Nieuws Verzekeringen

Wordt de DUO lening zichtbaar voor de bank?

Financiële instellingen, ook ons kantoor, zijn bij wet verplicht te voorkomen dat consumenten een hypotheek afsluiten waarvan zij de lasten op termijn niet kunnen dragen.    De toezichthouder op financiële instellingen, Autoriteit Financiële Markten AFM, heeft bij de Minister van Financiën bepleit het voor banken mogelijk te maken te controleren of jongeren die een lening willen afsluiten voor een woning wel of niet beschikken over een studielening. Wat is er aan de hand?  Waken tegen overkreditering Om te beoordelen of de woonlasten op termijn te financieren zijn, wordt bij de aanvraag gekeken welk bedrag de consument wil lenen. Vervolgens wordt gekeken naar diens inkomen, eigen vermogen en schulden om te bepalen of het waarschijnlijk is dat de kosten van de lening ook op de langere termijn te dragen zijn.   Veel leningen zijn controleerbaar   Banken stellen bij de aanvraag voor een hypothecaire lening de vraag welke schulden de consument heeft. Dat kan bijvoorbeeld een eerdere hypotheek zijn. Maar ook een consumptief krediet. Banken hebben toegang tot verschillende databestanden aan de hand waarvan ze kunnen controleren of de consument op deze vraag naar waarheid heeft geantwoord.   Studieschulden Eind 2019 hadden 1,4 miljoen Nederlanders een studielening met een gemiddelde studieschuld van € 13.700. Een jongere met zo’n schuld kan minder geld lenen voor een hypotheek dan een andere jongere met hetzelfde inkomen.   In de huidige woningmarkt is dit een groot nadeel. Er zijn al vrijwel geen betaalbare woningen voor jongeren te koop. Kun je als jongere dan ook nog eens minder lenen bij de bank omdat je een studieschuld hebt, dan wordt de kans om de financiering rond te krijgen voor de aankoop van een woning wel heel klein.   Bank heeft geen inzage in studieschuld Tot nu toe hadden banken echter geen toegang tot registers waarin vermeld is of iemand wel of geen studieschuld heeft. De bank moet het tot op heden dus doen met de vraag of de jongeren de vraag die de bank hun op dit punt stelt, naar waarheid beantwoorden. Onderzoek geeft aan dat circa 15% van de jongeren deze vraag niet naar waarheid beantwoordt. Dat is niet verstandig omdat, wanneer de bank daar nadien achter komt, dit tot de vervelende situatie kan leiden dat men de hypotheek intrekt. Daarnaast verhoogt het niet meerekenen van een bestaande studieschuld de kans op overkreditering en dus problemen in de toekomst.   Hoewel velen er begrip voor kunnen opbrengen dat jongeren die ook graag een eigen woning willen hebben, op dit punt “jokken” is het toch niet verstandig.   AFM: Maak studieschuld voor banken controleerbaar De AFM heeft bij de Minister van Financiën nu bepleit te komen tot een wetswijziging waardoor de studieschulden worden geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie opdat de banken voor alle consumenten inzicht krijgen of er wel of geen studieschuld bestaat. De minister moet nog een besluit nemen.                                                              Niet jokken, maar goed advies vragen De woningmarkt is op dit moment voor jongeren heel lastig. Vaak is het inkomen nog te laag om de (te) hoge prijzen van woningen die beschikbaar zijn te financieren. Of er dan toch nog andere oplossingen zijn? Soms. Maar dat verschilt echt per situatie.   Maak een afspraak met ons om te weten te komen of er in jouw situatie wel of geen alternatieven zijn. Soms is het een heel gepuzzel om dat ene alternatief te vinden, maar wij zijn best goed in puzzelen. Dus maak die afspraak!

Zonnepanelen voor uw woning? Informeer ons!

Steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling. Maar hoe zit het met de verzekering?    Heeft u zonnepanelen op of rond uw woning of gaat u deze binnenkort installeren? Informeer ons kantoor dan hierover. Vanuit het oogpunt van verzekeringen vraagt de aanschaf van zonnepanelen  om extra aandacht.    De risico’s in relatie tot zonnepanelen Het aanbrengen van zonnepanelen brengt een aantal nieuwe risico’s met zich mee. De belangrijkste zijn: De zonnepanelen kunnen beschadigd raken door bijvoorbeeld storm en hagel of worden gestolen. De zonnepanelen kunnen schade veroorzaken aan uw woning bijvoorbeeld als gevolg van een verkeerde montage, waardoor er op bepaalde plekken te veel warmte ontstaat en er brand uitbreekt. Door uitval van (een deel van) de zonnepanelen kunt u te maken krijgen met minder besparingen dan waarmee u bij de aanschaf van de zonnepanelen rekening had gehouden.  Huurwoning of eigen woning Heeft een huurwoning dan moet u de zonnepanelen waarschijnlijk apart verzekeren. Heeft u een eigen woning dan heeft u waarschijnlijk ook een opstalverzekering. Bij veel opstalverzekeringen is het mogelijk het risico van schade aan en door zonnepanelen mee te verzekeren. Verzekeringsmaatschappijen beoordelen het risico van diefstal van zonnepanelen die vastgeschroefd zijn aan het (schuine-) dak anders dan zonnepanelen die los staan op een plat dak of op een stellage op de grond liggen. Voor een goede verzekeringsdekking is het belangrijk dat bij het aanpassen van de verzekering de verzekeraar de juiste informatie krijgt.   Wel of geen eisen aan installatie Verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen stellen aan de vakbekwaamheid van degene die de zonnepanelen installeert. Bijvoorbeeld door te eisen dat de installateur voor deze installatie is gecertificeerd. In de praktijk blijkt namelijk dat wanneer zonnepanelen verkeerd worden gemonteerd, dit kan leiden tot brand van de woning.   Waarde van de zonnepanelen De prijs van zonnepanelen daalt door de jaren, terwijl de effectiviteit van zonnepanelen juist groter wordt. Raken eenmaal geïnstalleerde zonnepanelen beschadigd, dan kan er snel discussie ontstaan wat een passende vergoeding van de schade is. Is dat het bedrag dat u in het verleden voor de aanschaf en installatie zelf heeft betaald? Of is dat het bedrag dat nodig is om gelijksoortige (verouderde) zonnepanelen aan te schaffen? Ook de vraag met welk percentage de waarde van deze zonnepanelen jaarlijks moeten worden afgeschreven vraagt aandacht bij de keuze van een passende verzekering.   Regelmatig veranderingen Met het gegeven dat er steeds meer zonnepanelen worden geïnstalleerd “leren” verzekeringsmaatschappijen ook steeds meer welke nieuwe risico’s hierbij kunnen ontstaan. We zien dan ook dat er regelmatig veranderingen in verzekeringsvoorwaarden worden doorgevoerd. Soms gaat het om uitbreidingen van voorwaarden. Bijvoorbeeld het vergoeden van de schade die optreedt wanneer de zonnepanelen tijdelijk niet functioneren. Ook worden er regelmatig beperkingen doorgevoerd om de totale schadelast beperkt te houden.   Onze dringende vraag aan u: gaat u zonnepanelen installeren of heeft u al zonnepanelen? Laat ons dat weten. Wij zullen dan kijken of het verstandig is om uw verzekeringspakket aan te passen en bespreken dat dan graag met u.

Diefstal e-bikes: een risico om rekening mee te houden

Het is weer lente. Dus we halen massaal de (elektrische) fiets weer tevoorschijn.    Zeker gelet op alle beperkingen die het coronavirus ons de afgelopen periode heeft opgelegd, snakken veel mensen er weer naar om in de zon op de fiets “een ritje” te kunnen maken. Daarbij is de e-bike ongekend populair geworden. Maar er is ook een minder leuk bericht: e-bikes worden steeds vaker gestolen.   Fietsdiefstal staat op nummer 1 Fietsdiefstal is al jaren het meest voorkomende vermogensdelict. Hoewel het aantal (geregistreerde!) fietsdiefstallen door de jaren heen afneemt, neemt de diefstal van de meer duurdere e-bikes en van accu’s van e-bikes juist toe. Over 2019 bedroeg de hierdoor ontstane schade bijna 600 miljoen euro. Dit bedrag zal sindsdien alleen maar zijn gestegen.   Dieven worden brutaler Traditioneel zijn gestalde fietsen bij stations, winkelgebieden en op pleinen kwetsbaar voor diefstal. Met de opkomst van de duurdere fietsen is te zien dat fietsen niet alleen steeds vaker worden weggenomen uit schuren en voortuinen, maar ook  de “even kort” gestalde fiets bij de supermarkt treft dit lot.   Veel gestolen fietsen verdwijnen naar het buitenland We hebben in Nederland te maken met mobiele bendes die gericht e-bikes stelen. Mobiele bendes zijn vaak maar enkele weken tot een paar maanden in Nederland om hier goed voorbereid in verschillende plaatsen e-bikes te stelen. Vervolgens trekken ze verder om in andere landen dezelfde strafbare feiten te plegen. Nederland is voor deze bendes een aantrekkelijk gebied. Er zijn veel waardevolle fietsen op een relatief klein gebied. De gestolen fietsen kunnen makkelijk en snel naar het buitenland worden getransporteerd.    Wat kun je zelf doen? Als eigenaar van een e-bike kun je een aantal maatregelen nemen om diefstal te voorkomen.  Gebruik een tweede slot om uw fiets veilig te stellen. Bijvoorbeeld het slot van de fiets zelf met daarnaast een kettingslot.  Probeer de fiets waar mogelijk met de sloten zowel aan het frame als aan het voorwiel vast te zetten aan de omgeving waar de fiets is gestald.  Indien mogelijk, stal dan de fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten of zitten. Bijvoorbeeld tegenover een bushalte of terras.  Maak uw slot hoog en flexibel vast. Een slot dat op de grond ligt kan makkelijker met een betonschaar of met stenen worden geopend. Haal altijd de afneembare display van de fiets. Dat bemoeilijkt om de fiets als elektrische fiets te gebruiken en maakt de fiets dus minder aantrekkelijk voor dieven.  Breng op je fiets een track & trace systeem aan. In de praktijk wordt globaal 80% van de gestolen fietsend die voorzien zijn van een track & trace systeem teruggevonden.  Waarop moet u letten bij een verzekering? Het passend verzekeren van een e-bike vergt echt even aandacht. Er bestaan inmiddels grote verschillen in premies en dekkingsvoorwaarden. Alleen kijken naar de premie is onvoldoende. Een “lage” premie staat bijna gegarandeerd voor verzekeringsvoorwaarden die beperkt zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar wij vinden wel dat dit dan een bewuste keuze moet zijn om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast speelt er nog iets anders. De ene e-bike is de andere niet. Is de e-bike te kwalificeren als een speed e-bike of speed pedelec dan is het verplicht voor deze fiets een WA-verzekering af te sluiten. Onder welke wettelijke regeling de fiets valt wordt bepaald door de snelheid die de fiets door de elektrische ondersteuning kan bereiken.   Oh ja ook dat nog Het klinkt als een open deur. Maar helaas blijkt de tip in de praktijk toch echt nodig te zijn: zorg ervoor dat u alle gegevens van uw fiets noteert en thuis opslaat zoals framenummer, slotnummer, merk, type en kleur. Meestal staan deze gegeven op het aankoopbewijs.   Wij adviseren u graag verder Heeft u een elektrische fiets of gaat u er een of een nieuwe kopen? Laat ons dat dan weten. Wij adviseren u graag over een passende verzekering.

En toen was er een schade…

Schades, hoe klein ook, kunnen een grote, emotionele impact hebben. Goed om te weten dat u er bij de afwikkeling niet alleen voorstaat.   Als kantoor besteden wij veel aandacht aan het selecteren van de juiste verzekering voor de risico’s die onze klanten lopen. Wat minder zichtbaar is de ondersteuning die wij verlenen indien een relatie na een schade een beroep wil doen op zijn verzekering.   Schades komen nu eenmaal voor Je verzekert je omdat er een reëel risico is dat je op enig moment met een schade te maken krijgt. Ons kantoor staat onze klanten bij die bij elkaar duizenden verzekeringen hebben afgesloten. Dagelijks hebben wij dan ook te maken met relaties die een schade hebben. Wij begeleiden die relaties dan zo goed mogelijk.   Eerste opvang Indien u bij ons een schade meldt, zullen wij eerst vragen hoe het met u gaat. Onze ervaring is dat zelfs in onze ogen “kleine” schades op individuele relaties een grote, emotionele impact kunnen hebben. Vervolgens kijken wij samen met de relatie of er direct behoefte is aan maatregelen. Denk bij een autoschade aan een vervangende auto of bij een brand aan tijdelijke, vervangende woonruimte.   Beroep op de verzekering voorbereiden Is de eerste opvang geregeld, dan nemen wij, indien de relatie dat wenst, alle contacten met de betreffende verzekeraar(s) over. Ons doel daarbij is ervoor te zorgen dat onze relaties zo snel mogelijk die vergoeding ontvangen waar zij op grond van de polisvoorwaarden recht op hebben.   Belangrijk daarvoor is dat direct bij de schademelding consistent en volledig alle voor de verzekeraar relevante informatie wordt aangeleverd. In alle emoties geven mensen soms kort na een schade informatie door die niet helemaal juist is. Het is heel vervelend wanneer de schadebehandelaar bij de verzekeraar dit signaleert en de verzekerde vervolgens moet aangeven dat hij zich inderdaad vergist heeft en de feiten net iets anders waren.   Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat in de schadeaangifte in één keer de volledige en juiste feiten aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld.   Expert, contra-expert en derde expert Bij een schade kan een verzekeringsmaatschappij besluiten een deskundige te benoemen die de oorzaak van de schade en de omvang van het schadebedrag moet vaststellen. In het algemeen volgt de verzekeringsmaatschappij het oordeel van deze door hem ingeschakelde deskundige. Echter, met enige regelmaat komt het voor dat wij het, op basis van de informatie die wij van onze relaties hebben ontvangen of op basis van onze kennis en ervaring, niet eens zijn met deze deskundige van de verzekeringsmaatschappij. In dat geval kunnen wij een “eigen” deskundige inschakelen. De kosten hiervan komen in vrijwel alle gevallen voor rekening van de verzekeraar. Indien “onze” deskundige en de deskundige die heeft gewerkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij van mening verschillen, dan zal er over het algemeen overleg plaatsvinden wat leidt tot een andere besluit van de verzekeraar. Ook kan het gebeuren dat beide deskundigen lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. Het is dan gebruikelijk dat een derde deskundige wordt benoemd. Uiteindelijk zullen partijen zich dan neerleggen bij het oordeel van deze derde deskundige.   Klein of groot: de administratieve afhandeling kan complex zijn Of het nu gaat om het volledig afbranden van een woning of een autoschade waarbij alleen schade aan de auto is ontstaan, veel schades worden snel en correct afgewikkeld. Maar er zijn ook altijd schades die leiden tot een uitgebreid administratief na-traject. Voor niet deskundigen is zo’n traject vervelend. Er wordt gecorrespondeerd met mensen die je niet kent. Er worden vaktermen, polisvoorwaarden en wetsartikelen genoemd waar je als “normaal mens” nooit van gehoord hebt. Kortom: daar zit je niet op te wachten wanneer je net een schade hebt opgelopen. Dat hoeft ook niet wanneer u voor die verzekering klant bij ons bent. Wij nemen alle administratieve handelingen van u over. Onze mensen zijn op het gebied van schadebehandeling minstens net zo deskundig als de mensen van de verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat de contacten op een gelijk niveau plaatsvinden.   In die contacten treden wij op als uw belangenbehartiger. En komt er een moment waarop u even het zicht kwijt raakt hoe de schade wordt afgewikkeld, dan kunt u digitaal of fysiek gewoon een afspraak met ons maken en leggen wij u het graag uit. Omdat wij elkaar kennen werkt dat een stuk fijner dan dat u op afstand bij uw verzekeringsmaatschappij antwoorden op uw vragen wil krijgen. 

Looptijd hypotheek 40 jaar. Goed idee?

Wanneer u een hypotheek afsluit bij een bank is het gebruikelijk dat u de lening voor een periode van 30 jaar aangaat. Maar kan dat ook anders?    In de meeste gevallen wordt bij het afsluiten van een hypotheek gekozen voor een leningsvorm waarbij de hypotheekschuld na 30 jaar volledig is afgelost. Op dit moment is het voor mensen die voor het eerst een woning kopen, vaak ook mogelijk te kiezen voor een hypotheek die niet in 30 maar in 40 jaar wordt afgelost.   Waarom 30 jaar? Indien u na 1 januari 2013 voor de eerste keer een hypotheek heeft afgesloten, dan heeft u onder voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek, mits de hypotheekschuld binnen die 30 jaar volledig wordt afgelost. Bijna alle banken bieden daarom hypotheken aan met een maximale looptijd van 30 jaar.   Ook 40 jaar is mogelijk Voor starters op de woningmarkt is het in een aantal situaties ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten die niet in 30 maar in 40 jaar moet worden afgelost. Aan de ene kant betaal je dan wel 10 jaar langer rente. Maar aan de andere kant wordt de aflossing van de schuld over 40 jaar gespreid en niet over 30 jaar, waardoor de maandelijkse kosten lager zijn.   Aftrekbaarheid hypotheekrente blijft 30 jaar Wanneer u kiest voor een hypotheek met een looptijd van 40 jaar, ook dan blijft de maximale periode voor de hypotheekrenteaftrek 30 jaar. Dit betekent dat u in de laatste 10 jaar de volledige lasten van de hypotheekschuld  zelf moet dragen en hierover dus geen fiscaal voordeel meer wordt verkregen.   Tussentijds gedeeltelijk aflossen vaak mogelijk Bij vrijwel elke hypotheek mag u jaarlijks zonder boete een bepaald percentage van de lening vrijwillig aflossen. Bij de keuze voor een 40-jarige hypotheek is het dus mogelijk dat u door tussentijdse, vrijwillige aflossingen te doen de lening toch in 30 jaar volledig aflost en daarmee over deze periode de hypotheekrenteaftrek volledig benut.   Rente kan voor lange periode worden vastgezet De hypotheekrente is op dit moment uitzonderlijk laag. Bijzonder is dat het nu ook mogelijk is om voor een heel lange periode van bijvoorbeeld 30 jaar de rente vast te zetten. U heeft daarmee de zekerheid dat de lasten van uw hypotheek gedurende deze hele periode gelijk blijven. In combinatie met een 40-jarige looptijd van de hypotheeklening kan dat leiden tot relatief lage woonlasten.   Goed advies is belangrijk Of een 40-jarige looptijd van een hypotheek in uw situatie mogelijk is en ook een verstandige keuze is, hangt van verschillende omstandigheden af. Wij gaan graag samen met u na of deze optie voor u interessant is. Wilt u hierover meer weten dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij maken dan graag een afspraak om met u.

Zonnepanelen voor uw woning? Informeer ons!

Steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling. Maar hoe zit het met de verzekering?    Heeft u zonnepanelen op of rond uw woning of gaat u deze binnenkort installeren? Informeer ons kantoor dan hierover. Vanuit het oogpunt van verzekeringen vraagt de aanschaf van zonnepanelen  om extra aandacht.    De risico’s in relatie tot zonnepanelen Het aanbrengen van zonnepanelen brengt een aantal nieuwe risico’s met zich mee. De belangrijkste zijn: De zonnepanelen kunnen beschadigd raken door bijvoorbeeld storm en hagel of worden gestolen. De zonnepanelen kunnen schade veroorzaken aan uw woning bijvoorbeeld als gevolg van een verkeerde montage, waardoor er op bepaalde plekken te veel warmte ontstaat en er brand uitbreekt. Door uitval van (een deel van) de zonnepanelen kunt u te maken krijgen met minder besparingen dan waarmee u bij de aanschaf van de zonnepanelen rekening had gehouden. Huurwoning of eigen woning Heeft een huurwoning dan moet u de zonnepanelen waarschijnlijk apart verzekeren. Heeft u een eigen woning dan heeft u waarschijnlijk ook een opstalverzekering. Bij veel opstalverzekeringen is het mogelijk het risico van schade aan en door zonnepanelen mee te verzekeren. Verzekeringsmaatschappijen beoordelen het risico van diefstal van zonnepanelen die vastgeschroefd zijn aan het (schuine-) dak anders dan zonnepanelen die los staan op een plat dak of op een stellage op de grond liggen. Voor een goede verzekeringsdekking is het belangrijk dat bij het aanpassen van de verzekering de verzekeraar de juiste informatie krijgt.   Wel of geen eisen aan installatie Verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen stellen aan de vakbekwaamheid van degene die de zonnepanelen installeert. Bijvoorbeeld door te eisen dat de installateur voor deze installatie is gecertificeerd. In de praktijk blijkt namelijk dat wanneer zonnepanelen verkeerd worden gemonteerd, dit kan leiden tot brand van de woning.   Waarde van de zonnepanelen De prijs van zonnepanelen daalt door de jaren, terwijl de effectiviteit van zonnepanelen juist groter wordt. Raken eenmaal geïnstalleerde zonnepanelen beschadigd, dan kan er snel discussie ontstaan wat een passende vergoeding van de schade is. Is dat het bedrag dat u in het verleden voor de aanschaf en installatie zelf heeft betaald? Of is dat het bedrag dat nodig is om gelijksoortige (verouderde) zonnepanelen aan te schaffen? Ook de vraag met welk percentage de waarde van deze zonnepanelen jaarlijks moeten worden afgeschreven vraagt aandacht bij de keuze van een passende verzekering.   Regelmatig veranderingen Met het gegeven dat er steeds meer zonnepanelen worden geïnstalleerd “leren” verzekeringsmaatschappijen ook steeds meer welke nieuwe risico’s hierbij kunnen ontstaan. We zien dan ook dat er regelmatig veranderingen in verzekeringsvoorwaarden worden doorgevoerd. Soms gaat het om uitbreidingen van voorwaarden. Bijvoorbeeld het vergoeden van de schade die optreedt wanneer de zonnepanelen tijdelijk niet functioneren. Ook worden er regelmatig beperkingen doorgevoerd om de totale schadelast beperkt te houden.   Onze dringende vraag aan u: gaat u zonnepanelen installeren of heeft u al zonnepanelen? Laat ons dat weten. Wij zullen dan kijken of het verstandig is om uw verzekeringspakket aan te passen en bespreken dat dan graag met u.

En toen was er een schade…

Schades, hoe klein ook, kunnen een grote, emotionele impact hebben. Goed om te weten dat u er bij de afwikkeling niet alleen voorstaat.   Als kantoor besteden wij veel aandacht aan het selecteren van de juiste verzekering voor de risico’s die onze klanten lopen. Wat minder zichtbaar is de ondersteuning die wij verlenen indien een relatie na een schade een beroep wil doen op zijn verzekering.   Schades komen nu eenmaal voor Je verzekert je omdat er een reëel risico is dat je op enig moment met een schade te maken krijgt. Ons kantoor staat onze klanten bij die bij elkaar duizenden verzekeringen hebben afgesloten. Dagelijks hebben wij dan ook te maken met relaties die een schade hebben. Wij begeleiden die relaties dan zo goed mogelijk.   Eerste opvang Indien u bij ons een schade meldt, zullen wij eerst vragen hoe het met u gaat. Onze ervaring is dat zelfs in onze ogen “kleine” schades op individuele relaties een grote, emotionele impact kunnen hebben. Vervolgens kijken wij samen met de relatie of er direct behoefte is aan maatregelen. Denk bij een autoschade aan een vervangende auto of bij een brand aan tijdelijke, vervangende woonruimte.   Beroep op de verzekering voorbereiden Is de eerste opvang geregeld, dan nemen wij, indien de relatie dat wenst, alle contacten met de betreffende verzekeraar(s) over. Ons doel daarbij is ervoor te zorgen dat onze relaties zo snel mogelijk die vergoeding ontvangen waar zij op grond van de polisvoorwaarden recht op hebben.   Belangrijk daarvoor is dat direct bij de schademelding consistent en volledig alle voor de verzekeraar relevante informatie wordt aangeleverd. In alle emoties geven mensen soms kort na een schade informatie door die niet helemaal juist is. Het is heel vervelend wanneer de schadebehandelaar bij de verzekeraar dit signaleert en de verzekerde vervolgens moet aangeven dat hij zich inderdaad vergist heeft en de feiten net iets anders waren.   Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat in de schadeaangifte in één keer de volledige en juiste feiten aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld.   Expert, contra-expert en derde expert Bij een schade kan een verzekeringsmaatschappij besluiten een deskundige te benoemen die de oorzaak van de schade en de omvang van het schadebedrag moet vaststellen. In het algemeen volgt de verzekeringsmaatschappij het oordeel van deze door hem ingeschakelde deskundige. Echter, met enige regelmaat komt het voor dat wij het, op basis van de informatie die wij van onze relaties hebben ontvangen of op basis van onze kennis en ervaring, niet eens zijn met deze deskundige van de verzekeringsmaatschappij. In dat geval kunnen wij een “eigen” deskundige inschakelen. De kosten hiervan komen in vrijwel alle gevallen voor rekening van de verzekeraar. Indien “onze” deskundige en de deskundige die heeft gewerkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij van mening verschillen, dan zal er over het algemeen overleg plaatsvinden wat leidt tot een andere besluit van de verzekeraar. Ook kan het gebeuren dat beide deskundigen lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. Het is dan gebruikelijk dat een derde deskundige wordt benoemd. Uiteindelijk zullen partijen zich dan neerleggen bij het oordeel van deze derde deskundige.   Klein of groot: de administratieve afhandeling kan complex zijn Of het nu gaat om het volledig afbranden van een woning of een autoschade waarbij alleen schade aan de auto is ontstaan, veel schades worden snel en correct afgewikkeld. Maar er zijn ook altijd schades die leiden tot een uitgebreid administratief na-traject. Voor niet deskundigen is zo’n traject vervelend. Er wordt gecorrespondeerd met mensen die je niet kent. Er worden vaktermen, polisvoorwaarden en wetsartikelen genoemd waar je als “normaal mens” nooit van gehoord hebt. Kortom: daar zit je niet op te wachten wanneer je net een schade hebt opgelopen. Dat hoeft ook niet wanneer u voor die verzekering klant bij ons bent. Wij nemen alle administratieve handelingen van u over. Onze mensen zijn op het gebied van schadebehandeling minstens net zo deskundig als de mensen van de verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat de contacten op een gelijk niveau plaatsvinden.   In die contacten treden wij op als uw belangenbehartiger. En komt er een moment waarop u even het zicht kwijt raakt hoe de schade wordt afgewikkeld, dan kunt u digitaal of fysiek gewoon een afspraak met ons maken en leggen wij u het graag uit. Omdat wij elkaar kennen werkt dat een stuk fijner dan dat u op afstand bij uw verzekeringsmaatschappij antwoorden op uw vragen wil krijgen.

Diefstal e-bikes: een risico om rekening mee te houden

Het is weer lente. Dus we halen massaal de (elektrische) fiets weer tevoorschijn.    Zeker gelet op alle beperkingen die het coronavirus ons de afgelopen periode heeft opgelegd, snakken veel mensen er weer naar om in de zon op de fiets “een ritje” te kunnen maken. Daarbij is de e-bike ongekend populair geworden. Maar er is ook een minder leuk bericht: e-bikes worden steeds vaker gestolen.   Fietsdiefstal staat op nummer 1 Fietsdiefstal is al jaren het meest voorkomende vermogensdelict. Hoewel het aantal (geregistreerde!) fietsdiefstallen door de jaren heen afneemt, neemt de diefstal van de meer duurdere e-bikes en van accu’s van e-bikes juist toe. Over 2019 bedroeg de hierdoor ontstane schade bijna 600 miljoen euro. Dit bedrag zal sindsdien alleen maar zijn gestegen.   Dieven worden brutaler Traditioneel zijn gestalde fietsen bij stations, winkelgebieden en op pleinen kwetsbaar voor diefstal. Met de opkomst van de duurdere fietsen is te zien dat fietsen niet alleen steeds vaker worden weggenomen uit schuren en voortuinen, maar ook  de “even kort” gestalde fiets bij de supermarkt treft dit lot.   Veel gestolen fietsen verdwijnen naar het buitenland We hebben in Nederland te maken met mobiele bendes die gericht e-bikes stelen. Mobiele bendes zijn vaak maar enkele weken tot een paar maanden in Nederland om hier goed voorbereid in verschillende plaatsen e-bikes te stelen. Vervolgens trekken ze verder om in andere landen dezelfde strafbare feiten te plegen. Nederland is voor deze bendes een aantrekkelijk gebied. Er zijn veel waardevolle fietsen op een relatief klein gebied. De gestolen fietsen kunnen makkelijk en snel naar het buitenland worden getransporteerd.    Wat kun je zelf doen? Als eigenaar van een e-bike kun je een aantal maatregelen nemen om diefstal te voorkomen.  Gebruik een tweede slot om uw fiets veilig te stellen. Bijvoorbeeld het slot van de fiets zelf met daarnaast een kettingslot.  Probeer de fiets waar mogelijk met de sloten zowel aan het frame als aan het voorwiel vast te zetten aan de omgeving waar de fiets is gestald.  Indien mogelijk, stal dan de fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten of zitten. Bijvoorbeeld tegenover een bushalte of terras.  Maak uw slot hoog en flexibel vast. Een slot dat op de grond ligt kan makkelijker met een betonschaar of met stenen worden geopend. Haal altijd de afneembare display van de fiets. Dat bemoeilijkt om de fiets als elektrische fiets te gebruiken en maakt de fiets dus minder aantrekkelijk voor dieven.  Breng op je fiets een track & trace systeem aan. In de praktijk wordt globaal 80% van de gestolen fietsend die voorzien zijn van een track & trace systeem teruggevonden.    Waarop moet u letten bij een verzekering? Het passend verzekeren van een e-bike vergt echt even aandacht. Er bestaan inmiddels grote verschillen in premies en dekkingsvoorwaarden. Alleen kijken naar de premie is onvoldoende. Een “lage” premie staat bijna gegarandeerd voor verzekeringsvoorwaarden die beperkt zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar wij vinden wel dat dit dan een bewuste keuze moet zijn om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast speelt er nog iets anders. De ene e-bike is de andere niet. Is de e-bike te kwalificeren als een speed e-bike of speed pedelec dan is het verplicht voor deze fiets een WA-verzekering af te sluiten. Onder welke wettelijke regeling de fiets valt wordt bepaald door de snelheid die de fiets door de elektrische ondersteuning kan bereiken.   Oh ja ook dat nog Het klinkt als een open deur. Maar helaas blijkt de tip in de praktijk toch echt nodig te zijn: zorg ervoor dat u alle gegevens van uw fiets noteert en thuis opslaat zoals framenummer, slotnummer, merk, type en kleur. Meestal staan deze gegeven op het aankoopbewijs.   Wij adviseren u graag verder Heeft u een elektrische fiets of gaat u er een of een nieuwe kopen? Laat ons dat dan weten. Wij adviseren u graag over een passende verzekering. 

Looptijd hypotheek 40 jaar. Goed idee?

Wanneer u een hypotheek afsluit bij een bank is het gebruikelijk dat u de lening voor een periode van 30 jaar aangaat. Maar kan dat ook anders?    In de meeste gevallen wordt bij het afsluiten van een hypotheek gekozen voor een leningsvorm waarbij de hypotheekschuld na 30 jaar volledig is afgelost. Op dit moment is het voor mensen die voor het eerst een woning kopen, vaak ook mogelijk te kiezen voor een hypotheek die niet in 30 maar in 40 jaar wordt afgelost.   Waarom 30 jaar? Indien u na 1 januari 2013 voor de eerste keer een hypotheek heeft afgesloten, dan heeft u onder voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek, mits de hypotheekschuld binnen die 30 jaar volledig wordt afgelost. Bijna alle banken bieden daarom hypotheken aan met een maximale looptijd van 30 jaar.   Ook 40 jaar is mogelijk Voor starters op de woningmarkt is het in een aantal situaties ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten die niet in 30 maar in 40 jaar moet worden afgelost. Aan de ene kant betaal je dan wel 10 jaar langer rente. Maar aan de andere kant wordt de aflossing van de schuld over 40 jaar gespreid en niet over 30 jaar, waardoor de maandelijkse kosten lager zijn.   Aftrekbaarheid hypotheekrente blijft 30 jaar Wanneer u kiest voor een hypotheek met een looptijd van 40 jaar, ook dan blijft de maximale periode voor de hypotheekrenteaftrek 30 jaar. Dit betekent dat u in de laatste 10 jaar de volledige lasten van de hypotheekschuld  zelf moet dragen en hierover dus geen fiscaal voordeel meer wordt verkregen.   Tussentijds gedeeltelijk aflossen vaak mogelijk Bij vrijwel elke hypotheek mag u jaarlijks zonder boete een bepaald percentage van de lening vrijwillig aflossen. Bij de keuze voor een 40-jarige hypotheek is het dus mogelijk dat u door tussentijdse, vrijwillige aflossingen te doen de lening toch in 30 jaar volledig aflost en daarmee over deze periode de hypotheekrenteaftrek volledig benut.   Rente kan voor lange periode worden vastgezet De hypotheekrente is op dit moment uitzonderlijk laag. Bijzonder is dat het nu ook mogelijk is om voor een heel lange periode van bijvoorbeeld 30 jaar de rente vast te zetten. U heeft daarmee de zekerheid dat de lasten van uw hypotheek gedurende deze hele periode gelijk blijven. In combinatie met een 40-jarige looptijd van de hypotheeklening kan dat leiden tot relatief lage woonlasten.   Goed advies is belangrijk Of een 40-jarige looptijd van een hypotheek in uw situatie mogelijk is en ook een verstandige keuze is, hangt van verschillende omstandigheden af. Wij gaan graag samen met u na of deze optie voor u interessant is. Wilt u hierover meer weten dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij maken dan graag een afspraak om met u.

Particulier of ondernemer?

Het begint klein, maar een eigen onderneming kan snel groeien. Wanneer ben je eigenlijk ondernemer en wat vindt uw verzekeraar?    Wanneer is iemand particulier en wanneer ondernemer? Dat is niet altijd even duidelijk. Toch is dit voor verzekeringen wel een belangrijk onderscheid.   De hoedanigheid is voor verzekeringsmaatschappijen belangrijk Indien u een aanvraag indient om een verzekering af te sluiten maakt de verzekeringsmaatschappij een inschatting van het risico. Het risico van diefstal van een fiets is in Amsterdam nu eenmaal groter dan wanneer de consument in een kleine, landelijk gelegen gemeente woont. De premie voor een verzekering van de fiets in Amsterdam zal dan ook hoger zijn dan die voor dezelfde fiets in een kleine gemeente. Zo’n verschil in risico is er ook tussen aanvragen van particuliere consumenten en ondernemers. Bij ondernemers is vaak te zien dat de kans op schade groter is dan bij particulieren. De schade uitgedrukt in euro’s is gemiddeld vaak ook hoger dan particuliere schades. Ook is de afwikkeling van zo’n zakelijke schade vaak ingewikkelder dan een schade bij een particulier. Dit leidt ertoe dat verzekeringsmaatschappijen bijna altijd andere verzekeringsvoorwaarden en premies hanteren voor de verzekering van een ondernemer dan voor een particuliere relatie.   Onderscheid niet altijd even duidelijk In de meeste gevallen is het duidelijk dat de aanvrager van een verzekering een ondernemer is. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager een apart bedrijfsgebouw heeft, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft of BTW rekent en afdraagt. We zien echter steeds vaker situaties waarin dit onderscheid minder duidelijk is. Bijvoorbeeld de situatie dat iemand als particulier min of meer als hobby met bepaalde activiteiten start die in de loop der tijd in omvang groeien. Op enig moment kan dan gesteld worden dat de grens tussen enerzijds het zijn van zuivere particulier en anderzijds ondernemer wordt overschreden.   Criteria Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel kent criteria om te bepalen of een bepaalde activiteit als bedrijfsmatige activiteit kan worden gezien. Deze criteria zijn onder meer: Men levert goederen en/of diensten. Er wordt voor de te leveren prestatie een meer dan symbolische vergoeding gevraagd. Men neemt deel aan het economisch verkeer.  Wordt voldaan aan deze criteria dan zijn er argumenten om aan te nemen dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Doorslaggevend is dan dus niet of er wel of geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel is, er BTW wordt gerekend en of er met de activiteiten winst wordt behaald.    Consequenties kunnen ingrijpend zijn Indien de verzekeraar in de veronderstelling verkeert dat u een “zuivere” particulier bent en na een schade tot de ontdekking komt dat u feitelijk gehandeld heeft als ondernemer dan kan dat tot gevolg hebben dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet of niet helemaal vergoedt. Bij een rechtsbijstandverzekering kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat er geen kosteloze rechtsbijstand wordt verleend.   Houd ons op de hoogte Vooral bij activiteiten waarbij gedurende de loop der tijd de omvang toeneemt en daardoor van “hobby” naar iets meer groeit, is het voor ons lastig dit direct te onderkennen. In uw eigen belang vragen wij u dan ook het aan ons te melden wanneer dit in uw situatie speelt. Samen met u kijken wij dan of aanpassing van een of meer verzekeringen wenselijk is.

U gaat elektrisch rijden?

In komende jaren zullen steeds meer mensen overgaan op een elektrische auto. Op het gebied van verzekeringen vraagt dat om extra aandacht. In dit artikel vertellen wij u hier iets meer over.   De verwachting is dat het aantal elektrische auto’s in de komende jaren sterk zal groeien. In de afgelopen jaren was de prijs van elektrische auto’s erg hoog waardoor deze vooral in het zakelijke segment werden gebruikt.   Toegankelijker voor particulieren Doordat er steeds meer elektrische auto’s worden geïntroduceerd met een relatief laag aanschafbedrag, worden deze auto’s ook voor particulieren aantrekkelijk.   Aandachtspunten bij verzekering Bij het verzekeren van een elektrische auto spelen een aantal zaken die anders zijn dan bij het verzekeren van een auto die gebruikt maakt van de traditionele brandstoffen. Onderstaand gaan wij kort in op slechts enkele van deze bijzondere aspecten:  De batterij van de auto is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Er komen constructies waarbij u de auto koopt en de accu huurt. Het is dan belangrijk om te weten hoe de verzekering van de accu dan precies is geregeld.  Bij schade zijn de reparatiekosten bij een elektrische auto vaak aanzienlijk hoger dan bij een traditionele auto. Niet alleen voor het kiezen van de hoogte van het eigen risico kan dit een aspect zijn om mee te wegen,  maar ook voor de vraag op welk moment het verstandig is om een allriskverzekering om te zetten naar een beperkt casco verzekering.  Bij een totaal verlies zal er een nieuwe auto moeten worden aangeschaft. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat, bij een auto die u van uw werkgever mag gebruiken, de actuele fiscale bijtelling gaat gelden. Dit kan privé een aanzienlijke schade voor de gebruiker van de auto opleveren.  Ook de laadkabels van de elektrische auto vragen extra aandacht. Niet alleen in verband met diefstal, maar ook de situatie waarin iemand in de avonduren struikelt over een laadkabel waarmee de auto wordt opgeladen en daarbij letsel oploopt, kan tot ingewikkelde claims leiden.  Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken waar wij als deskundig adviseur alert op zijn wanneer u ons om advies vraagt voor een verzekering van een door u aan te schaffen elektrische auto.  Op dit moment komen steeds meer verzekeringsmaatschappijen met nieuwe polisvoorwaarden en tarieven voor elektrische auto’s. Wij beschikken van vrijwel alle verzekeraars over deze informatie en volgen de ontwikkelingen van dag tot dag. Gaat u een elektrische auto kopen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het selecteren van de verzekering die op dit moment voor u de meest passende voorwaarden hanteert en waarmee wij een positieve ervaring hebben met hoe zij zich opstellen na bijvoorbeeld een schade, waarbij een beroep op de betreffende verzekering moet worden gedaan. 

Hoera de hypotheekrente staat opnieuw lager. Fijn toch?

Consumenten die een woning willen kopen zijn maar wat blij: de hypotheekrente is in de afgelopen periode opnieuw gedaald…   De rente bevindt zich op een historische laag niveau: Waar in 1982 de hypotheekrente de 13% aantikte, is de rente op dit moment rond de 1% We willen het feestje niet bederven, maar een lage rente is niet alleen goed nieuws.   Situatie van langdurige lage rente Al een aantal jaren is er sprake van een situatie waarin de rente zich op een laag niveau bevindt. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de rente in de komen jaren op een laag niveau blijft. Dat betekent dat u over het geld dat u leent voor een hypotheek weinig rente hoeft te betalen. Uw toekomstige woonlasten kunt u daarmee in zekere mate beperkt houden door nu te kiezen voor een lange periode waarbij de bank de rente niet mag verhogen. In onze adviespraktijk zien we dan ook dat veel relaties kiezen voor hypotheken waarbij de rente voor 20 jaar of langer wordt vastgezet op het huidige lage niveau.   Rente laag dan prijzen hoog Iemand die een woning wil kopen, krijgt bij de financiering van deze woning te maken met twee soorten kosten. Enerzijds de aflossing van de lening en anderzijds de rente over de lening. Ongeacht de hoogte van de rente zal het onderdeel aflossing gelijk zijn. De hoogte van de rente bepaalt dus voor een belangrijk deel de maandelijkse lasten van de hypotheek. Zijn deze maandelijkse lasten als gevolg van de lage rente relatief laag, dan kunnen consumenten ook gemakkelijker de lasten van een hogere lening dragen. Wat je dan ziet gebeuren, is dat, door de lage rente en dus lage woonlasten, mensen bereid zijn een hoger bedrag te betalen voor de woning die ze willen kopen. In een markt waarin er veel meer kopers zijn dan beschikbare woningen, leidt dat tot een stijging van de woningprijzen. Dat is dan ook wat we nu zien gebeuren.   Bij andere financiële producten is een lage rente juist ongunstig De meeste mensen hebben niet alleen een hypotheek maar ook andere financiële producten. Bijvoorbeeld een levensverzekering waarmee een kapitaal wordt opgebouwd voor een toekomstige uitgave of pensioen.   Bij veel van die producten is het eindbedrag dat u zult ontvangen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de hoogte van de rente. Toen u het product bijvoorbeeld in de jaren 80 van de vorige eeuw sloot, heeft niemand een scenario voor ogen gehad waarbij de rente zo laag zou komen te liggen als nu al een aantal jaren het geval is. Bij de indicaties over het eindkapitaal dat in de toekomst verwacht mocht worden, kunnen daardoor bedragen naar voren zijn gekomen die in de huidige markt niet meer gehaald worden. Dit kan betekenen dat het eindbedrag dat wordt opgebouwd uiteindelijk lager zal zijn dan waarmee in het verleden rekening is gehouden.   Ook kosten van pensioen stijgen De lage rente heeft ook effect op de opbouw van pensioen. Weinig werknemers beseffen dat zij nu al een volle dag per week werken voor de financiering van hun pensioen. Ondanks het feit dat bij veel pensioenfondsen de premies tussen de 20 en 25% van het salaris bedragen, is te zien dat vrijwel alle fondsen niet in staat zijn uitkeringen te doen die de koopkracht garanderen en steeds meer fondsen dicht in de buurt zitten waarin ze de uitkeringen van pensioenen zullen moeten verlagen.   Nu zaak om alles goed in beeld te brengen U en wij kunnen weinig of niets veranderen aan de lage rente. Voor een deel kan de lage rente voor u een voordeel zijn, maar deels ook een nadeel. Wat wij samen wél kunnen doen is samen met u alles goed op een rij zetten zodat u geen onplezierige verrassingen in de naaste toekomst krijgt. Interesse? Wanneer u contact zoekt, maken wij graag een afspraak met u.

Relatiebreuk en verzekeringen

Samenleven betekent vaak samen verzekerd zijn en samen de woonlasten dragen. Een relatiebreuk heeft, niet alleen emotioneel, maar ook financieel, grote gevolgen.   Een relatie tussen twee mensen kan eindigen. Dat heeft bijna altijd ook gevolgen voor de verzekeringen die zijn afgesloten toen de relatie nog bestond.   Allerlei vormen van samenleving Er zijn allerlei vormen waarin mensen met elkaar samenleven. Bijvoorbeeld gewoon bij elkaar wonen zonder dat er ergens iets formeel is vastgelegd. Een andere mogelijkheid is een geregistreerd partnerschap. Natuurlijk hebben we ook nog de mogelijkheid van het klassieke huwelijk. Alle samenlevingsvormen hebben hun eigen voor- en nadelen.   Relaties kunnen eindigen Relaties kunnen eindigen wanneer plotseling één van de partners direct de woning verlaat, maar er kan ook langere tijd overheen gaan. Ook met de afwikkeling van de verdeling van de gemeenschappelijke boedel kan enige tijd gemoeid zijn. Met het oog op de verzekeringen kunnen dan verwarrende situaties ontstaan.   Bijvoorbeeld dat de verzekeringsmaatschappij niet beter weet dan dat bepaalde goederen op adres A staan, terwijl een deel van de goederen inmiddels op adres B staat. Of dat de verzekeringsmaatschappij ervan uitgaat, dat bepaalde kostbaarheden van partner A zijn, terwijl in werkelijkheid deze kostbaarheden bij de verdeling van de boedel zijn toegewezen aan partner B.   Vindt er vervolgens een schade plaats, bijvoorbeeld een diefstal van de goederen of schade door brand, dan kan dit allerlei problemen geven bij de afwikkeling van de schade.   Alle verzekeringen doornemen Is er sprake van een relatiebreuk dan is ons advies om tijdig alle verzekeringen door te nemen en te bekijken of aanpassingen wenselijk zijn. Niet alleen de schadeverzekeringen, maar ook de levensverzekeringen en pensioenregelingen.   Uiteraard staan wij voor klaar Heeft u zelf, of bijvoorbeeld een van uw kinderen, te maken met een relatiebreuk, aarzel dan niet ons om advies te vragen. Wij zijn u graag van dienst! Mocht er sprake zijn van tegengestelde belangen en beide partners klant van ons kantoor zijn, dan is ons beleid dat beide partners geholpen worden door verschillende functionarissen van ons kantoor.

Ik ben het er niet mee eens…

U weet het zeker. De andere automobilist was de schuldige. Wat nu als uw eigen verzekeraar een andere mening is toegedaan?   Er is een kans dat we het nog gaan meemaken: auto’s die zelf kunnen “nadenken” en zelf ingrijpen om te voorkomen dat er een ongeval plaatsvindt. Tot die tijd kan een moment van onoplettendheid van de bestuurder leiden tot een ongeval. Een ongeval dat gelukkig meestal beperkt blijft tot materiële schade.   Wie is de schuldige? Na een botsing zal snel de vraag gesteld worden wie de schuldige is aan het ongeval. Voor de betrokkenen zal het antwoord heel belangrijk zijn. Is de automobilist met alleen een WA-autoverzekering de schuldige, dan krijgt deze de schade aan zijn eigen auto niet vergoed. Is de automobilist met een volledige allriskdekking de schuldige, dan wordt de schade aan de eigen auto wél vergoed. Deze schade heeft waarschijnlijk wel gevolgen voor de opgebouwde schadevrije jaren. Dit betekent dat de autobezitter in latere jaren een hogere verzekeringspremie moet betalen. Ook heeft hij misschien gekozen voor een bepaald eigen risico en leidt het ongeval op die manier ook tot financiële schade.     Kortom iedereen die bij een verkeersongeval betrokken raakt, heeft er een financieel belang bij om niet als “schuldige” aan het ongeval aangemerkt te worden.   Verzekeraar kan er anders over denken Meestal is er weinig of geen discussie welke partij “schuldig” is. Soms is die discussie er wel. Het kan dan gebeuren dat de “eigen” verzekeraar jegens de tegenpartij een standpunt inneemt waarmee de klant het niet eens is. Bijvoorbeeld dat de eigen verzekeraar jegens de andere partij erkent dat de eigen verzekerde schuldig is aan het ongeval, terwijl de klant daar heel anders over denkt. Door dit standpunt van de verzekeraar kan de klant bijvoorbeeld een deel van zijn opgebouwde schadevrije jaren verloren zien gaan. Hoe zit dat?   Verzekeraar heeft zelfstandige verplichting De autoverzekeraar is niet de ‘advocaat’ van de klant die, tegen beter weten in, de aansprakelijkheid van de klant ontkent waar die wel aanwezig is. Op grond van artikel 6 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) dient een verzekeraar de schade zelfstandig en actief met de wederpartij te regelen. Is de verzekeraar op grond van het dossier overtuigd dat de eigen verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval, dan moet de verzekeraar deze aansprakelijkheid erkennen. Ook al is de eigen verzekerde het daar niet mee eens.    Verzekeraar moet wel letten op de belangen van de eigen klant De autoverzekeraar heeft dus een eigen recht om de schade af te wikkelen. Maar hij mag daarbij de belangen van zijn eigen verzekerde niet uit het oog verliezen. De verzekeraar is verplicht zich op een redelijke manier in te spannen voor de bescherming van zijn verzekerde bij de vaststelling van de mate van diens (wettelijke) aansprakelijkheid. De verzekeraar kan dat doen door bijvoorbeeld een expert of (toedrachts)onderzoeker in te schakelen om de schade en/of aanrijding te onderzoeken.   Krijgt u te maken met een schade aan uw auto? Neem altijd contact op met ons kantoor. Samen met u kijken we dan graag hoe wij de schade voor u zo goed mogelijk kunnen afhandelen.

De lekkage moet wel onvoorzienbaar zijn!

De kring op het plafond wordt groter en groter: lekkage! Gelukkig heeft u een woonverzekering en daar is waterschade op gedekt. Toch…..?   Onzeker voorval Het kenmerk van elke verzekering is, dat er sprake moet zijn van een onzeker voorval. De onzekerheid kan zitten in het moment waarop het voorval zich zal voordoen. Elk mens komt te overlijden, maar om een levensverzekering te kunnen afsluiten moet op het moment waarop de verzekering wordt afgesloten het exacte moment van overlijden nog onbekend zijn. Gaat het niet om het moment waarop het voorval plaatsvindt, dan moet het onzeker zijn óf het risico zich zal voordoen. Neem een brandverzekering. Daarbij is het onzeker of er ooit een brand zal uitbreken.   Onverwacht en plotseling In veel woonverzekeringen wordt het verzekeringsprincipe dat het moet gaan om een onzeker voorval in de polisvoorwaarden omschreven als dat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt onverwacht en plotseling is opgetreden.   Niet elke lekkage is onverwacht en plotseling Indien door een krachtige storm een tak van een boom afwaait die vervolgens door het raam vliegt, waarna regen en wind leiden tot waterschade in de woning, dan zal er in het algemeen weinig of geen discussie kunnen zijn dat hier sprake is van een onverwachte en plotselinge gebeurtenis en zal de verzekering de door de lekkage ontstane schade vergoeden.   Anders is het wanneer water lekt door slecht onderhoud gedurende langere tijd. Denk bijvoorbeeld aan dakpannen die kapot zijn waardoor gedurende langere tijd water naar binnen stroomt. Of aan een douche waar voegen ontbreken in het tegelwerk of er scheuren zitten in de tegels rondom het doucheputje.   In die situaties zal de verzekering de schade die door de geleidelijke lekkage is ontstaan, niet vergoeden. Een woonverzekering is daarmee dus geen vrijbrief om geen onderhoud aan de woning te plegen!

Overdrachtsbelasting gaat veranderen

Over de aankoop van een woning moet belasting worden betaald. De tarieven voor deze belasting gaan per 1 januari a.s. veranderen.    De Tweede Kamer is al akkoord gegaan. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer deze wijzigingen in de overdrachtsbelasting zal accepteren. In dit artikel zetten wij de veranderingen op een rij.   Overdrachtsbelasting is 2% De algemene regel is dat wanneer u een woning koopt om daar zelf in te gaan wonen, u bij de overdracht van de woning 2% belasting moet betalen over de koopprijs. Bij een woning van €350.000,- is het bedrag dat u aan overdrachtsbelasting moet betalen dus €7.000,-.   Starters op de woningmarkt worden ontzien Kopers tot 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 eenmalig een beroep doen op een vrijstellingsregeling waardoor zij over de aankoop van een woning tot €400.000 geen belasting hoeven te betalen. In de meeste gevallen zullen jongeren die voor het eerst een woning aankopen van deze vrijstelling gebruik maken. Maar in theorie mag men eerst een “goedkope” woning kopen en hier overdrachtsbelasting over betalen. Wanneer men op een later moment, maar voor het 35e jaar, een duurdere woning koopt mag men dan de eenmalige vrijstelling gebruiken.   Koop van een woning niet voor eigen bewoning Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat fors omhoog wanneer u een woning aankoopt terwijl u niet zelf in die woning gaat wonen. Het tarief van de overdrachtsbelasting stijgt dan van 2% naar maar liefst 8%. Dit betekent dat u over eerdergenoemde woning van €350.000,- geen €7.000,- overdrachtsbelasting betaalt, maar €28.000,-!   Vakantiewoningen en woning voor kind worden duurder Met de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet voor eigen bewoning worden aangekocht, krijgt u te maken wanneer u bijvoorbeeld een vakantiewoning gaat kopen. Maar, ook wanneer u een woning of appartement koopt om vervolgens aan uw kind of aan derden te verhuren.   Uitstellen of naar voren halen? De nieuwe belastingregeling gaat in per 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat het soms aantrekkelijk is om voorgenomen overdrachten naar voren te halen of juist iets uit te stellen.   Indien een starter op de woningmarkt die jonger is dan 35 jaar, een woning heeft aangekocht die in december 2020 wordt overgedragen, dan zal deze starter hierover 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Gaat de verkoper akkoord dat de overdracht niet in december 2020 maar bijvoorbeeld in januari 2021 plaatsvindt dan kan de starter gebruik maken van de vrijstelling.  De ouder die een appartement voor zijn kind heeft aangekocht waarbij de overdracht in januari is gepland, zal dan 8% overdrachtsbelasting moeten betalen. Is de verkoper bereid deze overdracht al in december te laten plaatsvinden dan hoeft “slechts” 2% overdrachtsbelasting te worden betaald.   Regeling is complex: laat u goed voorlichten voordat u besluiten neemt De nieuwe regeling is ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld twee partners die samen een woning aankopen en waarbij de ene partner 36 jaar is en de andere partner 34 jaar. Dat heeft dan gevolgen voor de mate waarin van de vrijstelling voor starters gebruik gemaakt kan worden. Of een andere situatie waarin, in de aan te kopen woning, ook een ruimte aanwezig is die bedrijfsmatig zal worden gebruikt. Of neem de situatie dat u een tweede parkeerplaats bij uw appartement wilt kopen. Welk tarief voor de overdrachtsbelasting gaat in zulke situaties gelden?   Ons advies: bent u bezig met het kopen of verkopen van een woning waarbij de overdracht in december of in het eerste kwartaal van 2021 zal plaatsvinden, laat u zich dan snel goed voorlichten of het in uw situatie raadzaam is om de overdracht naar voren te halen of juist uit te stellen. Uiteraard kunt u hierover ook contact met ons kantoor opnemen!

Cookie instellingen