erfbelasting in een bepaalde situatie is. Dat kan via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/hulpmiddel-erfbelasting-berekenen   De belasting moet in geld betaald worden Zoals hierboven aangegeven gaat de fiscus uit van de waarde van de erfenis. De verschuldigde belasting moet vervolgens in geld worden betaald. Bestaat de erfenis uit een bedrag in geld dan is het misschien niet leuk om hiervan een deel aan de belasting af te dragen, maar op zichzelf is betaling van deze belasting dan geen probleem. Anders kan dit liggen wanneer de erfenis bestaat uit goederen. Als nabestaande erf je goederen, maar moet je de belasting in geld betalen. Wanneer je zelf niet over voldoende geldmiddelen beschikt, kan dit tot een probleem leiden. Dat kan je dwingen om bijvoorbeeld een lening af te sluiten of datgenen wat je uit de erfenis hebt ontvangen te verkopen. Waarschijnlijk zijn dit oplossingen die je niet wilt.   Tijdig overlijdensrisicoverzekering afsluiten Een van de oplossingen om dit probleem te voorkomen is het tijdig afsluiten van een “erfbelasting-verzekering”. Hierbij wordt met een verzekeringsmaatschappij afgesproken dat wanneer een bepaalde persoon komt te overlijden jij van die verzekeringsmaatschappij een bedrag in geld ontvangt. Wanneer jij zelf die verzekering afsluit valt de uitkering niet in de nalatenschap en hoef je hierover dus ook geen (erf-)belasting te betalen. Met de uitkering kan je de verschuldigde erfbelasting betalen en de goederen uit de erfenis houden. Wil je hierover meer weten? Laat het ons weten. We informeren je graag meer uitgebreid.

Schade, schuld, aansprakelijkheid en verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Veel Nederlanders hebben deze afgesloten. Maar wat valt er nu wel, maar vooral ook niet onder de dekking?    Het overkomt ons allemaal. We letten heel even niet op of vergeten gewoon iets. Meestal heeft dat weinig of geen gevolgen. Maar soms ook wel en ontstaat er hierdoor schade. Dan is het fijn dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.   Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Hoewel niet verplicht, hebben meer dan 95% van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP. Dat is niet zo vreemd. De premie van deze verzekering is slechts een paar euro per maand. Het risico dat je loopt wanneer je deze verzekering niet afsluit, is onverantwoord groot.   In de kern biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking wanneer je zonder opzet schade toebrengt aan (de spullen van) anderen. De voorbeelden van mogelijke schades zijn oneindig. Bijvoorbeeld de situatie dat je als voetganger onvoorzichtig oversteekt en een fietser valt en daarbij letsel oploopt. Of een dakpan die van jouw (koop-)woning glijdt en op een auto terechtkomt en een fraaie deuk achterlaat. Of wanneer Bello, jouw altijd brave golden retriever, iets te enthousiast op de buurvrouw afstormt en met zijn modderpoten de haute couture jurk vernielt.   Niet alles is verzekerd Er zijn dus heel veel situaties waarin de AVP jou financieel beschermt wanneer door jouw fout schade ontstaat. Maar, het is ook weer niet zo dat de AVP altijd de door jou veroorzaakte schade vergoedt.  Een paar belangrijke uitzonderingen zijn de volgende:  Schade die je toebrengt aan jouw eigen bezittingen worden niet vergoed. Dus wanneer je het kristallen servies uit je woonkamer bij het schoonmaken laat vallen, dan is dat pech en blijft de financiële schade voor eigen rekening.  Ook schade die je toebrengt met motorrijtuigen vallen niet onder de AVP. Leen je de auto van de buren en raakt deze auto bij het parkeren beschadigd, dan valt deze schade niet onder de dekking van de AVP.  Ook schade die jij toebrengt aan bezittingen van je huisgenoten is in het algemeen van vergoeding uitgesloten. Dus wanneer jij de  laptop van een van jouw kinderen laat vallen waardoor deze beschadigd raakt, dan kan je deze schade niet verhalen op de AVP van jou en jouw gezin. Anders ligt dit wanneer het ene gezinslid zonder opzet letsel toebrengt aan een ander gezinslid. Onder omstandigheden worden deze letselschade en schade die hiervan het gevolg is, wel door de AVP vergoed.

Schade aan de auto maar dader onbekend

Heel vervelend! Je komt uit de supermarkt en treft een lelijke deuk in de deur van jouw auto. Een deuk die er nog niet zat toen je de supermarkt binnenging. Helaas geen briefje onder de ruitenwisser. Wat nu?   Waarborgfonds Motorverkeer Vanuit alle wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen die in Nederland worden afgesloten, wordt door de verzekeringsmaatschappijen een deel van de premie gestort in het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit is een stichting zonder winstoogmerk. Op het Waarborgfonds kan je een beroep worden doen wanneer je schade krijgt die is veroorzaakt door een motorrijtuig en waarbij de dader onbekend is of wanneer de dader wel bekend is, maar niet verzekerd is voor de door hem veroorzaakte schade.   Schade moet zijn veroorzaakt door motorrijtuig De schade moet zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Dat hoeft niet per se een auto te zijn. Ook schade veroorzaakt door een motor of brommer kan door het Waarborgfonds vergoed worden. Wanneer in ons voorbeeld van de supermarkt de schade is veroorzaakt doordat iemand die met de winkelwagen tegen jouw auto is gereden, dan kan er geen beroep worden gedaan op het Waarborgfonds.   Het bewijs dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig ligt bij jou wanneer jij een beroep wilt doen op het Waarborgfonds. Soms is dat bewijs niet al te moeilijk. Bijvoorbeeld door verfsporen van een andere auto op jouw auto, glasscherven van de kennelijk gebroken koplamp van de andere auto of wanneer er getuigen zijn. Maar wanneer er geen enkel bewijs is dat de schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig, dan is er grote kans dat het Waarborgfonds de schade niet zal vergoeden.   Schade hoeft niet te zijn veroorzaakt aan een motorrijtuig De schade moet dus zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Maar de schade hoeft niet te zijn veroorzaakt aan een motorrijtuig. Wanneer jouw tuinhek of de gevel van je woning door een motorrijtuig is beschadigd, dan kan ook deze schade voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking komen.   Aantonen dat je je best hebt gedaan te achterhalen wie de dader is Voorwaarde voor vergoeding is dat je moet aantonen dat je, na het ontdekken van de schade, je best hebt gedaan om te achterhalen wie de dader is geweest. Probeer direct getuigen te vinden en meld de schade bij de politie. Wacht hier niet te lang mee. De bedoeling is dat je dit direct na de ontdekking van de schade doet.   Eigen risico Besluit het Waarborgfonds jouw schade te vergoeden dan geldt er altijd een eigen risico van €250,-- Dat bedrag blijft dus voor jouw eigen rekening.   Ook wanneer jouw auto allrisk verzekerd is Ook wanneer jouw auto allrisk verzekerd is, kan het Waarborgfonds voor jou belangrijk zijn. Je zal in dat geval de schade bij jouw verzekeraar melden. Wanneer een beroep op het Waarborgfonds mogelijk is zal deze verzekeraar, na regeling van de schade met jou, een claim indienen bij het Waarborgfonds. Dit kan betekenen dat jouw no-claimkorting ongewijzigd blijft. Of dit zo is, kan per verzekeraar verschillen.   Zelf controleren of je voor een vergoeding in aanmerking komt Via de website SchadeZonderDader.nl (https://www.schadezonderdader.nl/check) kan je aan de hand van vijf vragen bepalen of het zinvol is om de schade die je hebt geleden bij het Waarborgfonds te melden.   Uiteraard helpen we jou ook graag Het spreekt eigenlijk vanzelf. Je mag in dit soort situaties ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen dan graag nagaan of wij je kunnen helpen om de schade te beperken en waar mogelijk te verhalen.

Steeds meer zonnepanelen op woningen

1,5 Miljoen woningen zijn in Nederland voorzien van zonnepanelen. Maar zijn deze ook verzekerd?    Het aantal zonnepanelen op woningen stijgt sterk. Dit is een positieve ontwikkeling voor het klimaat. Bij de plaatsing van zonnepanelen is het verstandig ook aandacht te besteden aan de verzekering hiervan.   1,5 miljoen huizen met zonnepanelen Onlangs werd bekend dat op dit moment in Nederland circa 1,5 miljoen woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Dat de ontwikkeling snel gaat, blijkt uit het feit dat vorig jaar de teller “nog maar” op 1 miljoen woningen stond. Het grootste deel van de 1,5 miljoen woningen met zonnepanelen bestaat uit koopwoningen. Huurwoningen vormen dus een minderheid.   De opstalverzekering Bij een koopwoning verzekert de eigenaar van de woning deze in het algemeen tegen schade door bijvoorbeeld brand of storm. In de regel is onder de opstalverzekering ook gedekt schade aan de zonnepanelen voor zover deze vastzitten aan de woning. Zonnepanelen die op de grond staan, zijn dan vaak uitgesloten op de dekking van de opstalverzekering.   Bij een huurwoning Een huurder van een woning kan besluiten zelf zonnepanelen aan te schaffen. Een huurder verzekert over het algemeen niet de woning. Dat doet de verhuurder. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kan de huurder de waarde van de zonnepanelen aanvullend verzekeren op zijn inboedelverzekering. Dit gaat vaak niet automatisch, maar moet apart worden aangevraagd.   Veel verschillende voorwaarden Voor wat betreft het verzekeren van zonnepanelen hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende voorwaarden. Het is dus belangrijk om een verzekeringsmaatschappij te selecteren met voorwaarden die het best bij jouw situatie passen. Keuzes bestaan er onder meer ten aanzien van: Het maximale bedrag dat bij schade als vergoeding wordt uitgekeerd. De termijn waarbinnen de zonnepanelen worden afgeschreven en aan de hand waarvan bij schade de uitkering wordt verminderd. Wel of geen vergoeding van misgelopen stroomopbrengst indien door een calamiteit de zonnepanelen enige tijd niet functioneren. Wel of geen vergoeding voor “onzichtbare” schade aan zonnepanelen (bijvoorbeeld haarscheurtjes).  Kies voor een gecertificeerd installateur Zonnepanelen zijn veilig wanneer ze goed geïnstalleerd worden. De installateur zal erop letten dat de panelen zodanig worden gemonteerd dat deze niet zoveel warmte afgeven dat het dak in de brand kan vliegen. Ook de juiste wijze van bekabeling en het plaatsen van passende omvormers dienen vakkundig te gebeuren om onnodige risico’s te voorkomen.   Meer informatie Wil je meer informatie hebben over het onderwerp zonnepanelen en verzekeren? Neem dan contact met ons op. We zijn je graag van dienst.  

Het is belangrijk om regelmatig de verzekerde bedragen te controleren

Hoeveel je bij schade krijgt uitgekeerd hangt af van het verzekerde bedrag. En dat hangt weer samen met de hoogte van de premie. We lichten het een en ander toe in dit artikel.    Bij veel verzekeringen kies je bij het afsluiten van de verzekering voor een bedrag dat bij een schade door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd. Het is belangrijk dat regelmatig wordt gecontroleerd of dit gekozen bedrag nog correct is. Waarom dit zo belangrijk is, vertellen wij hieronder.   Premie is mede afhankelijk van het verzekerde bedrag Bij een schadeverzekering is de hoogte van de premie die je betaalt bijna altijd gekoppeld aan het maximale bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij risico loopt. De premie voor een opstalverzekering van een woning van bijvoorbeeld 4 ton zal daardoor hoger zijn dan voor een woning van 2 ton.   Te hoog verzekerde bedrag is niet zinvol Uitgangspunt in de wet is dat een verzekeraar bij een schadeverzekering na een schade geen hoger bedrag mag uitkeren dan de werkelijke schade die de verzekerde heeft geleden. De wetgever wil hiermee voorkomen dat consumenten voordeel krijgen bij een schade en daardoor wellicht deze schade bewust gaan veroorzaken. Is de maximaal mogelijke schade dus bijvoorbeeld 4 ton dan heeft het geen zin om het verzekerde bedrag op 5 ton te zetten. Je betaalt dan namelijk wel over die extra ton premie, maar wanneer de schade maximaal 4 ton is  zul je nooit meer dan die 4 ton uitgekeerd krijgen.   Te laag verzekerd bedrag is ook niet goed Een te hoog bedrag verzekeren is dus niet zinvol. Maar een te laag bedrag verzekeren is ook niet goed. Laten we weer even naar die woning van 4 ton kijken. Stel dat dit jouw woning is. Indien je bij het afsluiten van een opstalverzekering kiest voor een maximaal verzekerd bedrag van 3 ton en de woning gaat bijvoorbeeld door brand volledig verloren, dan keert de verzekeringsmaatschappij maximaal 3 ton uit. Je “mist” dan 1 ton. Dat is de schade die je dan zelf moet dragen. Dat is vaak niet de bedoeling en daarom is het belangrijk dat je kiest voor een verzekerd bedrag dat overeenkomt met het werkelijke bedrag om de woning na bijvoorbeeld een brand te herbouwen.   Gokken op een “beperkte” schade We blijven even bij het pand van 4 ton. Als consument kun je denken “De kans dat ik slachtoffer word van een gebeurtenis waardoor het totale pand verloren gaat, is niet zo groot. Bij een brand of storm zal het vaak gaan om een schadebedrag van minder dan 4 ton. Weet je wat, ik kies een maximaal te verzekeren bedrag van 2 ton. Dat scheelt mij mooi een stuk premie”. Wij begrijpen deze gedachte, maar hij is niet juist.   Want wanneer je slechts een gedeelte van de werkelijke waarde verzekert, krijg je bij een schade in dezelfde verhouding ook een uitkering. Verzeker je dus de woning met een waarde van 4 ton voor 2 ton, dan zal bij een schade van bijvoorbeeld 1 ton de verzekeringsmaatschappij maximaal € 50.000 uitkeren. Een te laag verzekerd bedrag leidt er dus ook bij “kleinere” schades direct toe dat een deel van de schade voor jouw eigen rekening blijft. Opnieuw: dat is vaak niet de bedoeling wanneer je een verzekering afsluit!   Waardes kunnen in de loop der tijd veranderen Of het nu gaat om de waarde van de inboedel of om de waarde van de woning, de totale waarde kan in de loop der tijd veranderen. Bij de inboedel omdat je bepaalde, waardevolle zaken hebt aangeschaft, bijvoorbeeld nieuw exclusief meubilair. Of doordat de waarde van de woning hoger is geworden omdat je de woning hebt verbouwd of energiezuiniger hebt gemaakt. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. Bij verandering van de gezinssamenstelling of bij het afstoten van bepaalde (kostbare) verzamelingen of muziekinstrumenten kan de waarde van de totale inboedel lager worden.   De juiste waarde bepalen Wij helpen je graag bij het bepalen van de juiste waarde wanneer je een verzekering afsluit. Is de verzekering eenmaal afgesloten, geef ons dan door wanneer de waarde van de inboedel of de woning in belangrijke mate  verandert. Wij controleren dan voor jou of deze verandering aanleiding is om het verzekerde bedrag aan te passen. 

Indien mogelijk: Zorg voor financieel vangnet

Velen hebben de grootste moeite om elke maand financieel de “eindjes aan elkaar te knopen”. Is er iets meer ruimte, dan adviseert het NIBUD om een buffer op te bouwen voor momenten dat er extra geld nodig is.   Sparen was vroeger een deugd. Dat werd dan ook beloond met een rente over het gespaarde bedrag.   Lage rente Tijden veranderen. Over spaargeld wordt door banken vrijwel geen rente betaald. Ben je zo gelukkig over meer dan € 100.000 spaargeld te beschikken dan rekenen de meeste banken inmiddels extra kosten over het bedrag dat hierboven uitkomt. In plaats van rente te ontvangen moet je dan kosten betalen. Mogelijk dat de grens van € 100.000  in de komende tijd verder zal dalen. De meeste gezinnen zullen hier geen last van hebben omdat hun spaarsaldo onder deze grens blijft.   Zorg voor buffer Het NIBUD geeft het, naar onze mening , verstandige advies om in ieder geval een bepaald bedrag aan spaargeld aan te houden om onverwachte uitgaven te doen. Hoe hoog die buffer moet zijn? Dat is voor iedereen anders. Het NIBUD heeft daar een handige tool voor ontwikkeld. Ons advies: kijk eens naar de uitkomst voor jouw eigen situatie: https://www.nibud.nl/consumenten/bufferberekenaar/   Beleg maandelijks in een stabiel en betrouwbaar fonds Heb je voldoende financiële buffer en wil je toch meer rendement dan de bank je geeft over spaargeld? Overweeg dan maandelijks een bedrag te beleggen. Dat kan met relatief kleine bedragen per maand. Wanneer je dit over langere tijd doet dan zul je zien dat perioden waarin de koersen in een dip zitten ruimschoots worden gecompenseerd door perioden dat koersen fors in de plus staan. Per saldo is het rendement over een langere periode veel positiever dan over een spaarrekening en zijn de zorgen en risico’s minder dan veel andere alternatieven zoals cryptomunten en het verhuren van woningen. Bij de keuze van een beleggingsfonds kun je ook nog kiezen voor fondsen die op duurzame wijze beleggen.

Rookmelders: een verstandig besluit

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke woning rookmelders aan te brengen. In dit artikel vertellen wij u iets meer over rookmelders.   Elk jaar weer vindt er bij één op de 1000 woningen brand plaats. Dat kan een klein brandje in het portiek zijn, maar ook het compleet afbranden van de woning.   Brand is een reëel risico De meeste branden worden veroorzaakt door storingen in elektrische apparatuur of door niet goed gedoofde sigaretten. In meer dan 60 % van de branden waarbij dodelijke slachtoffers vielen, was er geen rookmelder actief.   Rook is dodelijk Bij een brand komt rook vrij. Deze rook kan giftig zijn en reukloos en kan zich snel verspreiden. Als de brand uitbreekt in een woning en de bewoners slapen dan is het risico groot dat deze door binnendringende rook in hun slaap komen te overlijden.   Vanaf juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht Vanaf juli 2022 is het verplicht om op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg te plaatsen. Deze verplichting geldt zowel voor huurwoningen als woningen die eigendom van de bewoners zijn.   Schaf goede rookmelders aan Gaat u een rookmelder aanschaffen dan adviseren wij u een rookmelder te kiezen met een 10-jarige levensduur. Op het gebied van rookmelders zijn er grote kwaliteitsverschillen. Laat u zich door een deskundige voorlichten welke rookmelder kwalitatief goed is. Let ook op de plaats waar u de rookmelder installeert. Een algemeen advies is om dit te doen in het midden van het plafond op minimaal 50 centimeter afstand van een muur of hoek.   Benieuwd naar rookmelders voor uw eigen woning? Op initiatief van de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting is er een speciale site ontwikkeld met veel informatie over rookmelders. Naast informatie over “goede” rookmelders treft u hier ook allerlei nuttige adviezen aan over de plaatsing en het onderhoud van deze rookmelders. Ook kunt u via deze site via een interactief programma bekijken waar het verstandig is om in uw woning rookmelders te plaatsen. Wij nodigen u uit om deze site te bezoeken: https://rookmelders.nl Heeft u na het bezoek aan deze site nog vragen over brandpreventie of uw opstal/inboedelverzekering, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Onderhoud ook bij verzekeringen nodig

Een onderhoudsbeurt voor de auto, een controle bij de tandarts, het jaarlijks na laten lopen van de cv-installatie, maar verzekeringen? Ook die hebben onderhoud nodig!   Er is niet één verzekering aan te wijzen waarvan je kunt zeggen “die is de beste”. Want de voorwaarden per maatschappij verschillen. Waar bij de ene consument de voorwaarden van aanbieder A goed aansluiten bij diens situatie, passen bij de andere consument de voorwaarden van aanbieder B beter. Verzekeringen worden voor u op “maat” gemaakt Wat een goede verzekering is, hangt dus voor een deel af van de specifieke situatie van de klant. Huurt deze een woning of is er sprake van een koopwoning? Zijn er wel of geen kinderen? Wonen kinderen thuis of studeren ze en huren ze een “studentenkamer”. Zo maar een paar voorbeelden die gevolgen hebben voor de vraag welke verzekering goed aansluit bij uw situatie.    Na keuze kan situatie veranderen Wanneer ons kantoor u heeft mogen adviseren over uw verzekeringen dan gaan wij uiteraard uit van uw situatie op dat moment. Daarbij houden wij ook rekening met veranderingen die u op dat moment al kunt voorzien. Er kunnen nadien ook veranderingen optreden die niet voorzien waren en waarmee bij de keuze van de verzekering geen rekening is gehouden. Soms hebben die veranderingen geen gevolgen voor het passend blijven van de bestaande verzekeringen. Maar vaak is het juist wel belangrijk om naar aanleiding van die verandering ook de verzekering aan te passen, zodat deze verzekering blijft doen wat wij beogen: zekerheid bieden.   U kunt ons daarbij helpen Adviseren over verzekeringen is een echt vak. Wij begrijpen dus goed dat veel relaties niet direct beseffen dat bepaalde veranderingen in hun situatie gevolgen kunnen hebben voor hun verzekeringspakket. Totdat wij met u in een gesprek deze veranderingen inventariseren kan er een periode ontstaan waarin er een “gat” in uw verzekeringsportefeuille zit. Dat proberen we uiteraard te voorkomen. U kunt ons daarbij helpen door wijzigingen in uw situatie door te geven. Aan wat voor soort wijzigingen kunt u denken? We geven een aantal veel voorkomende veranderingen die wij graag van u vernemen indien deze zich voordoen:  Contactgegevens veranderen (mobiel, mail, bank); Gezinssamenstelling verandert (kinderen uit huis, partner); Grote aankopen (kunst, onderdeel verzameling); Verbouwing woning (zonnepanelen, uitbouw, rieten dak); Inkomen/vermogen (ander werk/erfenis/van loondienst naar zelfstandigheid). Het zijn voorbeelden. Maar al deze voorbeelden kunnen aanpassing van bestaande verzekeringen wenselijk maken. Onze vraag is of u ons dit soort wijzigingen in uw situatie wilt doorgeven. Beter een keer te vaak iets doorgegeven dan te weinig!

Schade door overstroming en uw verzekering

In de afgelopen periode hebben we gezien hoe in zeer korte tijd regen tot grote schade kan leiden…   In dit artikel vatten we in het kort samen hoe schade als gevolg van wateroverlast bij de meeste verzekeringen is geregeld.   Deskundigen verwachten vaker bijzondere situaties Deskundigen geven aan dat wij ook in Nederland rekening moeten houden met bijzondere weerssituaties. Deze kunnen variëren van ongewoon lange periodes van droogte, ongewoon heftige sneeuwbuien, plaatselijke valwinden of ongewoon hevige regenval in een korte tijd. Zoals we de afgelopen periode hebben gezien, kunnen deze bijzondere weerssituaties leiden tot veel menselijk leed en materiele schade.   Particuliere en zakelijke risico’s Elke verzekeringsmaatschappij kent zijn eigen verzekeringsvoorwaarden. Oorzaken van schades die bij de ene verzekeringsmaatschappij op grond van de verzekeringsvoorwaarden wél worden vergoed, kunnen in de verzekeringsvoorwaarden van een andere verzekeraar zijn uitgesloten. De verschillen zijn groot. Als adviseur is het ons vak om die verschillen te kennen en onze relaties bij de keuze van een verzekering te adviseren over welke verzekering in hun situatie past.   Bij verzekeringen voor zakelijke risico’s zijn de verschillen nog groter. Niet alleen tussen de voorwaarden van de verschillende verzekeraars, maar ook bij dezelfde verzekeraar komt het veel voor dat bij de ene ondernemer andere voorwaarden worden overeengekomen dan bij de andere ondernemer.   Algemeen beeld Krijgt u te maken met een schade dan moet altijd gekeken worden naar de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de verzekering die u heeft afgesloten.    Voor schade als gevolg van regen geldt voor verzekeringen ten behoeve van particulieren in het algemeen het volgende:   Auto’s en motoren Schade aan auto’s en motoren die casco of allrisk verzekerd zijn en door neerslag en andere vormen van overstroming beschadigd raken, valt bijna altijd onder de dekking van de verzekering. Dat geldt dus niet voor de auto/motor die alleen WA verzekerd is.   Schade aan woning en inboedel door regen Regent het en raakt uw inboedel beschadigd doordat tijdens de regen bijvoorbeeld het dakraam openstond dan wordt deze schade meestal niet vergoed. Is er sprake van zware neerslag waardoor u schade krijgt, dan zal de daardoor ontstane schade aan uw woning of inboedel wel vergoed worden mits er geen sprake is van achterstallig onderhoud of constructiefouten van de woning. In dit verband is het bijvoorbeeld belangrijk dat de goten van de woning regelmatig schoongemaakt worden zodat gevallen regen ook snel afgevoerd kan worden.   Schade door overlopende riviertjes/beekjes/kanalen Voor schade aan woningen en inboedel door overlopende riviertjes, beekjes en kanalen bieden de meeste particuliere verzekeringen dekking.   Grote rivieren en zee Schade als gevolg van overstroming van grote rivieren of door dijkdoorbraken aan de kust wordt door vrijwel geen enkele verzekering vergoed. Simpelweg omdat een dergelijke calamiteit zoveel schade kan veroorzaken dat deze de financiële draagkracht van verzekeraars te boven kan gaan. Probleem hierbij is dat als het mogelijk wordt gemaakt dit risico vrijwillig te verzekeren, maar een klein deel van de consumenten dit zal doen, waardoor er onvoldoende reserves kunnen worden opgebouwd om een grote schade op te vangen.   Enkele jaren geleden hebben verzekeringsmaatschappijen voorgesteld om deze aanvulling op de inboedel en opstalverzekering verplicht te stellen voor alle consumenten in heel Nederland. De extra premie hiervoor zou dan in een fonds komen dat ingezet kan worden indien een dergelijke calamiteit zich voordoet. Destijds is dit voorstel door de politiek afgewezen. Mogelijk dat na de recente ervaringen een soortgelijk idee weer opnieuw zal worden bekeken.

Cookie instellingen