Nieuws Hypotheken

Er zijn echt grote verschillen tussen hypotheken

Overal zijn er vergelijkingen te vinden tussen hypotheken van verschillende banken. Keurig gerangschikt van laagste rente naar hoogste rente. Niet echt moeilijk dus om de beste hypotheek te kiezen. Of misschien toch wel!   Een hypothecair krediet ga je vaak aan voor een lange periode. Natuurlijk is de rente die je over de lening moet betalen belangrijk. Maar er zijn ook andere aspecten waar je bij de keuze van een hypotheek op moet letten.    Belangrijke besluit vraagt zorgvuldige keuze Een lage rente lijkt en is vaak aantrekkelijk, maar soms kan je beter kiezen voor een net iets hogere rente met betere voorwaarden. Over de langere termijn kan dan blijken dat de hypotheek met die iets hogere rente uiteindelijk toch (veel) voordeliger was.    Belangrijke verschillen Waarin kunnen de hypotheekvoorwaarden onderling verschillen? We noemen maar een paar van de vele verschillen.  Mag je wel of niet tussentijds boetevrij aflossen en zo ja hoeveel dan per jaar?   Kan je, wanneer je in de toekomst gaat verhuizen, jouw hypotheek “meeverhuizen”? Dat is vooral belangrijk wanneer je de hypotheek hebt afgesloten met de afspraak dat de rente voor een lange periode vaststaat. De rente is op dit moment laag. Veel relaties kiezen nu voor een lange rentevast periode van meer dan 20 jaar. Stel dat je over 10 jaar wilt verhuizen en de rente dan fors hoger is. Dan ben je toch wel heel blij wanneer je die lage rente blijft houden, ook bij de hypotheek voor de nieuwe woning.   Wel of geen korting als de schuld ten opzichte van de waarde van de woning lager wordt. Veel banken rekenen de hoogste rente wanneer de hoogte van het geleende bedrag min of meer gelijk is aan de waarde van de woning. Maar in de jaren na het afsluiten van de hypotheek kan die verhouding anders worden. Bijvoorbeeld omdat de waarde van de woning stijgt, terwijl door maandelijkse aflossingen de lening daalt. Het kan dan zo maar gebeuren dat op enig moment de schuld nog maar 80% of 60% van de waarde van de woning is. Er zijn geldverstrekkers die in zo’n situatie tussentijds een korting geven op de rente. Over de volle resterende looptijd van de lening kan dat in totaliteit een flink bedrag schelen.   Sommige banken geven een korting op de hypotheekrente wanneer je bij die bank ook een betaalrekening opent.   Het zijn zo maar enkele verschillen zoals die tussen de hypotheken van verschillende banken bestaan. Er zijn er nog veel meer. Of die verschillen belangrijk zijn, hangt voor een deel af van jouw situatie. Het is ons vak om die verschillen te kennen en te kijken welke voorwaarden in jouw situatie belangrijk kunnen zijn. Op basis van die kennis kan je dan een goede keuze maken. Wij helpen je daar graag bij!

Je mag met een hypotheek niet zomaar je woning gaan verhuren

Je hebt een eigen woning. Dan op een mooie dag ontmoet je iemand...    Er is een klik en er ontstaat een relatie. Een tijdje later besluit je te gaan samenwonen. Die ander heeft ook een woning. Maar in een andere stad. Dus…   Samenwonen wel zo gezellig Natuurlijk kan je besluiten om beiden de eigen woning aan te houden en daarin te blijven wonen. Maar of dat nu zo gezellig is wanneer je echt samen met die ander de rest van je leven wilt delen? Maar ja om die woning direct te verkopen? Je weet het nooit. Misschien valt die ander in het dagelijks leven toch wel een beetje tegen.   Is het dan verstandig in de tussentijd de woning te verhuren? Er is een grote behoefte aan woonruimte. Wanneer de huurinkomsten hoger zijn dan de kosten van de woning is dit misschien ook een aantrekkelijke stukje extra inkomen.   Kijk eerst even in de hypotheekvoorwaarden Wanneer je van plan bent om de woning te verhuren en er rust op die woning een hypotheek, kijk dan eerst eens in de hypotheekvoorwaarden. Wanneer je door die vele kleine lettertjes en onbegrijpelijke termen door de bomen het bos niet meer ziet, kom dan gewoon even bij ons langs. Dan kijken wij samen. Het voordeel is dat wij ongeveer weten waar staat wat we dan zoeken.   De kans is heel groot dat in de voorwaarden staat dat de bank niet toestaat dat de woning wordt verhuurd. Nu kan je dat natuurlijk stiekem toch doen in de hoop dat de bank dat niet ontdekt. Maar dat is echt niet aan te raden. Want wanneer de bank dit toch ontdekt, mogen zij de lening meteen ongedaan maken. Je wordt dan gedwongen om direct het geleende bedrag terug te betalen. Hoe je dat moet financieren? Door het verkopen van de woning? Wanneer net op dat moment de prijzen van woningen weer gedaald zijn, heb je dan vette pech. Houd er ook rekening mee dat de huurder de woning niet zo maar gaat verlaten. En de prijs van een woning die is verhuurd, is echt lager dan een woning die zonder huurders wordt opgeleverd.   De lening kan je ook terugbetalen door een nieuwe hypotheek af te sluiten. Maar ook dat gaat misschien minder makkelijk dan je nu denkt. Want in deze situatie heb je dus opzettelijk in strijd gehandeld met de voorwaarden van de hypotheek. De bank kan in zo’n geval besluiten dit te melden in een register dat alle banken kunnen raadplegen. Indien de bank, waar je de nieuwe hypotheek wilt afsluiten, dit register raadpleegt en ziet dat je eerder een conflict hebt gehad met een andere bank, kan zij de acceptatie van jouw aanvraag weigeren of extra kosten in rekening brengen. Allemaal zaken waar je niet op zit te wachten.   Is er dan nooit iets mogelijk? Jawel hoor. Maar dat begint met eerlijk te zijn naar de bank. Door tijdig jouw situatie uit te leggen en te vragen of zij akkoord gaat dat je de woning gaat verhuren. Daar zal de gemiddelde bank niet direct bij het eerste telefoontje dat je pleegt ja op zeggen. De bank zal naar tal van zaken kijken. Ook naar de vraag of de huurder bereid is een verklaring te ondertekenen dat hij het gehuurde direct zal verlaten als de woning verkocht moet worden.  Het is een “gunst” en geen “recht” wanneer de bank die in haar voorwaarden heeft opgenomen dat je de woning niet mag verhuren, hier toch toestemming voor geeft. Dat vereist goed overleg en komen met de goede argumenten. Wij kunnen je daarbij helpen. We kunnen echt niets van tevoren beloven, maar gaan dan heel erg ons best doen om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen.  

Niet kopen maar verbouwen

Het aantal te koop staande woningen is op dit moment laag. Wij zien dat eigenaren van een woning daarom steeds vaker  besluiten om hun bestaande woning te gaan verbouwen in plaats van een andere woning te kopen.   Ook verbouwen kost geld Uiteraard kost ook het verbouwen van een woning geld. Kleinere verbouwingen kunnen misschien vanuit het aanwezige spaargeld worden gefinancierd. Bij grotere verbouwingen is vaak behoefte aan een extra lening.   Gebruik overwaarde woning Is de actuele waarde van de woning hoger dan het restant van de bestaande hypotheekschuld dan is er vanuit het gezichtspunt van de geldverstrekker sprake van “overwaarde”. Het kan zijn dat bij het afsluiten van uw hypotheek bij de notaris een hogere notariële inschrijving heeft plaatsgevonden dan het geld dat je op dat moment daadwerkelijk hebt geleend. Is dit het geval dan kan vaak bij de betreffende geldverstrekker snel, eenvoudig en tegen lage kosten, een extra lening worden verkregen. Heeft deze hogere notariële inschrijving niet plaatsgevonden dan is het vaak mogelijk om een 2e hypotheek af te sluiten.   Alternatieven Wanneer je de financiering wilt gebruiken voor het verbouwen van je woning, dan zijn er verschillende alternatieven.  Naast het “normaal” verhogen van je hypotheek kunnen we ook kijken naar de mogelijkheden van een extra financiering door de bank wanneer de verbouwing vooral bedoeld is om de woning energiezuiniger te maken.  Afhankelijk van je wensen en situatie kan het ook aantrekkelijk zijn om te kijken of een consumptief krediet misschien gunstiger is dan verhoging van het hypothecair krediet.  Kijken we toch al naar alle relevante alternatieven dan is het aanbevelenswaardig om ook te kijken of het voor jullie aantrekkelijk is om de hele, bestaande hypotheek over te sluiten en daarbij te kiezen voor een lange rentevaste periode en een hoger leenbedrag waaruit de verbouwing gefinancierd kan worden. Het resultaat van zo’n oversluiting kan zijn dat je voor vele jaren zeker bent van relatief lage woonlasten. Of dit ook in jouw geval een optie is, hangt helemaal af van jouw specifieke omstandigheden.  Wij zoeken het graag voor je uit! Al is het misschien nu nog een vaag idee. Heb je plannen om je woning te verbouwen, laten we dan contact met elkaar hebben. Wij denken graag met je mee op welke wijze deze verbouwing op een goed passende wijze gefinancierd kan worden.

Kun je ook jouw hypotheek verhuizen?

Moet je altijd een nieuwe hypotheek afsluiten wanneer je een woning verkoopt en een andere koopt? In de regel gebeurt dit, maar er zijn situaties te bedenken waarbij het voordelig is de hypotheek ‘mee te verhuizen’.    Vrijwel iedereen die een woning koopt, financiert dit met een hypotheek. Een belangrijke vraag is of, wanneer je in de toekomst jouw huis verkoopt en een ander huis koopt, je jouw bestaande hypotheek kunt “meenemen”.  We vertellen je hierover graag meer.   De hoofdregel is… Wanneer je een woning koopt en dit door middel van een hypotheek financiert, dan is de hoofdregel dat de lening gekoppeld is aan jouw eigendom van de woning. Eindigt jouw eigendom van de woning dan eindigt ook de lening. Als de lening nog niet volledig is afgelost, moet deze op het moment van verkoop alsnog volledig worden afgelost. Normaal gesproken doe je dit dan vanuit de opbrengst van de verkoop van de woning.   Voor nieuwe financiering nieuwe hypotheek nodig In het voorbeeld hierboven verkocht je de woning om vervolgens een nieuwe woning te kopen. Voor de financiering van die nieuwe woning moet je vaak ook weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Het grote nadeel daarvan kan zijn dat je, als de hypotheekrente op dat moment hoger is dan toen je de hypotheek voor jouw vorige woning afsloot, te maken krijgt met deze hogere rente.   Aantal banken kennen verhuisregeling Een aantal geldverstrekkers, maar zeker niet alle(!) kennen een verhuisregeling. Deze houdt in dat wanneer je een hypotheek afsluit voor woning A, je het recht hebt om, wanneer je een woning B koopt om aldaar te gaan wonen, tegen dezelfde rente als die je voor woning A hebt afgesproken ook de financiering voor woning B af te sluiten. Op dit moment is de hypotheekrente erg laag. Of dit zo blijft weet niemand. Wij geven een voorbeeld hoe de verhuisregeling kan uitwerken: Stel je sluit nu een hypotheek en kiest voor een rente voor 30 jaar vast. Op dit moment schommelt de rente hiervoor rond de 1,4 %. Over 10 jaar krijg je een fantastische baan in een ander deel van Nederland aangeboden. Je wilt die baan en besluit  jouw woning te verkopen en elders in Nederland een nieuwe woning te kopen. Je lost de oude hypotheek af met de opbrengst uit de verkoop van de woning en je wilt een nieuwe hypotheek afsluiten voor de financiering van de nieuwe woning. Helaas is de rente intussen fors gestegen en betaal je over een lening voor bijvoorbeeld 20 jaar een rente van bijvoorbeeld 5 %. (Dat lijkt nu erg hoog. Maar de ouderen onder ons hebben nog meegemaakt dat de hypotheekrente meer dan 11% was).   Heb je echter gekozen voor een bank die een verhuisregeling kent dan heb je het recht om bij die bank, wanneer deze jou de lening wil verstrekken, dit opnieuw te doen tegen de rente van 1,4 % in plaats van de actuele rente op dat moment, in ons voorbeeld 5 %. Dat maakt natuurlijk de woonlasten van jouw nieuwe woning een stuk aantrekkelijker.   Bank moet opnieuw toetsen Dat “recht” om jouw huidige rentepercentage “mee te nemen” is niet absoluut. De bank is wettelijk verplicht om voor een nieuwe hypotheek te toetsen of jullie inkomen voldoende is voor de lening. Jullie situatie kan in de loop der tijd veranderen. Een van beiden kan minder uren zijn gaan werken en daardoor een lager inkomen hebben. Of de relatie is geëindigd waardoor er niet langer twee inkomens zijn waaruit de hypotheeklasten gefinancierd kunnen worden. Het voordeel van de oude “lage” rente is er dus alleen wanneer bij toetsing voor de financiering van de nieuwe woning de bank de lening verantwoord acht. Overigens hoef je niet bang te zijn dat de bank op oneigenlijke gronden de lening gaat weigeren omdat ze  voor de nieuwe periode de lage rente niet willen bieden.  De normen waarbij je wel of niet in aanmerking komt voor een lening zijn openbaar en zeker voor ons als adviseur goed te controleren.   Meer aandachtspunten Er zijn meer voordelen aan een verhuisregeling verbonden. Maak je hiervan gebruik dan zijn de totale kosten vaak lager dan wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit. Ook gaat het vaak wat sneller omdat de geldverstrekker je al “kent”.  Maar er kunnen ook nadelen zijn. Bijvoorbeeld wanneer jouw oude hypotheek was afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG-garantie. Zo’n NHG-garantie geeft je vaak recht op korting op de hypotheekrente. De NHG-garantie kent echter een maximum. Voor 2021 geldt dat het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- maximaal € 325.000 mag zijn. Voor energiebesparende voorzieningen is het mogelijk om zelfs tot € 344.500 te lenen, zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen.   Is het aankoopbedrag van jouw nieuwe woning echter hoger dan dit bedrag, dan vervalt de NHG-Garantie en daarmee ook de aantrekkelijke korting op de hypotheekrente.   Bij keuze geldverstrekker letten op voorwaarden Het is misschien een beetje merkwaardig om wanneer je drukdoende bent om een woning te kopen al te denken aan de situatie dat je in de toekomst misschien weer een andere woning wilt kopen. Toch is het wel verstandig om dit te doen. Want niet elke bank kent een verhuisregeling. In de toekomst kan zo’n verhuisregeling je heel veel geld besparen als je toch wil of moet verhuizen en op dat moment bijvoorbeeld de hypotheekrente hoger is dan de rente die je nu kunt afspreken. Uiteraard weten wij welke banken wel en welke geen verhuisregeling kennen en wij nemen die informatie mee in onze adviezen welke geldverstrekker naar ons idee een aantrekkelijk aanbod kan doen.

Samen woning kopen? Leg de wensen goed vast

Samen een woning kopen betekent dat er dan samen ook financiële gevolgen zijn. Wij vertellen er graag wat meer over.    Wanneer je samen met je partner een woning gaat kopen is dat een mooie, maar ook  spannende tijd. Lukt de financiering? Is de woning op tijd beschikbaar? Hoe wordt de inrichting? Moeten bepaalde ruimtes direct verbouwd worden? Ons advies: denk ook tijdig na over de financiële gevolgen op langere termijn.   Maak goede afspraken Samen een woning kopen betekent dat er dan samen ook financiële gevolgen zijn. Zo krijgen partners door de aankoop van de woning samen bezit, dat een bepaalde waarde heeft. Die waarde kan in de loop der jaren veranderen. De waarde kan stijgen, bijvoorbeeld doordat woningen in zijn algemeenheid duurder worden. Ook kunnen er ontwikkelingen zijn in het woongebied waardoor juist de woningen in dat gebied meer waard worden. Daarnaast kan het zijn dat aanpassingen aan de woning worden gedaan waardoor de waarde stijgt. Denk bijvoorbeeld aan het goed isoleren van de woning. Een vraag die nu al moet worden gesteld, is hoe je in de toekomst met die stijging van de waarde wil omgaan. Waarde kan ook dalen Hiervoor gingen wij ervan uit dat de waarde van de woning stijgt. De waarde van de woning kan (tijdelijk) ook sterk dalen. Op dit moment kunnen wij ons dat misschien niet goed voorstellen, maar het verleden laat zien dat de economie zo maar een zware terugslag kan krijgen en de prijzen van woningen scherp kunnen dalen. In het slechtste geval ontstaat dan een situatie waarin de waarde van de woning die je samen bezit bij verkoop minder opbrengt dan het restant van de hypotheekschuld op dat moment. Hoe verdeel je de schuld Over hypotheekschuld gesproken. Samen een woning kopen en samen een hypotheek afsluiten, betekent ook samen een schuld. Vaak eist de bank dat beide partners verantwoordelijk zijn voor de schuld. Dit betekent dat wanneer de een niet langer rente en aflossing kan betalen, de bank op de andere partner het volledige bedrag kan verhalen.   Bijzondere situaties vragen om specifieke afspraken Er kunnen zich allerlei bijzondere situaties voordoen waarbij het verstandig is om direct bij de aankoop van de woning te kijken of hierover aparte afspraken moeten worden gemaakt. Een paar van die bijzondere situaties zijn bijvoorbeeld: De ouders van een van de partners hebben een forse schenking gedaan die gebruikt is voor de aankoop van de woning. Een van de partners heeft veel meer eigen geld ingebracht in het kader van de aankoop van de woning dan de andere partner. De ene partner heeft een (veel) hoger inkomen en lost daarmee gedurende de looptijd van de hypotheek een groter deel van de schuld af dan de andere partner.  Wanneer worden deze afspraken belangrijk? Zolang partners gelukkig en gezond samenwonen zijn deze afspraken misschien niet het allerbelangrijkste. Wel is het altijd verstandig om in dit soort situaties te kijken of ook fiscaal alles goed geregeld is. Het is natuurlijk niet nodig om meer belasting te betalen dan noodzakelijk is. De afspraken die je aan het begin maakt, zijn vooral belangrijk indien het samenwonen  eindigt. Dat kan door het overlijden van een van de partners zijn. Maar ook doordat de relatie verbroken wordt. Is in zo’n situatie niets geregeld dan kunnen bijzondere omstandigheden als waarvan wij hierboven voorbeelden hebben gegeven, aanleiding zijn voor heel vervelende discussies. Dat wil je niet en dit kan ook voorkomen worden door juist bij het aankopen van de woning en de financiering daarvan goede afspraken te maken. Als hypotheekadviseur weten wij in welke bijzondere situaties het verstandig is aanvullende afspraken te maken. In bepaalde gevallen kunnen wij die samen met jullie zelf formuleren. Voor andere zaken is het wenselijk een beroep te doen op een notaris.  Wij kunnen in dat geval in samenspraak met jullie  de notaris vertellen wat de situatie is en wat de wensen zijn.   Heb je samen met je partner plannen om een woning te kopen? Of misschien eerst een woning samen te huren? Laten we dan een afspraak maken. Met een kop koffie op tafel geven wij jullie graag uitgebreidere informatie en beantwoorden wij graag jullie specifieke vragen. 

Wat zien we in onze kristallen bol?

Cabaretier Wim Kan zei het vroeger al: voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Toch gaan wij in dit korte artikel een poging doen.   Wonen is op dit moment een groot maatschappelijk probleem. Ook de politiek is zich hiervan bewust. Los van welke politieke meerderheden er ontstaan, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de huidige situatie te verlichten.   Waar denkt de politiek aan? Wanneer wij proberen te kijken waar breed politiek draagvlak voor bestaat, zien wij de volgende lijnen.   Meer woningen Vrijwel iedereen is het erover eens dat het noodzakelijk is om meer woningen te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door kantoorlocaties een woonbestemming te geven, of door bestaande woningen die “te groot” voor de huidige bewoners zijn geworden op te delen in meerdere woningen. Uiteraard zullen ook grote aantallen nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Die woningen zullen er in de komende tijd echt wel komen. Maar voordat dit merkbaar is, gaat dit waarschijnlijk jaren duren. Ook in de tussentijd zal er iets moeten gebeuren.   Minder koop om te verhuren In heel korte tijd is de woningmarkt onderwerp van speculatie geworden. Buitenlandse investeerders kopen woningen op om deze, al dan niet verdeeld in appartementen, voor veel geld te verhuren. Naast buitenlandse speculanten zijn er ook tal van burgers die een of meer panden kopen om te verhuren. De een doet dat om bijvoorbeeld geen negatieve rente te betalen over spaargeld. Maar de meeste van deze investeerders mikken toch op winst door de inkomsten uit huur en groei van de waarde van de woning. Inmiddels heeft dit in grote steden tot gevolg dat al snel meer dan 30 % van de te koop staande woningen voor de normale woningzoekenden niet ter beschikking komen. Met ingang van 1 januari 2022 krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wettelijk te bepalen dat woningen alleen voor eigen bewoning gekocht mogen worden. Verwacht mag worden dat veel gemeenten deze nieuwe mogelijkheden gaan benutten.   Schenkingen worden afgebouwd In de afgelopen jaren zijn er fiscale mogelijkheden ontwikkeld die het zowel voor ouders als kinderen aantrekkelijk maken wanneer de ouders een forse schenking doen voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een woning van het kind   De meest ruime regeling staat bekend onder de “jubelton”. Hoewel misschien goed bedoeld bestaan er toch twijfels over het effect van deze ruime schenkingsregeling. Samengevat komt de kritiek neer op twee punten. Allereerst is de gedachte dat dit soort schenkingen, wanneer ze veel plaatsvinden, ertoe leiden dat deze kinderen een hoger bod op een woning kunnen uitbrengen. Het gevolg hiervan is dat dit leidt tot hogere biedingen en daarmee tot verdere stijging van de prijs voor koopwoningen.   Een tweede argument is dat deze fiscale regeling leidt tot een tweedeling binnen de groep starters op de woningmarkt. Steeds meer lijkt de situatie te ontstaan dat vooral kinderen van welgestelde ouders als starters nog kans maken op de woningmarkt. Heb je als starter geen ouders die jou financieel kunnen steunen, dan blijkt in veel gebieden het inkomen van de starter en diens partner samen fors onvoldoende te zijn om een woning te kunnen kopen. Binnen de politiek bestaat veel ongemak over deze gevolgen van de schenkingsvrijstellingen. Steeds luider wordt dan ook de roep om deze ruime, fiscale schenkingsregelingen sterk te beperken.   Pensioen meer gebruiken voor financieren wonen Miljoenen Nederlanders bouwen via hun werkgever pensioenrechten op. Deze pensioenrechten zijn bedoeld om inkomen te genereren wanneer het arbeidzame leven wordt beëindigd.   Wat de meeste Nederlanders niet beseffen is dat men inmiddels gemiddeld 1 dag in de week werkt om deze pensioenkosten te financieren. Vooral bij jongeren is dat pensioen iets dat pas over 40/50 jaar speelt. Jongeren die onvoldoende middelen hebben om een gezonde woonsituatie te ontwikkelen zullen steeds meer moeite krijgen met de wetenschap dat er al forse “potjes” met geld zijn die specifiek op hun naam staan maar waar ze nu niet mogen aankomen omdat over een halve eeuw daarvan hun pensioen moet worden betaald. Het is die reden dat ook binnen de politiek breed draagvlak bestaat om na te denken om jongeren de mogelijkheid te bieden een deel van hun opgebouwde pensioenrechten te gebruiken voor de financiering van een eigen woning. Waarbij dan natuurlijk weer het gevaar bestaat dat wanneer dit massaal gaat gebeuren de prijzen van woningen nog verder gaan stijgen.   Laten we maar regelmatig even met elkaar contact onderhouden Waartoe de politiek in de komende tijd allemaal gaat besluiten? We gaan het zien. Maar dat klimaat en woningmarkt veel aandacht zullen krijgen staat wel vast. Linksom of rechtsom zullen er veranderingen komen. Samen met onze beroeps- en kennisorganisaties houden wij deze ontwikkelingen natuurlijk goed bij. Overweeg je een woning te kopen, te verbouwen of een schenking te doen aan jouw kinderen in verband met de financiering van een woning, laten wij dan zeker in de komende tijd regelmatig even contact met elkaar hebben. Wij praten je graag bij over eventuele nieuwe maatregelen en mogelijkheden in de markt.

Kritiek op “jubelton” groeit

Wat is er mooier dan een financieel steuntje in de rug bij de aankoop van een woning…    In 2017 is de politiek akkoord gegaan met een fiscale maatregel waarbij onder bepaalde voorwaarden een groot bedrag mag worden geschonken voor de aankoop van een woning zonder dat de ontvanger van deze schenking hierover belasting hoeft te betalen. Er is veel kritiek op deze maatregel waardoor de kans steeds groter wordt dat dit fiscaal voordeel zal verdwijnen.   De regeling zoals die nu nog luidt Op dit moment mag iedereen aan een ander een bedrag van € 105.302 schenken. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is de ontvanger van dit bedrag geen schenkingsbelasting verschuldigd.   De belangrijkste voorwaarden zijn: De verkrijger of diens partner heeft een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. De schenking moet daadwerkelijk worden betaald en dus niet alleen een toezegging omvatten. De verkrijger moet de schenking gebruiken voor: De aankoop van een eigen woning; De verbouwing van een eigen woning De aflossing van een eigenwoningschuld. De ontvanger moet de schenking in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning.  Hoewel deze regeling niet beperkt is tot de relatie ouders – kind, vindt deze schenking wel het meeste plaats binnen die relatie.   Veel kritiek In de loop der jaren is de kritiek op deze regeling gegroeid. Argumenten daarbij waren en zijn onder meer:   De schenkingen leiden ertoe dat de ontvangers een hoger bod kunnen uitbrengen op de woning die ze willen kopen waardoor per saldo de prijzen van woningen die te koop zijn alleen maar verder stijgen.  Steeds meer mensen en organisaties wijzen op de groeiende vermogensverschillen die op dit moment bestaan in Nederland.  De regeling werkt positief uit voor dat deel van de bevolking dat het financieel wat ruimer heeft, terwijl  de kansen op de woningmarkt voor mensen die financieel minder ruimte hebben, hierdoor juist worden beperkt. Uit recent onderzoek is ook gebleken dat de regeling er niet toe leidt dat de omvang van de eigenwoningschuld in Nederland daalt. Dit was wel een van de motieven waarom deze regeling in 2017 werd ingevoerd.   Afschaffing lijkt in zicht Niemand die het nog met zekerheid kan zeggen. Maar de kans dat besloten wordt deze regeling te beëindigen groeit wel. De verwachting is dat, wanneer de politiek een dergelijk besluit neemt, de invoering kort na het besluit zal plaatsvinden en ook geen overgangsregeling zal kennen.   Mocht u bijvoorbeeld als ouder of grootouder al enige tijd van plan zijn een grote schenking te doen aan uw (klein-)kinderen om hen daarmee te helpen in hun woonbehoefte, dan lijkt het verstandig hiermee niet te lang te wachten. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat u niet zonder een goed advies tot een dergelijke schenking overgaat.   Wilt u over dit onderwerp verder met ons van gedachten wisselen? Dat kan. Wij informeren u graag uitgebreider.

Welk gewicht kan uw dak dragen?

We staan er niet elke dag bij stil, maar het dak van een woning is ontworpen om een bepaald gewicht te kunnen dragen. Waarom dat belangrijk is je te realiseren? We leggen dat in dit artikel uit.   De belasting van een dak Bij de bouw van de woning heeft de architect berekend welk gewicht het dak moet kunnen dragen. Op die berekening is de constructie gemaakt. In het verleden was misschien het belangrijkste gewicht waarmee de constructeur rekening hield het gewicht van de dakpannen en wat regen. Het gewicht van de regen werd dan beheersbaar gehouden door te zorgen voor goede afwatering waardoor het water als gevolg van regen zo snel mogelijk van het dak afstroomt.   Dak wordt anders gebruikt Daken worden op dit moment in toenemende mate anders gebruikt dan waarmee in het verleden de architect en constructeur rekening hebben gehouden. Bij platte daken zie je steeds vaker “daktuinen” ontstaan. Maar ook het aantal zonnepanelen op daken neemt sterk toe. Maar die zonnepanelen hebben wel een gewicht. Al snel 25 kilo per vierkante meter!   Weer verandert Ook de weersomstandigheden veranderen. Zoals we afgelopen maanden hebben gezien moeten we ermee rekening houden dat er vaker extreme weersituaties ontstaan. Storm en valwinden kunnen op daken een enorm extra gewicht leggen. Maar ook sneeuw kent een gewicht. Op een vierkante meter weegt 10 centimeter sneeuw ook al snel 20 kilo. Door veranderingen in het klimaat zullen we vaker te maken krijgen met langere periodes van droogte, heftigere regenbuien, zwaardere stormen en intensere momenten van sneeuwval. Alles bij elkaar Alles bij elkaar kan dit ertoe leiden dat het dak in bepaalde situaties te zwaar belast wordt en dit tot schade leidt. In de meeste gevallen zal deze schade niet verzekerd zijn op de verzekering van de woning omdat schade door “constructiefouten” van dekking is uitgesloten.   Advies Wij adviseren om in ieder geval ervoor te zorgen dat bij regen het water snel en makkelijk van het dak kan wegstromen. U kunt daarvoor zorgen door periodiek te controleren of de waterafvoeren schoon zijn.  Gaat u voorzieningen aanbrengen op het dak van uw woning, onderzoek dan goed of de combinatie van alle factoren niet kan leiden  tot een te zware belasting van het dak. En…… informeer ons uiteraard over de veranderingen die u van plan bent te doen. Wij controleren dan of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor uw verzekeringen.

Vervroegd aflossen op hypotheek? Verstandig om eerst even te overleggen!

Het zit een beetje in onze volksaard: schulden moet je zo snel mogelijk aflossen. Wij zien dat ook bij relaties met een hypotheek. Maar of dat altijd de beste keuze is, is de vraag.    De hypotheekschuld moet worden afgelost Uiteindelijk moet een hypothecaire lening altijd worden afgelost. Tegenwoordig gebeurt dat vaak doordat de consument elke maand een bedrag betaalt voor rente en aflossing. Op deze manier wordt maandelijks een stukje van de lening afgelost. Maar er zijn ook nog veel hypothecaire leningen waarop niet tussentijds wordt afgelost, maar waarbij maandelijks alleen de rente wordt betaald.   Indien er liquiditeiten beschikbaar zijn Als gevolg van bijvoorbeeld een erfenis, verkoop aandelen of een gezond gegroeid spaarvarken kunnen er liquiditeiten ontstaan om een bestaande hypotheekschuld tussentijds voor een deel af te lossen. Vaak kan dat boetevrij per jaar voor maximaal 10 % of 20 % van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Zeker wanneer het spaarsaldo zo hoog is dat de bank negatieve rente gaat rekenen, wordt de afweging of een deel van het spaargeld niet beter voor een gedeeltelijke aflossing van de hypotheeklening kan worden gebruikt, begrijpelijker. Direct gevolg van een dergelijke aflossing is, dat u negatieve rente over de spaarrekening voorkomt of verlaagt en dat de rente die betaald wordt over de hypotheeklening minder wordt.   Kwestie van rekenen en afweging maken Indien er liquiditeiten beschikbaar zijn, dan is het verstandig om even wat langer na te denken wat in uw situatie het meest passend is. Want een aflossing die u op uw hypotheek doet, valt meestal niet zo maar terug te draaien. Dus heeft u na een vrijwillige aflossing een paar maanden later onverwacht toch extra geld nodig, dan kunt u niet een mailtje sturen in de geest van “boek die aflossing die ik heb gedaan even terug”.   Bij de vraag “Wel of niet vrijwillig gedeeltelijk aflossen” adviseren wij u de volgende vragen te stellen:   Houdt u voldoende geld over voor onverwachte uitgaven zoals de auto die stuk gaat, etc.?  Heeft u goed in beeld of er in de komende jaren forse kosten komen waarvoor u deze liquiditeiten nodig zult hebben? Bijvoorbeeld kinderen die gaan studeren of de badkamer die u eigenlijk al zo lang wilt vervangen.  Heeft u misschien nog consumptief kredietleningen lopen? De rente die u daarvoor betaalt is vaak (veel) hoger dan de rente over uw hypotheek. Is dat het geval, dan is het voordeliger om eerst het consumptief krediet (voor een deel) af te lossen en pas daarna eventueel de hypotheek.  Wat brengt de spaarrekening op dit moment op (waarschijnlijk vrijwel niets en misschien kost het wel geld)?  Wat levert vrijwillige aflossing concreet op? Is de rente over uw hypotheek laag dan is de besparing op de rente door de aflossing ook beperkt. Daarnaast heeft u over het deel dat u aflost ook geen hypotheekrenteaftrek meer. Dus het echte voordeel wordt dan nog beperkter.  Wat levert het gemiddeld op indien u een deel van de liquiditeiten onderbrengt in een veilig en stabiel beleggingsfonds?. Over een wat langere periode bezien levert dit in de meeste gevallen een fors hoger rendement op dan sparen of aflossen hypotheek.    Wij rekenen het graag uit Wij hebben rekenprogramma’s waarmee we snel de vergelijking kunnen maken wat de ene of de andere keuze voor u betekent in verschil in rendement. Naast het rendement zijn er, zoals we hierboven hebben laten zien, ook andere argumenten die in een uiteindelijke afweging kunnen worden meegenomen. Stelt u het op prijs dat wij eens meedenken wat in uw situatie de meest aantrekkelijke opties zijn? Wij doen het graag. Bel of mail ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

Wat als de koop niet kan doorgaan?

Eindelijk! Na heel veel zoeken, kijken en gesprekken heeft u dan toch echt de koopovereenkomst getekend. Maar dan …..   Wanneer een woning onder voorbehoud is verkocht gaan koper en verkoper er vanzelfsprekend van uit dat de koop ook daadwerkelijk plaats gaat vinden en er een moment gaat komen van overdracht. Maar wat als na het tekenen van de koopovereenkomst uw leven (financieel) ingrijpend verandert?   Verkoper wil zekerheid De verkoper van een woning wil zekerheid dat de koper de woning daadwerkelijk zal afnemen. In vrijwel elke koopovereenkomst van een woning is daarom een boetebeding opgenomen. In het algemeen houdt dit boetebeding in dat, indien de koper nalatig blijft om de woning af te nemen, de koper aan de verkoper een boete moet betalen van 10 % van de koopsom van de woning. Dit is dus vaak een enorm bedrag!   Belang financieringsvoorbehoud Koper en verkoper kúnnen afspreken dat, binnen een bepaalde termijn, de koper zonder boete de koopovereenkomst ongedaan kan maken wanneer het de koper niet lukt een passende financiering voor de aankoop van de woning te regelen. Dit financieringsvoorbehoud is echter geen wettelijk recht. In de huidige markt van veel meer vraag dan aanbod is dan ook te zien dat verkopers vaak de voorkeur geven aan kopers die bereid zijn dit voorbehoud niet in de koopovereenkomst op te nemen.   Situaties kunnen veranderen Het is uiteraard verstandig om -  voordat u op een woning een bod gaat uitbrengen-  al uitgebreid advies in te winnen over de vraag welke koopprijs voor u te financieren valt. Maar wanneer wij u daarover adviseren dan is dat een momentopname. Nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten, kunnen er verschillende gebeurtenissen plaatsvinden die uw wereld veranderen. Bijvoorbeeld: Een van de partners komt te overlijden. Een van de partners wordt arbeidsongeschikt. De werkgever van een van de partners gaat failliet, waardoor door onvrijwillige werkloosheid het arbeidsinkomen (tijdelijk) anders wordt. De relatie tussen de partners strandt.  In deze situaties verandert niet alleen uw leven, maar veranderen ook de uitgangspunten waarop een eerder advies is gebaseerd. De calamiteit kan tot gevolg hebben dat het niet  mogelijk is de financiering rond te krijgen op het resterende inkomen. Is de termijn van het financieringsvoorbehoud verstreken, dan blijft echter het boetebeding van 10 % onverkort van kracht!   Rechters matigen niet In deze situatie zitten de kopers dus al in een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Vervolgens kunnen ze dan ook nog eens worden geconfronteerd met een claim van misschien meer dan € 30.000 van de verkoper die aanspraak maakt op het boetebeding. De rechtspraak laat zien dat, hoezeer de omstandigheden ook buiten de “schuld” van de kopers zijn ontstaan, rechters deze boete niet snel matigen.   Verzekerde bankgarantie Dit risico is echter wel te verzekeren. Wij noemen dat de verzekerde bankgarantie. Vindt  een in de verzekeringsvoorwaarden omschreven gebeurtenis plaats waardoor een passende financiering niet meer mogelijk is, dan wordt de boeterente die de verkoper claimt, betaald door de verzekering.   Er zijn ook nog andere kosten Wanneer door gebeurtenissen zoals wij hierboven beschreven op het laatste moment de koop niet kan doorgaan, zijn er vaak door kopers nog andere kosten gemaakt. Denk aan de kosten voor een taxatierapport, het hypotheekadvies, het bouwkundig rapport, de annuleringskosten, etc. Die kosten bij elkaar kunnen aanzienlijk zijn en een vervelende last tot gevolg hebben wanneer de koop van de woning definitief niet doorgaat. Ook deze kosten zijn verzekerbaar.   Houd ons op de hoogte, dan kunnen wij u goed adviseren! Wanneer u ons op de hoogte houdt van uw plannen en activiteiten om een woning te kopen dan kunnen wij u goed adviseren. Rondom de koop van de woning spelen heel veel zaken waar u, die niet elke dag met dit onderwerp te maken heeft, misschien niet aan denkt. Wij staan aan uw kant en helpen u juist om ook op dit soort minder bekende zaken alert te zijn.

Aandachtspunten bij uw autoverzekeringen

Een autoverzekering afsluiten. Hoe moeilijk kan dat zijn? Een paar muisklikken en de verzekering is toch afgesloten? In dit artikel laten wij u zien dat ook uw autoverzekering een goed advies nodig heeft.    Wie rijdt er in de auto? Wist u dat de gemiddelde leeftijd van kopers van een nieuwe auto inmiddels boven de 61 jaar ligt? Er is een opmerkelijke ontwikkeling te zien. Waar ouderen hechten aan het bezit van een auto, gaat het bij jongeren veel meer om het gebruik van de auto en minder om het bezit. Het delen van het gebruik van de auto wordt daardoor steeds populairder. Vanuit verzekeringsoogpunt vraagt dit wel om aandacht. Bij het afsluiten van de verzekering moet duidelijk zijn of het een “gemeenschappelijke” auto betreft.    Gevolgen bonus/malus positie Heeft u een eigen auto en leent u deze uit aan een ander, weet dan dat - wanneer die ander met uw auto aansprakelijk is voor een met de auto veroorzaakt ongeval - dit ten koste gaat van uw bonus malus positie. Diefstal van onderdelen Het komt steeds vaker voor dat van bepaalde auto’s specifieke onderdelen worden gestolen. Deze diefstal betreft niet alleen de navigatieapparatuur, maar kan zoals we recentelijk zagen, ook betrekking hebben op motorkappen en wielen.  Het is heel lastig om auto’s tegen dit soort gerichte diefstallen van onderdelen te beschermen. Afhankelijk van het type auto is dit dus wel een aspect waarop goed moet worden gelet bij de keuze van een passende autoverzekering.   Rally rijden In de zomermaanden zien we vaak dat organisaties rally’s en puzzelritten organiseren. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen sluiten rally’s echter van dekking uit. Zeker wanneer de grens tussen rally en puzzelrit vaag is, kan dit allerlei problemen geven indien er een schade optreedt. Ook dit element is belangrijk om bij de keuze van een autoverzekering in de gaten te houden.   Nieuwe auto’s sneller total loss De auto’s die in de afgelopen jaren zijn gebouwd, hebben als kenmerk dat ze vaak onderdelen bevatten die, wanneer ze beschadigd zijn, niet te repareren zijn. Vervanging van onderdelen kan echter zeer hoge kosten met zich meebrengen. Een van de buitenkant bezien “ beperkte schade” kan ertoe leiden dat de totale kosten van reparatie toch hoger worden dan de dagwaarde van de auto en de auto total loss wordt verklaard.   Dat kan ook het gevolg zijn van de constructie van de auto. Heeft de auto een bodem die uit een geheel bestaat, of bestaat de bodemplaat uit verschillende delen die bij schade ook apart vervangen kunnen worden?    Vragen als deze zijn van belang voor de beantwoording van de vraag of het verstandig is om de auto nog wat langer allrisk te verzekeren of de verzekering over te zetten naar alleen WA dekking.   Het kiezen van een passende autoverzekering is echt meer dan het klikken op een vakje op uw beeldscherm. Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van autoverzekeringen. Wij helpen u dan ook graag bij het kiezen van een voor u passende verzekering!

Steeds meer mensen kiezen voor aflosvrij

Steeds meer consumenten kiezen voor een financieringsvorm van hun woning waarbij de lening niet volledig binnen de looptijd van de lening wordt afgelost. Wij leggen in dit artikel kort uit wat de achtergrond van deze ontwikkeling is.   Vrijwel iedereen die een woning koopt moet hiervoor een lening afsluiten. In het overgrote deel van de gevallen wordt deze lening (hypotheek) aangegaan voor een periode van 30 jaar.   Lening van 30 jaar… of 40? 30 jaar is het meest gebruikelijk, maar er is een grote geldverstrekker die ook een lening verstrekt voor een periode van 40 jaar.   Hypotheekrente onder voorwaarde aftrekbaar De samenleving heeft het eigen woningbezit bevorderd door mensen die een lening afsluiten voor de aanschaf van een woning, fiscaal tegemoet te komen. Onder meer door toe te staan dat de rente die over de lening wordt betaald van het belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Feitelijk betekent dit dat via een lagere belasting de huiseigenaar een deel van de door hem betaalde hypotheekrente terugkrijgt.   Belastingdienst stelt wel eisen De fiscus stelt wel eisen om voor deze belastingaftrek in aanmerking te komen. Wanneer u nu een hypotheek afsluit, dan eist de fiscus dat deze lening via maandelijkse termijnen in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. Dit betekent dat u naast de rente over de lening ook een 360e deel van de lening moet aflossen. Bij een hypotheek van € 350.000 is dat dus een bedrag van € 972,-- Bij dat bedrag komt dan nog eens het bedrag van de rente.   Al vele jaren is er een ontwikkeling zichtbaar, waarin de politiek de fiscale voordelen verbonden aan het afsluiten van een hypotheek stapje voor stapje afschaft of kleiner maakt. Zo wordt het maximale percentage waarvoor de betaalde hypotheekrente van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht, jaarlijks verlaagd.   Laat de belastingaftrek dan maar zitten De rente is op dit moment historisch laag. De belastingaftrek vindt alleen plaats over de betaalde hypotheekrente. Een lage rente betekent daardoor ook een lage belastingaftrek. Met andere woorden het fiscale voordeel wordt steeds kleiner. Voor een aantal consumenten is dit aanleiding  te besluiten af te zien van deze belastingaftrek. Het voordeel dat men hiermee behaalt,  is dat zij niet langer hoeven te voldoen aan de eis dat de volledige lening in 30 jaar moet worden afgelost.   Banken eisen wel 50% aflossing Banken hebben onderling afgesproken dat wanneer consumenten ervoor kiezen af te zien van belastingaftrek door de lening niet in 30 jaar af te lossen, alle banken toch eisen dat de lening in 30 jaar voor tenminste 50% wordt afgelost. In dat geval betekent dit in het voorbeeld dat wij hierboven gaven dat er maandelijks niet €972 maar €486 hoeft te worden afgelost.   Zowel jongeren als ouderen kiezen steeds vaker voor “aflosvrije hypotheek” Op dit moment kiezen steeds meer consumenten die voor het eerst een woning kopen voor de zogenaamde “aflosvrije hypotheek”. Ook ouderen besluiten steeds vaker om hun besteedbaar inkomen te verhogen door hun bestaande hypotheek om te zetten in een deels aflosvrije hypotheek.   Hypotheek moet wel worden afgelost De term “aflosvrije hypotheek” is een beetje misleidend. Want uiteraard moet de schuld die is aangegaan op enig moment wel worden afgelost. Jongeren kunnen aflossen door - wanneer het eind van de looptijd van de lening is aangebroken - een nieuwe lening af te sluiten. Of dit dan inderdaad mogelijk is, is niet zeker. Dit zal niet alleen afhangen van de waarde die de woning op dat moment heeft, maar ook van de vraag of op dat moment de inmiddels ouder geworden consument nog voldoende perspectief heeft op een inkomen waaruit de nieuwe lasten, verbonden aan de nieuwe hypotheek kunnen worden gefinancierd. In het slechtste geval kan dit betekenen dat er geen nieuwe lening kan worden verkregen en de woning verkocht zal moeten worden om de lening af te lossen. Bij senioren zal de lening vaak eindigen na het overlijden van de langstlevende partner. Op dat moment zal de woning worden verkocht. Uit de opbrengst wordt dan de restschuld uit de hypotheek voldaan. Het eventuele overschot uit de verkoop van de woning gaat dan naar de erfgenamen.   Wel of geen aflosvrije hypotheek: wij geven u graag een goed advies Of in uw situatie een keuze voor een aflosvrije hypotheek een verstandige keuze is, hangt af van tal van omstandigheden. Hier is dus geen voor iedereen geldend advies over te geven. Wilt u weten of een aflosvrije hypotheek voor u een interessante optie is om uw maandelijkse woonlasten te verlagen, dan bespreken wij dat graag met u in een persoonlijk gesprek. Interesse? Maak gerust een afspraak. Wij denken graag met u mee!

Niet kunnen kopen? Dan maar verbouwen!

De markt van koopwoningen is oververhit. Steeds vaker zien we dat mensen die eigenlijk willen doorstromen naar een andere woning dit voornemen opgeven en besluiten hun woning te verbouwen.   De vraag naar koopwoningen is al lange tijd veel groter dan het aanbod. Daardoor zijn de prijzen hoog. Het zeer beperkte aantal woningen dat nog wel in de verkoop komt en de aanhoudende verhalen in de pers leiden ertoe dat steeds meer mensen besluiten om hun huidige woning te gaan verbouwen.   Aanvullende financiering De huidige lage rente en de gestegen woningprijzen maken het in veel gevallen mogelijk dat de verbouwing gefinancierd kan worden door een extra hypothecair krediet. Wij onderzoeken graag voor u of dit kan via een verhoging van uw bestaande hypotheek, een tweede hypotheek naast uw bestaande hypotheek of het oversluiten van uw hypotheek naar een nieuwe.   Gelijk aandacht schenken aan verduurzamen woning Gaat u uw woning verbouwen dan is dat waarschijnlijk ook een goed moment om te kijken of u uw woning (verder) kunt verduurzamen. U verhoogt daarmee het comfort van uw woning, verlaagt waarschijnlijk uw energielasten en verhoogt de toekomstige verkoopwaarde van de woning. Uiteraard draagt een dergelijk besluit ook bij aan de klimaatdoelstellingen die wij als samenleving hebben afgesproken. Bestaande verzekeringen aanpassen Wanneer de verbouwing is afgerond, dan zal over het algemeen de waarde van de woning en mogelijk ook van onderdelen van de inboedel in waarde zijn gestegen. Recent onderzoek toont aan dat in circa 80% van de grotere verbouwingen die plaatsvinden, vervolgens vergeten wordt de bestaande woonverzekeringen aan te passen. Bij een schade kan dat vervelende gevolgen hebben. Is niet de volledige waarde verzekerd dan kan dat tot gevolg hebben dat bij een schade niet het volledige schadebedrag wordt vergoed, ook wanneer de beschadigde onderdelen of de oorzaak van de schade niets te maken hebben met de verbouwing die heeft plaatsgevonden.   Verbouwen? Laten we even overleg hebben Wilt u weten of het verbouwen van uw woning financieel haalbaar is voor u? Laten we dan even overleg met u hebben. Wij zoeken dat graag voor u uit en zullen u graag enkele aanvullende tips geven waarop u bij de verbouwing kunt letten.

Kinderen onterven?

Onterven, legitieme portie, erfbelasting, dit artikel helpt u wanneer u aan het nadenken bent over de verdeling van uw nalatenschap.   De waarde van de eigen woning is tegenwoordig vaak het belangrijkste vermogensonderdeel van een erfenis. Soms zijn er redenen waarom ouders een of meerdere kinderen willen onterven.   Niet alleen bij verstoorde relaties Bij het onterven van een kind gaat het vaak om verstoorde relaties. Maar niet altijd. Er kunnen ook situaties zijn waarbij een kind een beperkte levensverwachting heeft. Wanneer het kind eerst de erfenis van zijn ouders ontvangt, nadien zelf komt te overlijden en het vermogen van dat kind naar bijvoorbeeld diens broers en zussen gaat, dan moet over deze tweede erfenis een hoog tarief aan de belasting worden betaald. In de praktijk kiezen ouders er dan vaak voor het kind met een korte levensverwachting te onterven, waardoor de nalatenschap vooral bij de kinderen met een normale levensverwachting terechtkomt.   Kind heeft altijd recht op legitieme portie Ouders kunnen een of meer kinderen niet volledig onterven. Kinderen hebben altijd recht op een legitieme portie. De legitieme portie geeft het kind recht op een minimaal gedeelte van de waarde van de erfenis. Dit is dus een geldbedrag. Anders dan in het verleden geeft de legitieme portie geen recht op (bepaalde) goederen uit de nalatenschap.   De grootte van de legitieme portie is de helft van het erfdeel  waarop het kind aanspraak had kunnen maken op grond van het wettelijk erfrecht.   5 jaars termijn Een kind dat is onterfd moet binnen 5 jaar na het overlijden van de betreffende ouder zijn legitieme portie oproepen.   Is er sprake van twee ouders waarvan er een overlijdt en is er geen testament dan geldt de wettelijke regeling. Deze wettelijke regeling betekent dat de langstlevende echtgenoot alle goederen uit de erfenis krijgt en de kinderen “slechts” een geldvordering op de langstlevende ouder krijgen. De kinderen kunnen deze geldvordering gedurende het leven van de langstlevende ouder niet opeisen.   Denk tijdig na over een testament De wet biedt veel mogelijkheden om via een testament zelf te regelen hoe uw vermogen na overlijden verdeeld moet worden. Zeker wanneer er een aanzienlijk vermogen is in de vorm van een eigen woning die vrij is van hypotheek, kan het maken van een testament zinvol zijn. Het opstellen van een testament is het werk van een notaris. Ons kantoor werkt intensief samen met meerdere notarissen in onze regio. Wij brengen u graag in contact met een notaris met wie wij en onze relaties goede ervaringen hebben en die past bij uw situatie en wensen.

Drie dagen bedenktermijn is (te) kort

Wanneer u een woning koopt dan is de wettelijke bedenktermijn waarin u de koop zonder kosten kunt ontbinden slechts drie dagen. Waarom? Wij leggen het u graag uit.   Wanneer u via internet een zaklantaarn koopt, dan heeft u op grond van de wet een bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat het product is geleverd. Binnen deze termijn mag u dus zonder reden afzien van de aankoop. De verkoper mag vervolgens geen kosten in rekening brengen voor het afzien van deze koop.   Drie dagen bedenktijd Ook wanneer u een woning koopt, geldt er een wettelijke bedenktijd. Deze is echter maar drie dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kan de koper zonder kosten (boete) alsnog afzien van de koop.  De bedenktijd kan langer zijn wanneer twee of drie dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Indien de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.   Gevolgen verstrijken bedenktermijn Roept u binnen de wettelijke bedenktermijn niet de ontbinding van de koopovereenkomst van de woning in, dan bent u gebonden aan deze koopovereenkomst. In bijna alle gevallen is in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen dat de koper een boete van 10% van de koopsom aan de verkoper moet betalen, wanneer de koper de woning toch niet afneemt.   Financieringsvoorbehoud In de koopovereenkomst kunt u als koper wel bedingen om, naast de wettelijke bedenktermijn van drie dagen, een aanvullend voorbehoud te maken waarin u de koopovereenkomst zonder boete kunt ontbinden wanneer u niet binnen een bepaalde termijn op marktconforme voorwaarden een hypothecair krediet kunt afsluiten. Een dergelijk voorbehoud wordt een financieringsvoorbehoud genoemd. U en de verkoper zijn vrij in het bepalen van de termijn die u hiervoor kiest. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een periode van vier tot zes weken.   Beoordeling aanvraag hypotheek kan de nodige tijd vergen Er is strenge wetgeving op het gebied van hypotheken. Veel van deze wetgeving is erop gericht te voorkomen dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Op zichzelf is dit natuurlijk een goede zaak. Echter in de praktijk betekent dit dat wij als adviseur en de bank als geldverstrekker heel veel documenten en gegevens moeten controleren. Daar gaat de nodige tijd overheen. Die tijd kan langer worden indien bepaalde documenten niet aanwezig zijn of nadere uitleg behoeven. Een periode van vier weken lijkt lang, maar kan wanneer het een beetje tegenzit zo maar verlopen.    Tussen koop en financiering kan van alles gebeuren Tussen het moment waarop u het koopcontract ondertekent en het moment waarop normaal gesproken de hypotheek rond zou kunnen zijn, kan er van alles gebeuren. Het bedrijf waar u werkt kan failliet gaan, u kunt werkloos worden of de relatie met uw partner kan eindigen. In die gevallen zal het lastig zijn om alsnog de financiering van de woning rond te krijgen. Bent u geen financieringsvoorbehoud overeengekomen en is de wettelijke bedenktermijn verstreken dan bent u ook in die situaties gebonden aan de koopovereenkomst!   Start met gedegen oriëntatie over de mogelijkheid om te financieren Vanwege de grote schaarste aan koopwoningen en daarmee vele kandidaten voor elke te koop staande woning, geven verkopers in deze markt vaak de voorkeur aan kopers die geen financieringsvoorbehoud wensen. Inmiddels wordt meer dan 30% van de woningen zonder financieringsvoorbehoud verkocht. Zoals wij hierboven hebben aangegeven brengt dit aanzienlijke risico’s met zich mee. Ons advies is dat u zich vroegtijdig, voordat u zich gaat oriënteren op de woningmarkt, al een zo goed mogelijk beeld vormt over wat in uw situatie een maximale koopprijs is om te financieren. Ook is het van belang dat u zo veel als mogelijk alle documenten die nodig zijn indien u concreet een hypotheek aanvraagt, al klaar heeft liggen. Dit heeft twee voordelen: u voorkomt dat u een koopovereenkomst aangaat die later niet te financieren blijkt. Wanneer u alle documenten al gereed heeft, zal de aanvraag bovendien sneller kunnen worden afgewikkeld. Als gespecialiseerd hypotheekadviseur kunnen wij u ook in deze oriëntatiefase al goed van dienst zijn. Overweegt u in de komende periode een woning te kopen? Maak dan een afspraak met ons. Met onze extra informatie kunt u dan gerichter en veiliger zoeken naar woningen die binnen uw mogelijkheden liggen.

Cookie instellingen