Nieuws Verzekeringen

Rijden met drugs of alcohol: niet doen!

Het aantal verkeersongevallen waarbij drugs of alcohol een rol spelen, neemt sterkt toe. Je zou denken dat iedereen weet dat de combinatie van verkeer en verdovende middelen/ alcohol niet samengaat. Minder bekend zijn de gevolgen op het gebied van verzekeringen.    WA-autoverzekering verplicht Elke auto die aan het verkeer deelneemt, dient minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid, WA, verzekerd te zijn. Als de bestuurder van de auto aansprakelijk is voor de schade die met de auto aan derden wordt toegebracht, dan vergoedt de WA-verzekering deze schade aan degene die de schade heeft geleden.   Er is geen WA-autoverzekering Het kan zijn dat iemand met een auto aan het verkeer deelneemt zonder dat ten behoeve van deze auto een WA-autoverzekering is afgesloten. Word je door de politie aangehouden terwijl je in een onverzekerde auto rijdt, dan kan de politie hiervoor een boete van €650,- opleggen. Raakt de auto betrokken bij schade aan een derde waarvoor de bestuurder van de auto aansprakelijk is, dan zal deze derde schadeloosgesteld worden door het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit Waarborgfonds verhaalt de uitgekeerde schade vervolgens op de bestuurder van de onverzekerde auto.   Bestuurder was onder invloed van alcohol of drugs In bijna alle autoverzekeringen is bepaald dat de verzekering niet geldt wanneer de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed van alcohol of drugs was. In een dergelijke situatie zal, bij aansprakelijkheid van de onder invloed zijnde bestuurder voor het ongeval, het Waarborgfonds Motorverkeer de schade aan de derde vergoeden. Vervolgens wordt ook deze schadevergoeding verhaald op de bestuurder van de auto.   Eigenaar laat ander die onder invloed was rijden. Stel de auto is van Anton. De avond was gezellig en Anton weet dat hij te veel heeft gedronken om veilig te rijden. Hij vraagt Bart de auto te besturen. Maar Bart is ook onder invloed van alcohol. Bart veroorzaakt een ongeval waarbij derden schade lijden. Ook hier zal het Waarborgfonds Motorverkeer deze schade vergoeden. Maar het Waarborgfonds kan dan een vordering instellen zodat Bart het uitgekeerde schadebedrag aan het Waarborgfonds moet terugbetalen.   Respect voor het leven In dit artikel praten wij over geld en vergoedingen. Wanneer je slachtoffer wordt of een slachtoffer maakt in het verkeer gaat dit vele malen verder dan alleen geld. Levens worden in enkelen seconden verwoest en eindeloos verdriet ontstaat als gevolg van het onder invloed deelnemen aan het verkeer. Heb je een beetje respect voor het leven van anderen en van je zelf dan neem je niet deel aan het verkeer onder invloed van alcohol of drugs.

Verstandige beslissing: verduurzamen van de woning

Om meerdere redenen is het verduurzamen van jouw woning een verstandige keuze. Steeds meer huizenbezitters doen dit dan ook. Er zijn veel, misschien wel meer dan je denkt, mogelijkheden om verduurzaming te financieren.    Kopers letten steeds meer op duurzaamheid woning De makelaars van woningen rapporteren dat belangstellenden voor woningen steeds kritischer kijken naar de vraag hoe het energieverbruik van de te koop staande woning is. In de praktijk betekent dit dat investeren in verduurzaming van de woning over het algemeen de marktwaarde van jouw woning vergroot.   Financiering vooral met spaargeld Van de woningeigenaren die al een hypotheek hadden heeft in 2022 ongeveer 40% maatregelen genomen om de woning (verder) te verduurzamen. Dat kunnen kleine- maar ook grote aanpassingen zijn. Het overgrote deel (90%) van deze woningeigenaren financierde deze maatregelen (deels) met spaargeld.   Verschillende mogelijkheden om te financieren Naast het inzetten van spaargeld zijn er nog legio andere mogelijkheden om verduurzaming van jouw woning te financieren. De belangrijkst opties zijn; Een verhoging van jouw bestaande hypotheek. De meeste banken bieden hiervoor inmiddels aantrekkelijke mogelijkheden aan. Gemeentelijke en landelijke overheden kennen voor allerlei verschillende vormen van verduurzaming subsidies. Veel gemeentes bieden leningen aan met een heel lage rente en gunstige voorwaarden. Voor kleinere investeringen kan een consumptief krediet gunstiger zijn dan een verhoging van jouw hypotheek. Of dit echt zo is, moet je wel goed berekenen. Wij zien de laatste tijd dat met name door de rentestijgingen een consumptief krediet minder voordelig is dan een hypothecair krediet.  Zomer prima moment om te verduurzamen Op het moment dat het buiten koud en guur is en het maandelijkse energieverbruik sterk stijgt, beslissen veel mensen hun woning toch maar energiezuiniger te maken. Dit heeft tot gevolg dat installateurs het druk hebben en je lang moet wachten tot je aan de beurt bent. Voordeel van de zomerperiode is dat het voor installateurs iets rustiger is en er ook meer en langer buiten gewerkt kan worden.   Leg jouw vragen aan ons voor Zou je eigenlijk jouw woning energiezuiniger willen maken maar weet je niet zo goed waar te beginnen en hoe deze aanpassingen te financieren? Neem contact met ons op. In alle rust zetten wij de mogelijkheden voor jou op een rij.

Repareren of weggooien?

Er komen steeds meer initiatieven die helpen te komen tot een meer duurzame samenleving. Het zijn vele, kleine stapjes die uiteindelijk toch een belangrijk verschil kunnen uitmaken. Zo is er het Nationaal Reparateursregister.   Kapot is weggooien? Het is een gewoonte geworden: “doet” de koffiemachine het niet meer, dan is hij “kapot” en kopen we een nieuwe. Reparatie is vaak geen punt meer van overweging. Veel apparaten kunnen niet -zonder schade- worden geopend om het kapotte onderdeel te vervangen, losse onderdelen zijn niet te krijgen en “reparateurs” zijn er niet meer. Dus pech: weggooien dan maar.   Er gaat veel veranderen In het kader van verduurzaming moet dit anders en gebeurt dit ook. Zo komt er Europese wetgeving die fabrikanten dwingt huishoudelijke apparaten zo te maken dat kapotte onderdelen makkelijk te bereiken zijn en kunnen worden vervangen. De vervangende onderdelen moeten tegen betaalbare prijzen voor iedereen beschikbaar zijn.   Reparatiebedrijven Ook wordt gestimuleerd dat er weer reparatiebedrijven komen. Nu zijn er al veel initiatieven van vrijwilligers: de repaircafés. De ondernemersorganisatie Techniek Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben het initiatief genomen om te komen tot het Nationaal Reparateursregister.     Nationaal Reparateursregister De bedoeling is dat in dit register erkende bedrijven komen te staan die op kwalitatief goede wijze reparaties aan vooral huishoudelijke apparaten kunnen uitvoeren. De eerste 80 bedrijven staan nu in dit register. De bedoeling is dat dit aantal in de komende tijd sterk gaat stijgen. Het register is te vinden op https://www.nationaalreparateursregister.nl

Schade door (huis-) dieren en je woning

Dieren kunnen schade toebrengen aan je inboedel of woning. Valt eventuele financiële schade onder de dekking van de je inboedel- of opstalverzekering? Op die vraag gaan wij hieronder in.   Ongedierte Je denkt er misschien niet als eerste aan, maar ongedierte kan grote schade toebrengen aan je woning. Denk bijvoorbeeld aan houtwormen die de draagkracht van balken aantasten. Ook ratten die kabels beschadigen of schimmels die het behang aantasten kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Op vrijwel alle opstal- en inboedelverzekeringen zijn dit soort oorzaken van schade van vergoeding uitgesloten. De reden hiervoor is dat deze schades in veel gevallen het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud.   Huisdieren Ook de eigen huisdieren kunnen schade veroorzaken. Bijvoorbeeld de hond die met zijn staart de vaas van het bijzettafeltje zwiept. Ook hier geldt dat de meeste inboedelverzekeringen deze schade niet vergoeden. Er zijn echter enkele verzekeraars die bij de meest uitgebreide verzekering deze schade (gedeeltelijk) wel vergoeden.   Huisdier is “inboedel” Het klinkt misschien raar. Maar verzekeringsmaatschappijen zien een huisdier als “inboedel”. Vindt er in de woning een schade plaats, bijvoorbeeld een brand, waarbij ook het huisdier gewond raakt, dan worden de medische kosten voor de behandeling van deze hond wél vergoed. De verzekering maakt dan dus geen onderscheid tussen de schade aan de eetkamertafel en de hond van het gezin.   Kat op de auto Een huisdier van de buren kan ook schade bij jou veroorzaken. Laten wij even het voorbeeld nemen dat je kat Mies lekker ligt te zonnen op de het dak van je auto die op jouw oprit staat. Boef, de herder van de buren en Mies zijn geen vrienden. Boef stormt op je auto af, zet zijn poten met de harde en scherpe nagels op de motorkap en gaat een partij blaffen. Het gevolg is een aantal forse krassen op de motorkap. De buren zullen, als baas van Boef, voor deze schade aansprakelijk zijn. In dit geval wordt normaal gesproken wordt de schade vergoed door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) van de buren.

Lenen aan eigen kinderen fiscaal minder aantrekkelijk

Met ingang van 2023 zijn de fiscale regels gewijzigd. Deze wijziging kan leiden tot extra lasten aan de kant van (groot-) ouders die een lening hebben verstrekt.   Jubelton mag niet meer Tot voor kort mochten onder meer ouders onder een aantal voorwaarden hun kind een fors bedrag schenken voor de financiering of verbouwing van een woning. Het fiscale voordeel was dat het kind over deze schenking geen schenkingsbelasting hoefde te betalen. Deze bijzondere regeling stond bekend onder de naam “Jubelton”. Dit fiscale voordeel is inmiddels afgeschaft.   Lenen door familie Wat nog wel mag is dat je als particulier geld aan iemand leent om een woning te kopen of te verbouwen. Dat kan met dezelfde zekerheden als een bank die heeft door de lening te vertrekken als hypotheek. De familielening kan aantrekkelijk zijn doordat bijvoorbeeld de rente op een iets gunstiger niveau wordt afgesproken dan de rente die bij de bank geldt. Overigens moet deze rente wel “zakelijk” blijven. Is de rente die bij een familielening wordt gerekend veel gunstiger dan bij de bank, dan kan de fiscus het verschil aanmerken als “schenking” waarover de lener dan extra belasting moet betalen.    Wijziging box 3 Met ingang van 1 januari 2023 gelden er nieuwe fiscale regels die van belang zijn voor degene die geld uitleent. Deze nieuwe regels houden in dat al het vermogen dat geen spaargeld is, door de Belastingdienst wordt gezien als “belegging”.   Vervolgens, en daar zit de pijn, rekent de Belastingdienst met een fictief rendement van 6,17%. Dit betekent dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat over deze belegging een rendement wordt behaald van 6.17% ongeacht of het werkelijke rendement hoger of lager was.   De ouders die dus aan hun kind een lening verstrekken van bijvoorbeeld € 350.000,-- en met het kind een “gunstige rente” afspreken van bijvoorbeeld 3,5 %, krijgen van hun kind 3,5% rente maar de fiscus zal net doen alsof de ouders 6,17% rente hebben ontvangen en dit belasten via de vermogensbelasting bij de ouders.   Deze nieuwe regeling geldt ook voor ouders die vóór 1 januari 2023 aan hun kinderen een lening hebben verstrekt.   Familielening? Laat je goed adviseren! Overweeg je aan (klein)kinderen een familielening te verstrekken of heb je dat in het verleden al gedaan, weet dan dat de fiscale regels op dit gebied zijn veranderd. Laat je goed voorlichten voordat je beslissingen op dit terrein neemt. Wil je meer weten dan ben je uiteraard van harte welkom bij de financieel adviseurs van ons kantoor. 

Let op bij start nevenactiviteiten

In veel beroepen is er een tekort aan vakmensen. Dat geldt in de bouw, zorg, horeca, transport en vele andere sectoren. Het kan dan aantrekkelijk zijn om naast een “betaalde” baan ook nog een of twee dagen als zzp’er aan de slag te gaan. Niets mis mee. Maar de verzekeringen moeten dan wel aangepast worden.   Nevenwerkzaamheden Naast je “betaalde” baan als werknemer kun je nevenwerkzaamheden hebben, in de vorm van vrijwilligerswerk of het uitvoeren van werkzaamheden als Zelfstandige zonder Personeel, zzp’er.   Particuliere verzekeringen niet bedoeld voor bedrijfsmatige activiteiten Jouw particuliere verzekeringen zijn niet bedoeld voor jouw bedrijfsmatige activiteiten. Neem als voorbeeld dat je drie dagen in de week loodgieter bent in dienst van een werkgever en 2 dagen als zzp’er. Wanneer er door het aanbrengen van een verkeerde aansluiting in een gasleiding brand ontstaat bij een klant, dan is de vraag wie voor deze schade aansprakelijk is. Heb je deze fout gemaakt als “werknemer”, dan valt deze schade waarschijnlijk onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van jouw werkgever. Maar dat geldt uiteraard niet voor de schade die voortkomt uit een opdracht die je als zzp’er hebt geaccepteerd. Die aansprakelijkheid zal bij jou terechtkomen. Jouw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP, zal deze schade echter niet vergoeden, want deze schade heb je niet als “particulier” veroorzaakt maar in het kader van een beroep of bedrijf.   Zo zijn er heel veel situaties denkbaar, ook met betrekking tot het gebruik van je auto, waarbij het opeens verschil kan uitmaken of je als particulier deze auto gebruikte of in het kader van jouw beroep of bedrijf.   Neem contact met ons op Of het nu gaat om een onbetaalde functie of om het gedeeltelijk gaan werken als zzp’er: laat ons kantoor dit weten. Wij gaan dan samen met jou kijken of deze je verzekeringen moeten worden aangepast.

Zorg dat plaatje helder is wat financieel de gevolgen van overlijden zijn

In 2022 waren er in Nederland 169.938 sterfgevallen. Dat zijn er gemiddeld 3.250 per week. Bij onverwachte overlijdenssituaties kunnen, naast verdriet en gemis, ook de financiële gevolgen groot zijn.   Zorg dat gevolgen bekend zijn In alle vormen van de samenleving is het belangrijk dat bekend is wat de financiële situatie is indien een van de partners komt te overlijden. Kunnen de woonlasten nog betaald worden? Kunnen de nabestaanden door met het leven en de studie die men gewend was? Ons advies is om te zorgen dat dit financiële plaatje bekend is en dit om de paar jaar door te lichten.   Financiële gaten zijn voor lage premie op te vangen met een overlijdensrisicoverzekering Blijkt uit de berekening dat een onverwacht overlijden leidt tot financiële problemen voor de nabestaanden, dan kun je dit waarschijnlijk voorkomen door tijdig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze verzekering sluit u af voor een bepaald aantal jaren. Overlijdt een van de partners binnen deze periode, dan keert de verzekering een vooraf afgesproken bedrag uit aan de achterblijvende partner.    Premie is laag De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn laag en in de afgelopen jaren ook nog eens sterk gedaald. Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende uitkering gedaald met maar liefst 65%.   Op dit moment kan iemand van bijvoorbeeld 35 jaar al een overlijdensrisicoverzekering voor een periode van 30 jaar afsluiten met een uitkering van € 100.000 voor minder dan € 8 per maand.   Verzekering is altijd te stoppen Het klinkt misschien een beetje eng: een verzekering voor 30 jaar. Maar dat valt wel mee. Gedurende die 30 jaar mag de verzekeraar de verzekering niet beëindigen. Dus ook niet wanneer de gezondheid van degene op wiens leven de verzekering is afgesloten slechter wordt waardoor de kans op voortijdig overlijden toeneemt. Als verzekerde mag je de verzekering echter op elk moment dat je dit wilt stoppen. Heb je de verzekering niet meer nodig, dan kan je de verzekering dus op dat moment beëindigen.   Controleer om de paar jaar Beschik je al over een overlijdensrisicoverzekering? Dan is het verstandig om deze samen met ons om de paar jaar even door te nemen. Misschien dat er wijzigingen zijn in jouw gezinssituatie of de financiële verplichtingen die je bent aangegaan. We kunnen dan, wanneer je dat wenst de verzekering aanpassen.

Aandacht voor de digitale nalatenschap is wenselijk

Zakelijke informatie. Dierbare foto’s met mooie herinneringen. Financiële overzichten. Wij slaan dit steeds vaker digitaal op. Goed beschermd met een wachtwoord. Die beveiliging kan echter tot veel extra verdriet en zorg leiden bij een onverwacht overlijden.   Geen toegang tot digitale bestanden Aanbieders van opslagruimte in ‘de Cloud’ bouwen voortdurend aan beveiliging om ervoor te zorgen dat alleen jij met een wachtwoord toegang hebt tot jouw data. Gevolg is dat wanneer iemand (onverwacht) overlijdt de nabestaanden geen toegang kunnen krijgen tot digitale bestanden. Dit leidt vaak tot ingewikkelde procedures om uiteindelijk toegang tot deze data te krijgen, wat veel extra verdriet en zorgen kan opleveren.   Wachtwoordmanager Er bestaan diensten waar je op een plek al jouw wachtwoorden en andere toegangscodes kunt opslaan. Deze diensten staan bekend onder de term “wachtwoordmanagers”. Het voordeel is dat je vaak maar één toegangscode hoeft te onthouden om via deze wachtwoordmanager toegang te krijgen tot alle andere toegangscodes die je hebt aangemaakt. Heb je een veilige plek om deze centrale code ergens neer te leggen (bankkluisje) of aan iemand te geven dan kan je daarmee waarschijnlijk voorkomen dat na jouw overlijden de nabestaanden veel moeite moeten doen om jouw digitale bestanden te openen.   Digitaal testament Een alternatief is dat je via een notaris een sociaal media testament regelt. In zo’n testament geef je aan wat je graag wilt dat er met jouw online bezittingen gebeurt en geef je de nabestaanden een handleiding over hoe ze dat moeten doen. Heb je op bepaalde digitale platforms informatie opgeslagen waarvan je niet wilt dat alle nabestaanden daar kennis van kunnen nemen dan kun je dit ook regelen.  Je kunt iemand benoemen die belast wordt met de afwikkeling van het digitale gedeelte van jouw nalatenschap. Bijvoorbeeld door aan te geven wat moet worden verwijderd, wat bewaard moet worden, en wat aan familie/vrienden moet worden gegeven.   Denk er tijdig over na Met de groei van onze digitale archieven is het verstandig om enerzijds deze zo goed mogelijk te beveiligen, maar anderzijds er wel voor te zorgen dat bij calamiteiten naasten bij belangrijke informatie kunnen die op dat moment noodzakelijk of wenselijk is. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te regelen. Ons advies: denk er tijdig over na welke optie voor jou het beste is en regel dit dan.

Adverteer niet met: “Hier is iets te halen”

Een inbraak in je woning of bedrijf is al heel vervelend. Het wordt nog erger wanneer dit twee keer kort na elkaar gebeurt. De kans daarop kan je proberen te beperken.   Inbraak maakt diepe indruk Voor veel mensen brengt een inbraak veel emoties met zich mee. En nog extra wanneer er spullen met een emotionele waarde verdwijnen. Maar ook gestolen goederen die “vervangbaar” zijn, zoals laptops, paspoorten en bankpassen geven veel extra werk voordat deze zijn vervangen. Daarnaast kan de idee dat onbekenden in jouw woning hebben gelopen jarenlang een gevoel van onveiligheid geven.   Nieuwe spullen zijn aantrekkelijk voor dieven Over het algemeen worden goederen die gestolen en “vervangbaar” zijn ook daadwerkelijk vervangen. De nieuwste versies van de mobiel, laptop, camera of flatscreen vervangen vaak de gestolen exemplaren. Het is dan niet verstandig om de kartonnen dozen van die nieuwe apparatuur in het zicht bij het oud papier voor de woning te zetten. Dat is voor kwaadwillende wel een heel gemakkelijk te herkennen signaal dat er nieuwe en interessante spullen uit de woning zijn te halen. Voor je het weet heb je binnen de kortste keren een tweede inbraak.   Beveiliging stuk? Extra risico Er ontstaat ook een risico wanneer tijdens de inbraak de dieven de beveiliging van je woning of bedrijfsgebouw onklaar hebben gemaakt om binnen te komen. Het lukt vaak niet om die beveiligingsapparatuur binnen een dag weer te vervangen. Dit betekent dat er minimaal een aantal dagen geen beveiliging is. Dat weten de inbrekers ook. Hebben die tijdens hun eerste “bezoek” zaken gezien die voor hen interessant waren maar die ze op dat moment niet konden meenemen, dan is het voor hen aantrekkelijk om snel een tweede keer in te breken, wetende dat de beveiliging waarschijnlijk nog niet op orde is.   Die tweede inbraak is al vervelend, maar wordt extra vervelend wanneer in de verzekeringsvoorwaarden staat dat alleen schade wordt vergoed bij een goed werkend alarmsysteem. Aan die voorwaarde is dan bij de tweede inbraak niet voldaan. Dit kan heel vervelende discussies tot gevolg hebben. Snelle vervanging van de beschadigde beveiliging moet daarom prioriteit hebben. Ook kun je kijken of je gedurende de periode dat de beveiliging niet op orde is bepaalde zaken beter toch maar ergens anders opslaat.   Krijg je te maken met een inbraak, wees dan alert op dit soort risico’s. Kijk, samen met ons kantoor, naar maatregelen die je, al dan niet tijdelijk, kunt nemen. Ook overleggen wij namens jou met verzekeringsmaatschappijen over tijdelijke afspraken om het risico toch verzekerd te houden.

Verduurzaming woning: elke gemeente helpt anders

Elke gemeente kent eigen voorzieningen voor hoe zij haar inwoners helpt bij het energiezuiniger maken van de woning. De regeling in de ene gemeente kan daardoor anders zijn dan in de buurgemeente.   Veel voordelen Het energiezuiniger maken van jouw woning biedt veel voordelen: Goed voor het klimaat Lagere, maandelijkse kosten voor energie Woning brengt meer op bij verkoop Het huis wordt een stuk behaaglijker.  De overheid helpt De overheid kent tal van maatregelen die burgers stimuleren hun woning te verduurzamen. Deze maatregelen kunnen burgers financieel helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Andere maatregelen die worden gestimuleerd zijn om meer “groene daken” te maken of om regenwater niet in het riool af te voeren, maar in de tuin.   Meerdere regelingen verschillen per gemeente Er zijn regelingen die gelden voor alle burgers in Nederland, ongeacht waar zij wonen. Maar er zijn er ook die per gemeente verschillen. Er is een handige site waarop alle regelingen te vinden zijn. Door de naam van jouw gemeente in te toetsen, krijg je direct te zien welke steun jouw gemeente geeft aan welke maatregelen. Je kunt de site hier bekijken: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/   Wij helpen met een goed advies over de wijze van financiering De maatregelen van de overheid vergoeden nooit de volledige kosten. Je zal dus zelf altijd ook een deel moeten financieren. Misschien heb je spaargeld waarmee je dit kunt doen. Zo niet, dan helpen wij je graag bij het zoeken naar een financieringsvorm die past bij jouw situatie. Hierbij kunnen wij dan kijken naar (een mix van) Een kleine verhoging van jouw bestaande hypotheek Gebruik te maken van stimulerings- en subsidieregelingen Een tijdelijke persoonlijke lening.

Vangnet met een prijskaartje

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je bij veel verzekeringsmaatschappijen geen nieuwe verzekering meer kan afsluiten. In de meeste gevallen is er dan wel een vangnet waardoor je niet onverzekerd door het leven hoeft. Daar hangt echter wel een fors prijskaartje aan.   Te vaak schade De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen de verzekering beëindigen wanneer je veel vaker dan gemiddeld een beroep doet op de verzekering. Wanneer je meerdere jaren achter elkaar betrokken bent bij schades of bij de inboedelverzekering achter elkaar claims indient vanwege bijvoorbeeld brand of diefstal, dan kan en mag een verzekeringsmaatschappij de verzekering beëindigen.   Wanneer je naar een andere verzekeringsmaatschappij gaat om een nieuwe verzekering af te sluiten, zal deze aan jou vragen of er wel eens een verzekeringsmaatschappij een verzekering heeft opgezegd. Wanneer je die vraag, naar waarheid, met ja moet beantwoorden, is de kans groot dat die verzekeraar met jou geen nieuwe verzekeringsovereenkomst wil afsluiten.    Te veel gedronken Hetzelfde geldt wanneer je bent veroordeeld voor rijden onder invloed. Zeker wanneer dit vaker dan een keer het geval is, zal het lastig worden om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.   Of bij misleiding Een verzekeraar kan de verzekering ook beëindigen wanneer bewezen kan worden dat een consument onjuiste informatie heeft gegeven om daarmee een uitkering te krijgen waarop geen recht bestaat. Zo’n poging tot misleiding van de verzekeraar komt vaak in een register dat door alle verzekeringsmaatschappijen kan worden ingezien, met als gevolg dat het afsluiten van een nieuwe verzekering dan lastig wordt.   Vangnet Een groot aantal verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in Nederland hebben gezamenlijk een aparte verzekeringsmaatschappij opgericht. Deze maatschappij is bedoeld als vangnet voor mensen die zich niet meer bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen kunnen verzekeren. Hoewel ook deze maatschappij, De Vereende, geen acceptatieplicht heeft, kunnen in de meeste gevallen mensen die zijn geweigerd zich hier wel verzekeren.   Rekening moet echter worden gehouden dat de premies fors hoger zijn en ook de voorwaarden zullen anders zijn. Bijvoorbeeld een veel hoger eigen risico.   Terugkeer naar reguliere verzekeraar Omstandigheden bij mensen kunnen veranderen. Iemand kan het problematisch alcoholgebruik overwinnen of voorzichtiger gaan rijden waardoor hij geen schades meer veroorzaakt. Blijkt na een aantal jaren dat de betreffende persoon weer een “normaal” risicoprofiel heeft, dan zijn veel reguliere verzekeringsmaatschappijen bereid weer de normale acceptatieprocedure te voeren.

De centrale bank verhoogt rente

De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente met 0,5% verhoogd. Aangegeven is dat rekening moet worden gehouden met verdere verhogingen. In de praktijk leiden dit soort verhogingen ook tot hogere rentes voor hypothecair krediet.    Ongekend snelle stijging rente In de afgelopen jaren is de rente lange tijd historisch laag geweest. In de afgelopen maanden is de rente ongekend snel gestegen. Wanneer wij luisteren naar de uitspraken van de Europese Centrale Bank dan moeten wij er rekening mee houden dat de rente in de komende tijd verder kan gaan stijgen.   Lenen wordt duurder Een stijgende rente betekent over het algemeen dat het lenen van geld duurder wordt. Daar krijg je mee te maken op het moment dat je nu een nieuwe lening afsluit, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Maar ook mensen die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten en hebben gekozen voor een rentevastperiode die in de komende tijd afloopt, kunnen te maken krijgen met een veel hogere rente dan zij gewend waren te betalen. De woonlasten kunnen daardoor fors stijgen. Dit naast de energielasten die in het afgelopen jaar ook al fors zijn gestegen.   Hogere rente kan leiden tot daling van de prijzen van woningen Een rentestijging betekent dit in het algemeen dat de kosten van een hypothecaire geldlening voor de financiering van een nieuwe woning stijgen. Deze hogere kosten kunnen er weer toe leiden dat er minder mensen financieel in staat zijn deze lasten nog te betalen. Minder kopers kan dan weer tot gevolg hebben dat de prijzen van woningen gaan dalen. Op dit moment is er duidelijk sprake van een daling van de huizenprijzen. Tegelijkertijd wordt de daling van de huizenprijzen geremd door het feit dat de vraag naar woonruimte vele malen groter is dan het aanbod. In de meest ongunstige situatie worden bestaande huiseigenaren geconfronteerd met een sterke stijging van de energielasten en veel hogere rentelasten wanneer net in deze periode de “oude” rentevastperiode afloopt. En de waarde van de woning daalt.   Bij dreigende betalingsproblemen niet wegkijken, maar contact met ons kantoor zoeken Wanneer je te maken krijgt met (dreigende) betalingsproblemen onderneem dan actie. Doe je niets dan worden de schulden alleen maar groter en steeds moeilijker op te lossen. Ons kantoor wil er ook zijn wanneer het bij jou even tegenzit. Samen met jou kunnen wij kijken of wij toch tot oplossingen kunnen komen. Banken zijn, mits klanten eerlijk zijn over hun financiële problemen, vaak bereid mee te denken. Bijvoorbeeld door tijdelijk een pauze toe te staan in het aflossen van de lening, waarmee jouw maandlasten dan tijdelijk lager zijn.   In dit soort situaties is het belangrijk dat je de juiste informatie bij het juiste “loket” aan de bank voorlegt. Wij helpen je daar graag bij. Dus aarzel niet om op tijd met ons in gesprek te gaan.

Digitalisering niet voor iedereen een vooruitgang

Even je bankpas houden bij het paaltje bij de trein en je kunt reizen en de kosten voor de reis worden automatisch van de rekening afgeschreven. Even je mobiel bij de betaalautomaat in de winkel houden en je hebt betaald. Makkelijk? Ja, maar niet voor iedereen.   Niet iedereen is digitaal vaardig Ongeveer 2,5 miljoen tot 4 miljoen mensen vinden het moeilijk om hun bankzaken digitaal te regelen. Simpelweg omdat ze niet “handig” zijn met digitale apparatuur. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat ze slecht kunnen zien, geen geld hebben om deze digitale apparatuur aan te schaffen, de Nederlandse taal niet (goed) beheersen of omdat ze niet goed snappen wat de pagina’s van de sites van banken nu precies van hen vragen te doen om dat resultaat te krijgen waar deze mensen behoefte aan hebben.   Niet alleen voor bankzaken Onze samenleving digitaliseert in snel tempo. Kun je niet goed met computers overweg dan is het heel lastig om met allerlei overheidsorganisaties te communiceren over bijvoorbeeld subsidies, vergunningen of toeslagen. Datzelfde geldt voor informatie over pensioenen en verzekeringen. Extra vervelend is het wanneer deze organisaties ook telefonisch niet goed bereikbaar zijn en beperkte mogelijkheden kennen om fysiek langs te gaan.   Wij helpen graag Wij hebben verstand van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Wij zijn altijd bereid mensen te helpen die het digitale spoor even bijster zijn. Dat geldt natuurlijk voor de relaties van ons kantoor. Maar het feit dat je deze tekst (mogelijk digitaal) leest kan betekenen dat jij je nog prima zelf kan redden. Maar krijg je te maken met kennissen of familieleden die hulp nodig hebben die je zelf niet kan geven en het gaat over een onderwerp waar wij verstand van hebben, dan helpen wij natuurlijk graag. 

Wat kan branden, kan ook warmte geven

Je kan de temperatuur in je woning wel een graadje lager zetten, maar ook dan blijven de kosten van gas en elektriciteit hoog. Wellicht heb je thuis een houtkachel. Daarmee kan je tenminste één ruimte in jouw woning lekker warm maken en houden. Er is dan wel iets waar je op moet letten.   Houtkachels maken overuren Veel mensen gebruiken op dit moment de houtkachel in hun woning intensiever dan in de afgelopen jaren. Staatsbosbeheer constateert dat veel hout dat gezaagd in de bossen ligt om afgevoerd te worden, door onbevoegden wordt meegenomen. Formeel is dit “stroperij” en is dus een strafbaar feit. Maar ook pallets en planken bij bouwlocaties en bedrijven zijn tegenwoordig “gewild” om thuis te verzagen en te gebruiken voor verwarming.   Meer branden Wij zien dat de pogingen om te besparen op het gasgebruik een keerzijde heeft. Intensiever gebruik van houtkachels, maar ook het extra gebruik van bijvoorbeeld kaarsen en andere brandende zaken geven extra risico’s! Dit is op dit moment landelijk te zien in de ontwikkeling van het aantal woningbranden.   Wat zegt de verzekering Bijna alle huiseigenaren hebben een verzekering waarbij de schade door brand wordt vergoed. Maar veel van deze verzekeringsvoorwaarden stellen wel als voorwaarde dat de rookkanalen van kachels regelmatig moeten worden geveegd door een professionele schoorsteenveger. Dus heb je een open haard en is deze al een tijdje niet onderhouden, laat dan de schoorsteen vegen en de open haard controleren. En, heel belangrijk: bewaar de nota van het bedrijf dat deze werkzaamheden heeft uitgevoerd bij jouw verzekeringspapieren. Kies niet “zo maar” voor een bedrijf vanaf internet. Er zijn op dit gebied veel malafide bedrijven. Heb je geen vaste betrouwbare leverancier en ben je op zoek naar een betrouwbaar bedrijf, dan mag je altijd even contact zoeken met ons kantoor. Wij kennen de erkende schoorsteenvegers die bij jou in de buurt gevestigd zijn.

Alles wordt duurder: Ook de verkeersboetes!

Wij hebben er allemaal mee te maken: alles wordt duurder. Helaas geldt dat ook voor de verkeersboetes.   Boetebedragen per 1 januari 2023 Met ingang van 1 januari 2023 gelden voor veel voorkomende verkeersovertredingen de volgende boetebedragen:  Geen gordel om? - € 160 Houd je je telefoon vast tijdens het rijden? - € 380 Onnodig links rijden - € 240 Rechts inhalen - € 280 Te veel decibel uit je uitlaat - € 320 Rijd je door rood? - € 280 Onnodig geluid veroorzaken? - € 280 Onnodig over de vluchtstrook? - € 280 Fout parkeren? - € 110 Parkeren gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart? - € 350 Kenteken slecht te lezen? - € 160 30 kilometer te hard binnen bebouwde kom? - € 383 39 km te hard op de snelweg? - € 450 Deelnemen aan het verkeer zonder WA- autoverzekering € 650  Oh ja…. Deze bedragen worden nog verhoogd met € 9,00 administratiekosten   Onverzekerd rijden In een tijd dat veel mensen moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, kan het verleidelijk zijn om de auto niet te verzekeren. Maar dat is heel onverstandig. Uit het overzicht hierboven blijkt al dat, wanneer de politie dit constateert, je een forse boete krijgt. Veel ingrijpender wordt het wanneer je betrokken raakt bij een ongeval waarbij derden schade oplopen. Zelfs een klein ongeval kan al snel leiden tot duizenden euro’s aan schade. Is er geen verzekering, dan zal deze schade in eerste instantie door het Waarborgfonds Motorverkeer aan de benadeelde worden vergoed. Maar dat Waarborgfonds zal vervolgens deze uitgekeerde bedragen op jou verhalen. Dus dringend advies: zorg dat jouw auto minimaal een WA-verzekering heeft.

Cookie instellingen