Nieuws Hypotheken

Goed nieuws: hogere grens voor Nationale Hypotheek Garantie

De prijzen van woningen stijgen, dus ook het maximale bedrag waarvoor een NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kan worden afgesloten. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?   Zoals elk jaar veranderen veel regelingen en bedragen met ingang van het nieuwe jaar. 2024 is daarop geen uitzondering. Voor mensen die een woning willen kopen is het positief dat ook het maximale bedrag waarvoor je een Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen (fors) wordt verhoogd.   Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie, NHG, is een extra zekerheid die voor banken in het leven is geroepen. Banken krijgen hierdoor de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald wanneer jij daartoe niet meer in staat bent door scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of wanneer jouw partner overlijdt. Maar let op: deze zekerheid wordt aan de bank geboden. Het is dus niet zo dat bij deze calamiteiten jouw schuld door de NHG wordt overgenomen en jij van deze schuld “verlost” bent.  In plaats van de bank krijg je te maken met de NHG voor de nakoming van jouw verplichtingen uit de hypotheek. Wat is jouw belang bij NHG? Omdat de banken veel minder risico lopen dat zij het aan jou uitgeleende bedrag niet terugkrijgen omdat bij een calamiteit de NHG garant staat, rekenen banken over een Hypothecair krediet met deze NHG garantie een lagere rente. Over de looptijd van de hele hypotheek kan dat een hoop geld schelen. Daarnaast, en dat is ook belangrijk, gaat de NHG bij een calamiteit, waardoor jij jouw hypotheek niet meer kan betalen, op een menselijke wijze met jou in overleg wat wel en niet mogelijk is om de hypotheeklasten toch te blijven betalen. Dat kan er nog steeds toe leiden dat de woning moet worden verkocht maar de NHG neemt de eventuele restschuld die na verkoop overblijft voor zijn rekening. Een oplossing kan ook zijn dat de NHG een deel van de schuld voor eigen rekening neemt en jij een schuld overhoudt waarvan jij de lasten wel kan dragen, zodat je in de woning kan blijven wonen. Nogmaals: NHG neemt dus niet zomaar jouw totale schuld over!   Grens per 1 januari 2024 verhoogd Tot 31 december 2023 is het maximale bedrag waarvoor een NHG mogelijk is €405.000,-- Per 1 januari 2024 wordt dit bedrag verhoogd naar €435.000,--. Wil je ook energiebesparende Voorzieningen financieren dan wordt het maximale bedrag met ingang van 1 januari 2024 zelfs €461.100,--   Overleg tijdig Zoals we al zeiden, het voordeel van een NHG is dat je direct een korting krijgt op de hypotheekrente. Daardoor is misschien de financiering van een woning met NHG net wel mogelijk waar deze zonder NHG niet mogelijk zou zijn geweest. De regeling rondom NHG is echter tamelijk ingewikkeld. Er gelden tal van voorwaarden en voorbehouden. Het is dan ook verstandig om, wanneer jij je op de aankoop van een woning gaat oriënteren, tijdig advies aan ons te vragen. Op die manier kan je de woningen die binnen jouw mogelijkheden vallen beter selecteren.  

Samen woning kopen? Samen aansprakelijk

Wie is er aansprakelijk? Een vraag die vaak gesteld wordt bij schade. Maar ook als je een hypotheek afsluit spreekt aansprakelijkheid een rol. Welke? Wij vertellen erover.   Wanneer je samen met een partner een woning koopt en daarvoor bij de bank een hypothecair krediet afsluit, dan worden jullie samen aansprakelijk voor de totale schuld. Dat is niet erg. Maar het is wel goed je daarvan bewust te zijn.   Samen kopen en samen lenen Het maximale bedrag dat banken mogen financieren voor de aankoop van een woning ligt wettelijk vast. Dit maximale bedrag wordt in belangrijke mate bepaald door het inkomen, de waarde van de woning en de investeringen die de kopers gaan doen om de woning energiezuiniger te maken. Vaak zien wij dat er twee inkomens nodig zijn om het bedrag te kunnen lenen, nodig is voor de aankoop van de woning. Daarom is het gebruikelijk dat je met z’n tweeën de woning koopt, beide eigenaar wordt en allebei een lening bij de bank aangaat. In dat geval bepaalt de bank op basis van beide inkomens het maximale bedrag dat kan worden geleend.   De bank wil zekerheid Elke bank die een lening geeft, wil maximale zekerheid dat de lening op enig moment wordt terugbetaald. Banken hebben bij een hypotheek een bijzondere positie. Worden de rente en aflossing niet op tijd betaald dan mag, in het uiterste geval, de bank de woning verkopen en met de opbrengst uit de verkoop de lening aflossen. Zo’n gedwongen verkoop vindt echt niet plaats op het moment dat je eens een keer te laat bent met het betalen van de rente en aflossing. Maar is er op enig moment geen perspectief dat je de hypotheeklasten in de toekomst wél kan betalen dan kan en mag de bank tot zo’n gedwongen verkoop overgaan. Het meest komt dit voor wanneer de relatie tussen de partners eindigt. Ook bij overlijden, waarbij er geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Dat laatste is heel onverstandig want voor een paar euro per maand is dit risico vaak goed af te dekken.     Als de opbrengst onvoldoende is Het kan zijn dat de partners uit elkaar gaan en besluiten de woning zelf te verkopen. Afhankelijk van de markt kan de opbrengst lager zijn dan het restant van de hypotheekschuld. Dat kan ook bij een verkoop die afgedwongen wordt door de bank het geval zijn. De vraag is dan hoe de bank met deze restschuld omgaat. Het antwoord is dat de bank beide partners voor de volledige restschuld kan aanspreken. Dat heet “hoofdelijke aansprakelijkheid”. De bank zal over het algemeen de partner aanspreken van wie men denkt dat deze voldoende bezittingen heeft om deze restschuld te betalen. Lost een van de partners de volledige restschuld af, dan is de wettelijke regeling zo dat deze partner dan zelf het deel van de schuld van de andere partner op de ex-partner moet zien te verhalen. Is deze ex-partner hiertoe niet in staat of is deze met de Noorderzon vertrokken dan blijft de andere partner dus met de volledige restschuld zitten.   Restschuld kan aankoop nieuwe woning bemoeilijken Ook wanneer de ex-partner in de woning blijft wonen, kan de “oude” schuld voor de andere partner problemen geven, ook wanneer de ex-partner de rente en aflossing keurig betaalt. Want zolang de “oude” schuld bestaat blijven beide partners hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Wanneer de partner die het pand heeft verlaten een andere woning wil kopen en hiervoor ook weer een hypotheek wil afsluiten zal de bank bij deze nieuwe hypotheek rekening houden met de mogelijkheid dat de partner in de toekomst mogelijk de restschuld van de oude hypotheek moet betalen. Dit heeft dan vaak tot gevolg dat de partner die de voorheen gezamenlijk aangekochte woning heeft verlaten niet gemakkelijk een financiering kan krijgen, voldoende voor de aankoop van een nieuwe woning. Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen Wat er in die situatie moet gebeuren is dat aan de bank van de “oude” lening verzocht moet worden om de partner die de woning heeft verlaten te ontslaan van de aansprakelijkheid voor de voorheen samen aangegane schuld. Daarvoor is de medewerking van zowel de ex-partner als van de bank nodig. Bij een “vechtscheiding” kan het lastig zijn om de medewerking van de ex-partner te krijgen. Maar ook het traject naar de bank is lastig. Want de bank zal alleen tot dit ontslag van aansprakelijkheid overgaan indien men heeft vastgesteld dat de ex-partner in staat is de rente en aflossing van de restschuld volledig zelf te dragen.   Advies en begeleiding bij scheiding is echt nodig Het is uiteraard niet te hopen. Maar krijg je te maken met een scheiding, vraag dan tijdig advies en begeleiding van ons kantoor. Koop ook niet “zo maar” een nieuwe woning. Want de kans is groot dat je deze woning niet met een hypotheek kan financieren zolang je mede aansprakelijk bent voor de schuld van de woning waar je voorheen met jouw ex-partner hebt gewoond.

Hoe stevig staat jouw (toekomstige) woning op de grond?

Je ziet hem niet, of hoogstens een klein deel ervan. De fundering. Het is ook niet het meest interessante deel van een woning, maar wel een erg belangrijk onderdeel…   De Autoriteit Financiële Markten heeft afgelopen maand een stevige waarschuwing gepubliceerd: Nederland telt ongeveer 1 miljoen woningen die nu al funderingsproblemen hebben of gaan ontwikkelen.   Klimaat en politieke keuzes Klimaatverandering en politieke keuzes hebben effect op de bodemgesteldheid. Langere periodes van droogte hebben een lager grondwaterpeil tot gevolg maar ook de politieke keuze om het grondwaterpeil laag te houden zodat de agrariërs hun gronden met mechanische middelen kunnen bewerken dragen bij aan een structureel lager grondwaterpeil. Hierdoor kunnen veen- en kleilagen inklinken, waardoor niet alleen scheuren in muren en gevels kunnen ontstaan, maar ook de kans op paalrot bij houten funderingen toeneemt. In de slechtste gevallen kan dit leiden tot het verzakken en zelfs instorten van woningen.   Verhoogd risico bij woningen gebouwd voor 1970 Op dit moment zijn er in Nederland zo’n miljoen woningen die al funderingsproblemen hebben of zullen gaan ontwikkelen. Bij woningen gebouwd voor 1970 is dit risico zelfs één op de vier woningen. De kosten van herstel van de fundering verschillen per woning maar liggen gemiddeld tussen €54.000,-- en €100.000,--   Bij maximale financiering geen ruimte voor kosten herstel In de overspannen woningmarkt waarvan op dit moment (nog steeds) sprake is, hebben veel nieuwe woningbezitters al een hypotheek die aan het maximum zit van wat geleend mag worden. Het grote risico is dan dat, indien later de funderingsschade blijkt of ontstaat, het moeilijk zal zijn om de kosten van herstel te financieren. In het slechtste geval moet dan de woning mogelijk met verlies worden verkocht.     Geen verzekering, geen taxatie Er zijn op dit moment geen verzekeringen die schade als gevolg van daling van het waterpeil vergoeden. Voor het verkrijgen van een hypothecair krediet vraagt de bank altijd om een taxatie van de woning. Bij deze taxaties wordt niet standaard ook onderzoek gedaan naar de status van de fundering.   Verdiep je in situatie in de omgeving Overweeg je een woning te kopen, besteed dan extra aandacht aan het risico van huidige of toekomstige schade aan fundamenten. Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld dan moet die bekend zijn met de algemene bodemgesteldheid in de omgeving. Maar ook of in de buurt van de woning die je wilt aankopen al situaties van funderingsschade bekend zijn. Het Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een uitgebreide site over deze problematiek. Inclusief kaarten van waarin de gebieden met een verhoogd risico zijn aangegeven. Deze kaart van Nederland vind je hier:  https://www.kcaf.nl/landelijk-loket-funderingsproblematiek/

Diefstal elektrische fietsen loopt de spuigaten uit

Nederland telt op dit moment 5 miljoen elektrische fietsen. De gemiddelde prijs die voor een nieuwe elektrische fiets betaald wordt ligt rond de €2.350,-- Het aantal diefstallen stijgt echter snel en loopt de spuigaten uit.   Sterke toename aantal diefstallen Het aantal aangiften van diefstal van elektrische fietsen bedraagt op dit moment rond de 23.000 per jaar. Dat zijn er dus ruim 60 per dag! Sinds begin 2020 is het aantal diefstallen van elektrische fietsen met maar liefst 74% toegenomen. De vrees is dat aan deze stijging voorlopig geen einde komt. Fietsen worden meestal op straat of vanuit andere openbare ruimtes gestolen. Maar ook uit garages bij woningen en bij kantoorpanden.   Uit bewakingsbeelden is duidelijk dat een deel van de diefstallen plaatsvindt door groepen criminelen die heel gericht op zoek zijn naar elektrische fietsen. Na diefstal worden deze gedurende de dag ergens in de buurt “verzameld” waarna later op de dag alle gestolen exemplaren in een vrachtauto worden geladen en naar het buitenland worden gereden. De kans om zo een gestolen fiets dan nog terug te krijgen is heel klein.   Sloten vormen maar beperkte belemmering De traditionele ringsloten op de fiets vormen voor deze bendes maar een beperkte belemmering. Men is in staat om, zonder veel aandacht op zich te vestigen, deze sloten in dezelfde tijd te openen als jij nodig hebt om met een echte sleutel het slot te openen. Wat wel een drempel opwerpt is de fiets met twee sloten te beveiligen. Bij voorkeur met een goed kettingslot dat wordt bevestigd aan zowel de fiets als aan een stevig object. Maar zelfs dan kan een kettingslot door de dief razendsnel met een betonschaar worden geopend.   Accu van fiets halen De accu vormt een belangrijk onderdeel van de waarde van de fiets. Een elektrische fiets zonder accu is voor de criminelen een stuk minder aantrekkelijk. Een tip is dan ook om, waar mogelijk, de accu mee te nemen wanneer de fiets onbewaakt is. Maar we realiseren ons dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Je gaat nu eenmaal niet fijn winkelen met zo’n zware accu in jouw tas. Waar mogelijk bewaakte stalling Is er in de buurt waar jij jouw fiets wilt achterlaten een bewaakte fietsenstalling dan is het natuurlijk verstandig om hiervan gebruik te maken. Een handig overzicht van de bewaakte fietsenstallingen per gemeente vind je op www.veiligstallen.nl   Verzeker je elektrische fiets Gelet op het hoge risico van diefstal en de hoge waarde van deze fietsen is het uiteraard een overweging om deze fietsen tegen het risico van diefstal te verzekeren. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat verzekeringsmaatschappijen in toenemende mate terughoudend worden om dit risico te verzekeren. Er zijn echter nog steeds maatschappijen waar wij dit risico kunnen onderbrengen. De verzekeringsvoorwaarden verschillen wel onderling en in de voorwaarden vinden regelmatig (voor nieuwe verzekeringen) wijzigingen plaats. Ook voor ons is het dus zaak om elke keer weer een goede vergelijking te maken. Wil je ons advies over het verzekeren van jouw elektrische fiets, aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor.

Bestuurders van auto’s vaak slecht verzekerd

Bij het verzekeren van de auto is er veel aandacht voor de auto zelf, derden aan wie schade wordt toegebracht en aan de passagiers in de auto. Maar de bestuurder? Die wordt vaak over het hoofd gezien. Dit is niet verstandig.   De autoverzekering Wanneer je met de auto aan het verkeer deelneemt dan dient de auto minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt de schade die anderen lijden voor gebeurtenissen waarvoor de bestuurder of eigenaar van de auto aansprakelijk is. Naast deze wettelijke aansprakelijkheid kan je ook schade aan de auto verzekeren. Die verzekering is belangrijk wanneer jij zelf aansprakelijk bent voor deze schade of wanneer bijvoorbeeld door storm je auto beschadigd wordt.   De bestuurder krijgt te weinig aandacht Als bestuurder kan je een fout maken waardoor jijzelf schade oploopt. Bijvoorbeeld schade aan bagage die je op het moment van het ongeval met de auto vervoert. Of nog erger dat je zelf letsel oploopt. Belangrijk is om je te realiseren dat zelfs een uitgebreide autoverzekering in die situatie niet de schade vergoedt die jij als bestuurder oploopt.   Schade bij letsel kan enorm zijn Loop je bij een ongeval letsel op dan kunnen de financiële gevolgen heel groot zijn. De zuivere medische kosten worden vergoed door je zorgverzekering. Ernstig letsel kan allerlei extra gevolgen hebben. Misschien kan jij je baan niet, of niet meer op dezelfde wijze uitoefenen met als gevolg een sterke inkomensdaling. De vraag is dan bijvoorbeeld of jij dan nog de maandelijkse woonlasten kan betalen. Misschien moet je jouw woning aanpassen, wat extra geld kost. Of heb je periodiek hulp nodig. Te vaak denken mensen “dat zal wel ergens” geregeld zijn. Dat is dus niet het geval in de situatie waarin jij zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval dat jou is overkomen.   Schadeverzekering inzittenden Het is als automobilist verstandig na te denken over een schade inzittenden verzekering. Deze verzekering keert de werkelijke schade uit die de bestuurder en inzittenden lijden als gevolg van letsel en schade aan bagage en/of kleding ongeacht wie schuldig is aan het ongeval. De premie voor deze verzekering is maar een paar euro per maand en kan samen met de autoverzekering worden afgesloten. Ook bij de autoverzekering die alleen de wettelijke aansprakelijkheid verzekert.   Variant: Ongevallen inzittendenverzekering Bij de schadeverzekering inzittenden wordt de werkelijk geleden schade vergoed. Bij een ongevallen inzittendenverzekering wordt na een schade een vast bedrag uitgekeerd, ongeacht de daadwerkelijke schade. Belangrijk is te beseffen dat de uitkering meestal alleen plaatsvindt bij blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval of overlijden.   Wil je meer informatie over deze belangrijke maar vaak vergeten verzekering ontvangen, laat ons dat dan even weten. Wij informeren jou graag uitgebreider.

Overgebleven vakantiedagen opnemen of uitbetalen?

Aan het eind van elk jaar komt de vraag bij veel werknemers op: laat ik de overgebleven vakantiedagen uitbetalen of neem ik die mee naar volgend jaar. Een goede afweging is ingewikkelder dan je misschien denkt.     Wettelijke vakantiedagen Op basis van de wet heeft iedere werknemer recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Werk je 25 uur per week, dan heb je dus recht op 100 uur verlof per jaar. Werk je 40 uur per week dan is dit 160 uur. Bovenwettelijke vakantiedagen Op grond van de CAO en/of de arbeidsovereenkomst kan de werknemer recht hebben op meer verlof dan het wettelijk aantal vakantiedagen. Dat noemen wij de bovenwettelijke vakantiedagen.   Wettelijke vakantiedagen beperkt houdbaar Heeft een werknemer op het eind van het jaar nog wettelijke vakantiedagen over dan mag hij deze meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze vakantiedagen vervallen echter na zes maanden in het daaropvolgende kalenderjaar wanneer ze op dat moment nog steeds niet zijn opgenomen. Van dit uitgangspunt mag overigens in de arbeidsovereenkomst of bij CAO schriftelijk worden afgeweken.   Bovenwettelijke vakantiedagen zijn langer houdbaar De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar. Ook hier kan in de arbeidsovereenkomst of bij CAO worden afgeweken. Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen mogen tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald indien werkgever en werknemer dit samen overeenkomen. De werkgever of werknemer kan niet eenzijdig tot afkoop van de bovenwettelijke vakantiedagen overgaan.   Uitgangspunt eerst de wettelijke dagen opnemen Bj het aanvragen van verlof wordt niet aangegeven of het verlof moet worden afgeschreven van de wettelijke vakantiedagen of de bovenwettelijke vakantiedagen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat bij opname van vakantiedagen deze eerst van het saldo van de wettelijke vakantiedagen worden afgehaald. Het zijn dan vaak de bovenwettelijke vakantiedagen die op het eind van het jaar overblijven en die in geld uitgekeerd mogen worden. Uitbetaling kan vervelende consequenties hebben Het uitbetalen van het overschot aan vakantiedagen kan verleidelijk zijn. Maar ga wel goed na wat de financiële consequenties zijn. Uitbetaling kan ertoe leiden dat je net over bepaalde grenzen gaat waardoor je geen recht meer hebt op bepaalde toeslagen.

Neem eens de tijd om de site te bekijken: www.pensioenduidelijkheid.nl

In de komende jaren gaat ons pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Het is zinvol om eens even de tijd te nemen om in algemene zin te bekijken wat dat in jouw situatie gaat betekenen.   Vier pijlers waarop jouw inkomen na pensioen kan rusten Wanneer je in loondienst bent en je stopt met werken dan zal over het algemeen de werkgever ook stoppen met het betalen van salaris. Jouw lasten per maand gaan echter gewoon door. Deze lasten kunnen zelfs wel eens wat hoger worden wanneer je na je pensionering leuke dingen gaat doen waar je tijdens jouw arbeidzame leven geen tijd voor had. Na pensionering hebben de meeste mensen een of meer van de volgende inkomensbronnen: AOW; Pensioen vanuit de oud werkgevers; Lijfrentes die men zelf ooit heeft afgesloten; Spaargeld en ander vermogen. Voor veel mensen vormt het werkgeverspensioen de belangrijkste inkomstenbron. Pensioen in euro’s en in koopkracht Tot nu toe was het de algemene regel dat een werkgeverspensioen een bepaald bedrag “garandeerde” dat na pensionering werd uitgekeerd. Wanneer het pensioenfonds goede resultaten behaalde werd dit bedrag vervolgens jaarlijks verhoogd met een percentage waardoor de koopkracht van het pensioen op gelijk niveau bleef. De afgelopen jaren hebben helaas laten zien dat de meeste pensioenfondsen deze ontwikkeling met betrekking tot de koopkracht niet hebben kunnen volhouden. Het pensioen in euro’s kon dan wel iets stijgen, maar onvoldoende om hetzelfde te kunnen kopen als in de jaren daarvoor. Ingrijpende wijziging van werkgeverspensioen Het Parlement heeft na vele jaren studie besloten het pensioenstelsel voor wat betreft het werkgeversdeel ingrijpend te veranderen. Een heel ingewikkelde systeemwijziging teruggebracht in enkele zinnen komt het erop neer dat we in de toekomst de vaste uitkeringen gaan verlaten. De hoogte van de uitkering die het pensioenfonds gaat doen, wordt meer afhankelijk van de economische situatie. Is die economische situatie goed dan zullen de uitkeringen van de pensioenen hoger worden. In tijden dat de economie hapert kunnen de uitkeringen dalen. Geen paniek: alles binnen bandbreedtes Je hoeft niet direct angst te hebben dat je in een neergaande economie opeens helemaal geen pensioen ontvangt. Het meer of minder ontvangen zal binnen bepaalde marges plaatsvinden. Binnen dit kader krijg je echter wel te maken met minder zekerheid. Er is een informatieve site waarin helder wordt uitgelegd wat de komende stelselwijziging gaat betekenen. Wij adviseren je eens de tijd te nemen om deze site te bezoeken: https://www.pensioenduidelijkheid.nl Mocht je eens met ons verder willen praten hoe jouw inkomen na jouw pensionering er ongeveer uit gaat zien neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de hypotheeklasten nog goed betaalbaar zijn en welke maatregelen je nu kan nemen om na jouw pensioen toch iets meer zekerheid te krijgen over de hoogte van jouw inkomsten in die periode.

Schuld DUO telt na 1 januari 2024 anders mee voor bepalen maximale hypotheek

Ook voor jongeren geldt: veranderingen per 1 januari 2024.    De maximale hypotheek die een bank jou mag verstrekken hangt onder meer af van de schulden die je hebt. Veel starters hebben een studieschuld. Deze schuld verlaagt het bedrag dat een bank je mag lenen voor de aanschaf van een woning. Schulden verlagen de ruimte om geld te lenen voor de aanschaf van een woning Wanneer je aan de bank vraagt jou een lening te verstrekken om de aankoop van een woning te financieren, dan zal de bank moeten onderzoeken of je de kosten van deze lening goed kan dragen. Aan de ene kant kijkt de bank naar jouw inkomen en of het de verwachting is dat je dit inkomen in de toekomst zal behouden. Aan de andere kant kijkt de bank ook naar jouw vaste lasten. Heb je schulden, bijvoorbeeld een private-lease auto, dan wordt maandelijks een deel van jouw inkomen daaraan besteed. Dat geld is dan niet meer beschikbaar voor rente en aflossing van je hypotheek. Bij schulden zal de bank jou dus een lager bedrag mogen lenen dan wanneer je geen schulden hebt. Moeilijke positie voor jongeren Voor jongeren is het vaak lastig om een woning te kunnen kopen. Het aanbod van woningen is klein en de prijzen hoog. Daarnaast is de rente over hypothecaire kredieten in korte tijd sterk gestegen. Jongeren zitten daarnaast vaak nog aan de onderkant van de inkomensladder. Waarschijnlijk zal dit inkomen in de jaren daarna wel stijgen. Maar nu staan ze nog onder aan de ladder. Of dat nog niet genoeg is, hebben veel jongeren (aanzienlijke) studieschulden. Deze schuld verlaagt opnieuw het bedrag dat een bank mag lenen. Per 1 januari 2024 kleine verlichting Waar tot op heden banken moesten kijken naar de oorspronkelijke studieschuld, geldt vanaf 1 januari 2024 de regel dat banken rekening moeten houden met de actuele studieschuld. Aflossingen die je op jouw studieschuld doet, verhogen daarmee het bedrag dat de bank aan jou mag lenen. Het is een kleine verlichting die niet opeens voor jongeren veel extra kansen schept om een woning te financieren, maar het helpt wel iets. Jong en toch woning willen kopen? Laten wij samen kijken wat mogelijk is Voor jongeren is het op dit moment niet gemakkelijk om een woning te kopen, met of zonder de aanpassing met betrekking tot de studieschulden. In onze adviespraktijk zien wij dat er vaak toch wel mogelijkheden zijn waaraan jongeren en banken niet direct denken. Soms kan tijdelijke, financiële steun van (groot-)ouders helpen. Enkele aanbieders zijn, onder voorwaarden, bereid rekening te houden met te verwachten toekomstige salarisstijgingen. Ook zijn er mogelijkheden om een deel van het te financieren bedrag goedkoop te lenen via regelingen die door de landelijke of regionale overheden worden aangeboden. Wij willen het niet mooier maken dan het is. De positie van jongeren op de woningmarkt is niet goed. Toch loont het om op basis van jouw individuele situatie te kijken of er toch mogelijkheden zijn. Dat is soms een heel gepuzzel. Als het dan lukt is dat fijn voor onze klant en kijken wij ook met enige trots terug op het feit dat het toch weer is gelukt. Wil je eens met ons praten of er voor jou misschien mogelijkheden zijn om de aankoop van een woning te financieren? Maak dan een afspraak met ons. Je wordt en nooit slechter van, en wie weet…..

Ingrijpende verandering bij hypotheken per 1 januari 2024

Het duurt niet lang meer. Voor we het weten zitten we alweer in het nieuwe jaar. Op hypotheekgebied gaat er het een en ander veranderen. We brengen je op de hoogte.    Met ingang van 1 januari 2024 vinden er ingrijpende veranderingen plaats op het gebied van de maximale bedragen die banken in het kader van een hypothecair krediet mogen verstrekken. Wij vatten de veranderingen hieronder kort samen.   Wettelijke normen wat bank mag uitlenen Er gelden in Nederland wettelijke normen welk bedrag een bank aan een individuele consument in het kader van hypothecair krediet mag verstrekken. Ook al zouden jij en de bank dat graag willen: meer lenen dan de wettelijke normen toestaan mag niet. Het bedrag dat de wet een bank toestaat om aan jou uit te lenen wordt in belangrijke mate bepaald door de waarde van de woning die je wil kopen. Daarnaast wordt gekeken naar je inkomen en eventuele schulden. De wettelijke normen zijn bedoeld ervoor te zorgen dat je geen hogere leningen aangaat dan je aan lasten, rente en aflossing, kunt dragen. De normen zijn algemeen van aard en gelden voor iedereen. Kosten energie De kosten van energie zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Bij het bepalen van de algemene normen wat iemand maximaal kan lenen, wordt ook rekening gehouden met de gemiddelde uitgaven die maandelijks moeten worden gedaan. Denk aan zorgverzekering, kleding, voedsel, vakantie, etc. In die kosten zitten ook de kosten van energie. In de afgelopen tijd bleek dat deze normen vooral op het gebied van energie te “grof” waren. Mensen met energiezuinige woningen hebben lagere energielasten dan het gemiddelde van de norm. Zij houden meer geld over waardoor zij feitelijk de lasten van een hogere lening kunnen dragen. Andersom geldt ook. Mensen met een energie onzuinige woning betalen veel meer aan energie dan het gemiddelde. De hoge lasten van deze energie plus de lasten van de hypotheek kunnen dan samen te veel worden. Maximale lening mede afhankelijk van energieverbruik woning Met ingang van 1 januari 2024 wordt dit systeem van “algemene normen” aangepast. Afhankelijk van de mate waarin de woning wel of niet energiezuinig is, mag de bank een hoger of lager bedrag uitlenen. Voor de meest duurzame woning (A++++) mag de bank maar liefst €50.000 meer lenen dan voor een woning met een energielabel lager dan C. Let dus goed op: na 1 januari 2024 zal je voor energie onzuinige woningen minder kunnen lenen dan tot 1 januari 2024. Op het punt om te kopen? Veel consumenten die een woning willen kopen en dat via een hypotheek willen financieren zitten vaak aan de grens wat de bank hen mag lenen. In bepaalde situaties kan het - door de wijziging van het systeem van maximale bedragen die de bank mag lenen - aantrekkelijk zijn om juist voor 1 januari 2024 de financiering te regelen, terwijl voor andere situaties het juist weer aantrekkelijk is om de financiering na 1 januari 2024 te doen. Wil je hierover verder met ons van gedachten wisselen dan kan dat uiteraard. Wanneer je contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak.

Geen overdrachtsbelasting: Dat scheelt!

Starters hoefden, onder voorwaarden, al geen overdrachtsbelasting te betalen. De regels worden nog gunstiger.   Koop je een woning om zelf in te gaan wonen, dan moet je hierover 2% overdrachtsbelasting betalen. Starters hoeven dat niet. Per 1 januari wordt de regeling voor starters zelfs nog gunstiger!   Overdrachtsbelasting bij koopwoning die je niet zelf gaat bewonen Wanneer je een woning koopt die je niet zelf gaat bewonen, dan moet je bij de overdracht van de woning 10,4% overdrachtsbelasting betalen. Deze overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopsom van de woning. Deze situatie speelt niet alleen wanneer ouders voor hun kind een woning kopen, maar ook wanneer je zelf een vakantiewoning of een woning om te verhuren koopt.   Overdrachtsbelasting bij koopwoning die je zelf gaat bewonen Heb je al een woning maar wil je verhuizen dan betaal je over de aankoop van de nieuwe woning 2% overdrachtsbelasting. Weliswaar is dat een stuk minder dan de 10,4%, maar het blijft veel geld.   Overdrachtsbelasting voor starters: dubbel goed nieuws! Ga je voor het eerst een woning kopen en ga je zelf in die woning wonen, dan is er een grote kans dat je helemaal geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Tot nu toe was de vrijstelling van toepassing op woningen met een waarde tot €440.000, maar vanaf 2024 wordt deze grens verhoogd naar €510.000. Dit betekent dat je als starter geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen bij de aankoop van een woning onder dit bedrag.   Er gelden wel voorwaarden Aan de vrijstelling van overdrachtsbelasting zijn wel voorwaarden verbonden. Enkele hiervan zijn:  Je verwerft de woning om hierin zelf voor langere tijd te gaan wonen. Je bent op het moment van aankoop meerderjarig maar jonger dan 35 jaar. De waarde van de woning mag (vanaf 1 januari 2024) niet hoger zijn dan €510.000,--. Je hebt niet eerder gebruik gemaakt van de startersvrijstelling. (je mag dus wel eerder een eigen woning hebben gehad mits je daarbij maar geen gebruik hebt gemaakt van de startersvrijstelling). Is de koopprijs meer dan de vrijstellingsgrens dan vervalt voor de hele koopsom de vrijstelling.   Oriënteren op de woningmarkt? Ga jij je oriënteren op de woningmarkt? Maak dan eerst een afspraak met ons kantoor. Wij geven je dan een indicatie binnen welke grenzen de aankoop van een woning in jouw situatie waarschijnlijk goed is te financieren. Omdat wij de lokale markt goed kennen, hebben wij misschien nog wel andere interessante tips voor je. Bijvoorbeeld over bepaalde subsidies. Maak gerust een afspraak met ons.  

Nog steeds mogelijkheden voor ouders om kind te helpen bij aankoop woning

Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Maar als ouder kun je -nog steeds- een handje helpen. Hoe? Je leest het in dit artikel.   De mogelijkheid voor ouders om hun kind bij de financiering van een woning te helpen door het geven van een “jubelton” is er niet meer. Maar er bestaan nog wel andere mogelijkheden.  Wij zetten een aantal mogelijkheden op een rij.   Gewoon schenkingsbelasting betalen Ouders kunnen hun kind een bedrag schenken. Het kind moet hierover dan schenkingsbelasting betalen. Dit tarief is voor 2023: €0  tot          €138.641            10% €138.641     en meer             20%   Wanneer ouders een bedrag van €138.641 betalen dan mag het kind hierop €28.947 in mindering brengen (zie hierna) zodat het over het resterende bedrag €10.969, schenkingsbelasting hoeft te betalen. Dit betekent dat er nog steeds een fors bedrag overblijft als medefinanciering van de woning Eenmalige schenking Wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mogen de ouders het kind eenmalig een belastingvrij bedrag schenken tot €28.947,-- voor de eerste aankoop van een woning waarin het kind gaat wonen.   Ouders mogen ook hypotheek verstrekken Ouders mogen ook, net als een bank, een hypotheek aan hun kinderen verstrekken. De zekerheden kunnen via een notariële akte gelijk zijn aan de zekerheden die een bank eist. Mits tussen ouders en het kind een marktconforme rente wordt afgesproken, geldt voor deze door het kind betaalde rente de normale hypotheekrenteaftrek. Belangrijk voordeel kan zijn dat waar de bank wettelijk strenge eisen kent over de maximale hoogte van de lening, deze eisen niet gelden wanneer ouders de hypotheek verstrekken. Anders gezegd: ouders mogen een hoger bedrag aan hypotheek verstrekken dan de bank.   Jaarlijks bedrag schenken Ouders mogen jaarlijks hun kinderen belastingvrij een bedrag schenken. Voor 2023 is dit bedrag €6.035 per kind. Met zo’n (jaarlijkse) schenking kunnen kinderen een deel van de rente en aflossing betalen of de lening jaarlijks vervroegd voor een deel extra aflossen.   Garant staan bij sommige banken mogelijk Het kan zijn dat inkomsten van het kind op dit moment net onvoldoende zijn om het volledige bedrag bij de bank te kunnen lenen voor de aankoop van een woning. Zeker wanneer de verwachting is dat het kind in de jaren daarna een positieve salarisontwikkeling gaat doormaken is dit vervelend. Een beperkt aantal banken maakt het in die situatie mogelijk dat ouders tijdelijk garant staan dat het kind de lasten van de lening kan dragen. In zo’n geval kan de bank besluiten om de gewenste lening toch te verstrekken.     Verder over praten? Dat kan Naast deze mogelijkheden zijn er nog andere. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de situatie van de ouders en het kind. Sommige mogelijkheden, zoals die hierboven, zijn goed kort te schetsen. Andere vragen om een uitgebreidere toelichting. Mocht je als ouder of kind (of samen) eens hierover verder met ons van gedachten willen wisselen dan kan dat. Bel gerust dan maken wij graag tijd voor jullie.

Wat doe je met de cv?

Je gaat een woning kopen. In het rapport van de bouwkundige keuring staat dat de CV nog tussen de 5 en 7 jaar meekan. Gaan er dan belletjes bij jou rinkelen?   CV-ketels in woningen In de meeste woningen zit een cv-ketel om de woning te verwarmen en de woning van warm water te voorzien. De levensduur van een cv-ketel ligt gemiddeld tussen de 12 en 15 jaar. In het kader van de klimaatdoelstellingen en om consumenten te helpen bij het verlagen van het gasgebruik en de kosten van energie heeft de overheid maatregelen getroffen die gevolgen hebben voor mensen die hun cv-ketel vanaf 2026 gaan vervangen.   Hoofdregel De hoofdregel is dat wanneer je vanaf 2026 je cv-ketel gaat vervangen de hybride warmtepomp de minimum standaard wordt om woningen te verwarmen. Dit betekent dat je vanaf 2026 een duurdere verwarmingsinstallatie zal moeten plaatsen.   Wat is een hybride warmtepomp en wat zijn de kosten Een hybride warmtepomp is een kleine warmtepomp die met de cv-ketel samenwerkt. Deze wordt naast de Cv-ketel geplaatst. Daarnaast zal er nog een buitenunit worden geplaatst. De kosten van de aankoop en installatie van een hybride warmtepomp bedragen gemiddeld tussen de €5.500 en €7.500. Moet je woning bouwkundig worden aangepast, bijvoorbeeld omdat er geen ruimte is voor de binnen-unit dan kunnen de kosten snel hoger worden.   Uitzonderingen op verplichtingen Er zijn meerdere uitzonderingen op de verplichting om bij vervanging van de cv-ketel de hybride warmtepomp als minimum standaard aan te houden. Uitzonderingen zijn onder meer:   Wanneer de terugverdientijd van de duurdere combinatie langer is dan 7 jaar. Voor monumenten en voor appartementen. Wanneer de woning binnen 10 jaar op een collectieve wijkoplossing, zoals een warmtenet wordt aangesloten.   Financiering Ga je over tot vervanging van jouw cv door een hybride warmtepomp dan zijn er verschillende manieren om dit te financieren wanneer je deze kosten niet uit spaargeld kan betalen. Bijvoorbeeld door financiering via jouw hypotheek, subsidies of specifieke leningsarrangementen die de overheid ter beschikking heeft gesteld. Mocht je hierover meer willen weten dan informeren wij je daarover graag uitgebreider.    Keuze in de komende jaren aan jou Tot 2026 heb je dus nog de keuze: laat je de verouderde cv installatie vervangen door een nieuwe cv installatie die de komende 10-tot 15 jaar mee kan, of investeer je nu meteen in een duurdere installatie waarvan de extra kosten vaak binnen een termijn van 7 jaar worden terugverdiend en waarmee wordt bijgedragen aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wordt het jaar 2031 voor jou belangrijk?

Het jaar 2031 lijkt ver weg. Maar je weet misschien uit ervaring, de tijd gaat vaak sneller dan je denkt…     Had je in 2001 al een eigen woning? Dan kan er in 2031 misschien iets gaan veranderen dat belangrijk voor jou is.     Hypotheekrenteaftrek verlaagt de maandelijkse lasten Wanneer jij de aankoop van je woning hebt gefinancierd met een hypotheek dan betaal je over de lening waarschijnlijk maandelijks een bedrag aan rente en ook een bedrag om het geleende bedrag stukje bij beetje af te lossen. In de meeste gevallen mag je de rente die je betaalt over de lening van de woning waarin je zelf woont aftrekken van het bedrag aan inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt. Dit betekent feitelijk dat je een deel van de rente die je betaalt terugkrijgt van de belasting.   Maximaal 30 jaar In 2001 is bepaald dat iemand nog maar 30 jaar de rente over zijn hypotheek op zijn inkomen in mindering mag brengen. Dit betekent dat wanneer jij in 2001 al een hypotheek had in 2031 het recht op de hypotheekrenteaftrek vervalt. Afhankelijk van jouw situatie kan dit dus betekenen dat je vanaf 2031 dit deel van de rente die je voor de hypotheek betaalt niet meer “terugkrijgt” van de belasting en de netto lasten van jouw hypotheek hoger worden. Had je in 2001 al een hypotheek en heb je die in 2006, bijvoorbeeld voor een verbouwing verhoogd dan houd je over het bijgeleende bedrag tot uiterlijk 2036 recht op hypotheekrenteaftrek.   Tijdig nadenken over consequenties 2030 lijkt misschien nog ver weg. Wanneer voor jou in 2031 het recht op hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk vervalt, adviseren wij je toch om nu al na te denken wat de gevolgen voor jou zijn en of je de hogere woonlasten op dat moment makkelijk kunt opvangen. Wanneer je dat wilt, berekenen wij graag wat voor jou de situatie na 2031 is en welke mogelijkheden er zijn om de stijging van de woonlasten op te vangen. Hoe eerder je dit samen met ons inventariseert hoe meer mogelijkheden er waarschijnlijk zijn om nu maatregelen te nemen die voorkomen dat vanaf 2031 je besteedbaar inkomen te laag wordt.

Wees alert op verzekerde bedragen

Inflatie, het is terug van weggeweest. Dat dit meer gevolgen heeft dan wat je voor de dagelijkse boodschappen betaalt, lees je in het volgende artikel.     Wij merken het allemaal. De prijzen van goederen en diensten stijgen jaar in, jaar uit. Daarom is het van belang zelf alert te blijven op de vraag of jouw verzekeringen nog doen wat ze moeten doen: zekerheid bieden.   Kun je de lasten van je woning blijven betalen? Wanneer je een lening wilt afsluiten, en de bank bepaalt welk bedrag verantwoord is om maximaal aan jou uit te lenen, kijkt de bank niet alleen naar jouw inkomen en eventueel dat van je partner, maar bijvoorbeeld ook naar de vraag of je schulden hebt in de vorm van een private-leaseauto of studielening. De bank gaat uit van het totaalbeeld.   Dit totaalbeeld is vaak een momentopname. Nadat je de lening hebt ontvangen kan jouw situatie wijzigen. Partners kunnen hun relatie beëindigen, iemand kan arbeidsongeschikt raken of zijn baan door bijvoorbeeld een faillissement verliezen. Ingrijpender is het natuurlijk wanneer een van de partners wiens inkomen medebepalend was voor de maximale lening vroegtijdig door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte komt te overlijden.   Verzekering is belangrijk vangnet Gebeurtenissen zoals hierboven genoemd kunnen ertoe leiden dat er onvoldoende geld is om de maandelijkse lasten van de woning te blijven betalen. Een alternatief, verhuizen naar een andere woning waarvan de maandelijkse lasten lager zijn, is er vaak niet. Voor een aantal calamiteiten zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is het mogelijk om een verzekering af te sluiten. Met als doel dat je na zo’n gebeurtenis voor een bepaalde periode een uitkering ontvangt waarmee je de maandelijkse lasten van je woning kunt blijven betalen.   Wees alert op verzekerde som Bij het afsluiten van een verzekering kies je vaak het bedrag waarvan je denkt dat dit voldoende is om de financiële gevolgen van een calamiteit op te vangen. Bij de brandverzekering van je woning is dat bijvoorbeeld het bedrag dat je nodig hebt om de woning te vervangen wanneer deze door brand of storm volledig verloren zou gaan.  Bij een overlijdensrisicoverzekering gaat het om het bedrag dat nodig is om het verlies aan inkomen op te vangen van degene die is overleden.   Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit verzekerde bedrag blijft aansluiten bij de ontwikkeling van de prijzen van goederen en diensten. Stel dat je in 2002 had berekend dat het verzekerde bedrag van het overlijdensrisico van €100.000,-- voldoende zou zijn. Wanneer je kijkt naar de inflatie sindsdien, vertegenwoordigt dit bedrag in 2023 nog maar een koopkracht van €60.446. Zou je dezelfde koopkracht die je in 2002 voor ogen stond willen handhaven in 2023 dan zou het verzekerde bedrag moeten worden opgetrokken naar €165.437. Er is een handig rekenprogramma waarmee je zelf kunt uitrekenen wat de actuele koopkracht is van verzekerde bedragen die je in het verleden hebt gekozen. Uiteraard mag je altijd contact met ons opnemen wanneer je een controle wilt uitvoeren of de verzekerde bedragen van jouw verzekeringen nog voldoende zijn. Het rekenprogramma vind je via de volgende link: https://www.berekenhet.nl/modules/beleggen/inflatie.html

Voornemen aanschaf zonnepanelen? Neem contact met ons op

De aanschaf van zonnepanelen brengt nogal wat met zich mee. Eerst een goeie installateur vinden en dan het correct laten uitvoeren van de werkzaamheden…   Overweeg je voor je woning zonnepanelen aan te schaffen laat ons dat dan weten. Ook wanneer je in de afgelopen jaren al zonnepanelen hebt aangebracht horen wij dat graag. Wij leggen graag uit waarom dit belangrijk is.   Nederland koploper Nederland is koploper in zonne-energie binnen Europa. Nog nooit was de groei van het aantal zonnepanelen zo hoog als in het afgelopen jaar. De verwachting is dat ook in de komende jaren deze groei doorzet. Vanuit de centrale overheid wordt deze ontwikkeling gestimuleerd. Hierbij is een bepaalde voorkeur uitgesproken te weten: Zonnepanelen op daken en gevels Op onbenutte terreinen in bebouwd gebied Op onbenutte terreinen in landelijk gebied Op landbouw- en natuurgronden.   Door dalende prijzen voor nieuwe zonnepanelen en hoge energieprijzen wordt de terugverdientijd bij het aanbrengen van zonnepanelen steeds korter. Dit voedt de verwachting van een verdere groei van het aantal zonnepanelen.   Netcapaciteit staat onder druk Doordat op steeds meer plaatsen “gas” wordt vervangen door elektriciteit neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe. Daarbij komt ook nog eens een enorme toename van elektriciteit die via al die zonnepanelen worden terug geleverd. Daarmee staat de netcapaciteit sterk onder druk. In de komende jaren zullen miljarden euro’s per jaar moeten worden geïnvesteerd in het verzwaren van het elektriciteitsnet.   Zicht op risico’s neemt toe Met de groei van het aantal zonnepanelen neemt ook het aantal incidenten toe. Door stormen komt het vaker voor dat ook zonnepanelen van het dak worden geblazen. Dit kan ertoe leiden dat ontelbare, kleine glassplinters over een breed oppervlak verspreid worden. Ook kunnen door allerlei oorzaken zonnepanelen en randapparatuur vlamvatten. Kan door de wijze van installeren de brandweer de brand niet snel blussen dan kan de brand leiden tot een veel grotere schade dan bij een traditionele brand. Ook door nieuwe typen van vandalisme ontstaan nieuwe soorten schades. Een voorbeeld van zo’n “nieuw risico” zagen wij laatst bij een glazen overkapping van een entree. Diverse malen ontstond hieraan schade. Dat kon niet anders dan door vandalisme. Dacht men. Tot men een camera monteerde en zag dat een aantal kauwtjes er plezier in hadden vanuit de dakrand steentjes op de overkapping te laten vallen.     Verzekeraars gaan reageren Voor bedrijfsgebouwen zien wij nu al dat verzekeraars steeds meer eisen gaan stellen aan de installatie en aanwezigheid van zonnepanelen. De ervaring leert dat beleid dat start in de zakelijke markt vroeg of laat in bepaalde vormen ook in de particulieren markt wordt doorgevoerd.   Heb je het voornemen zonnepanelen op jouw woning te installeren, neem dan eerst contact met ons op. Wij zullen dan controleren of de verzekeringsmaatschappij die jouw pand via ons kantoor heeft verzekerd op dit moment al bepaalde eisen stelt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de certificering van de installateur of met betrekking tot de wijze van montage (vastgeschroefd op het schuine dak of op een stellage op een plat dak).   Heb je al zonnepanelen en heb je dat nog nooit eerder gemeld aan ons of aan je verzekeringsmaatschappij, stuur ons dan een mailtje. Wij zoeken dan uit of er op dit moment al punten zijn om op te letten. Ook zullen wij je dan snel gericht kunnen informeren of in de komende jaren op dit punt wijzigingen komen in het beleid van verzekeringsmaatschappijen.  

Hoezo gaat het niet door? Ik heb toch een offerte van de bank?

Wanneer je van de bank een offerte krijgt voor een hypotheek, heb je dan de zekerheid dat de bank de lening ook zal verstrekken? Nee, dat is niet het geval. Hoe dat zit leggen we je uit.   De ideale volgorde Wanneer je een woning wilt kopen is de ideale volgorde dat je eerst advies vraagt of je in aanmerking komt voor een hypotheek en wat het maximale bedrag is dat je waarschijnlijk kan lenen. Of je een hypotheek kan krijgen hangt onder meer af van de vraag hoe zeker je inkomen is. Ben je net vorige week als ondernemer begonnen, dan is er nog geen goed beeld wat jouw inkomen over langere tijd zal zijn. Veel banken zullen dan terughoudend zijn in het verstrekken van een hypotheek.   Wanneer je weet wat jouw financiële ruimte is om een woning te kopen kan je gericht op zoek gaan naar een woning die binnen deze ruimte past. Heb je die gevonden dan zullen wij op basis van alle gegevens een advies opstellen over welk type hypotheek, tegen welke rente en onder welke voorwaarden voor jou passend is. Ben je akkoord dan gaan wij de aanvraag bij de bank begeleiden.   De praktijk is vaak anders De praktijk is vaak anders. Hebben relaties de woning van hun dromen gevonden dan ontstaat er veel druk en spanning om zo snel mogelijk een bank bereid te vinden de lening te verstrekken. In die fase kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan.   Renteaanbod is geen aanbod voor lening Op basis van ons advies waar jij het mee eens bent, benaderen wij de bank waarvan wij hebben vastgesteld dat deze qua product en voorwaarden bij jou past. Aan de bank vragen wij dan of zij in beginsel bereid zijn een bepaald bedrag aan hypotheek te verstrekken en hiervoor een aanbod voor de hoogte van rente te doen. De bank zal daar in het algemeen positief op reageren. Zij sturen dan een renteaanbod. In deze overeenkomst staat dat de bank onder voorbehoud, bereid is een bepaald bedrag aan krediet te verstrekken tegen een in de overeenkomst genoemde rente. Vervolgens staat in de overeenkomst dat het aanbod bijvoorbeeld twee maanden geldig is.   Met deze overeenkomst heb je alleen de zekerheid dat wanneer de hypotheekovereenkomst tot stand komt binnen de twee maanden die overeengekomen is, de lening zal worden verstrekt tegen de rente die in de overeenkomst staat. Eventuele stijgingen van de hypotheekrente die na het moment van deze overeenkomst plaatsvinden hebben voor jou dus geen gevolgen.   Onder voorbehoud Wij hebben het hiervoor onderstreept: onder voorbehoud. Dat is niet voor niets. Want nadat de bank en jij akkoord zijn gegaan met het renteaanbod vraagt de bank allerlei gegevens aan te leveren. Pas wanneer álle gegevens zijn ontvangen gaat de bank de aanvraag tot in detail beoordelen. Daarbij let de bank onder meer op de vraag of de lening verantwoord is in de zin dat er een redelijke zekerheid is dat jij de lening ook op langere termijn kan blijven betalen. Pas wanneer alle gegevens zijn bestudeerd neemt de bank de beslissing om de lening wel of niet te verstrekken.   Het is dus zeer goed mogelijk dat de bank nadat zij het renteaanbod hebben gedaan, toch besluit om de hypotheek niet te verstrekken!   Onze inzet Onze inzet bij het hypotheektraject is jouw aanvraag in te dienen bij een bank waarvan wij de acceptatieregels kennen en inschatten dat zij jouw aanvraag zullen accepteren. Dus ook een bank waarmee wij in gesprek kunnen gaan wanneer de bank hierover aarzelt. Vaak is door zo’n gesprek met een aantal aanpassingen en toelichtingen de lening toch mogelijk. Een belangrijk deel van onze taak is ook ervoor te zorgen dat alle documenten en informatie die de bank wil hebben zo snel en volledig mogelijk bij de bank komen. Want, zoals hiervoor aangegeven, gaan banken niet over tot (definitieve) acceptatie voordat alle gegevens zijn ontvangen.   Samen met jou proberen wij het hypotheektraject zo goed mogelijk te laten verlopen. Het moment dat de bank een renteaanbod doet, is dus maar een tussenfase en nog lang geen definitieve toezegging van de bank dat zij de lening zal verstrekken.

Cookie instellingen