Nieuws Verzekeringen

Kun jij de erfbelasting betalen?

Misschien voor jou een wat vreemde vraag. Maar in de adviespraktijk komen wij toch regelmatig situaties tegen waar het antwoord op die vraag belangrijk is.    Veel mensen denken er niet altijd bij na, maar over een erfenis betaalt de ontvanger belasting. Gaat het om een geldbedrag, dan ontvang je daardoor dus een lager bedrag. Maar wat dan als je goederen erft? Heb je in dat geval voldoende middelen om daar belasting over te betalen?    Over de waarde van de erfenis moet belasting worden betaald Wanneer iemand in Nederland een erfenis ontvangt, dan moet over de waarde van de erfenis belasting betaald worden. Daarbij wordt wel gekeken naar de relatie welke bestond tussen degene die is overleden en de ontvanger van de erfenis. Een levenspartner betaalt bijvoorbeeld minder erfbelasting dan de buurvrouw van de overledene.   De waarde van de erfenis die een kind ontvangt van wie de ouder is overleden is vrijgesteld van belasting voor een bedrag tot €21.281. Over de waarde die dit bedrag overstijgt moet het kind 10% belasting betalen en bedraagt de erfenis meer dan €128.751 dan moet over het meerdere zelfs 20% belasting betaald worden. Op de site van de belastingdienst kan je zelf een berekening maken hoe hoog de erfbelasting in een bepaalde situatie is. Dat kan via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/hulpmiddel-erfbelasting-berekenen   De belasting moet in geld betaald worden Zoals hierboven aangegeven gaat de fiscus uit van de waarde van de erfenis. De verschuldigde belasting moet vervolgens in geld worden betaald. Bestaat de erfenis uit een bedrag in geld dan is het misschien niet leuk om hiervan een deel aan de belasting af te dragen, maar op zichzelf is betaling van deze belasting dan geen probleem. Anders kan dit liggen wanneer de erfenis bestaat uit goederen. Als nabestaande erf je goederen, maar moet je de belasting in geld betalen. Wanneer je zelf niet over voldoende geldmiddelen beschikt, kan dit tot een probleem leiden. Dat kan je dwingen om bijvoorbeeld een lening af te sluiten of datgenen wat je uit de erfenis hebt ontvangen te verkopen. Waarschijnlijk zijn dit oplossingen die je niet wilt.   Tijdig overlijdensrisicoverzekering afsluiten Een van de oplossingen om dit probleem te voorkomen is het tijdig afsluiten van een “erfbelasting-verzekering”. Hierbij wordt met een verzekeringsmaatschappij afgesproken dat wanneer een bepaalde persoon komt te overlijden jij van die verzekeringsmaatschappij een bedrag in geld ontvangt. Wanneer jij zelf die verzekering afsluit valt de uitkering niet in de nalatenschap en hoef je hierover dus ook geen (erf-)belasting te betalen. Met de uitkering kan je de verschuldigde erfbelasting betalen en de goederen uit de erfenis houden. Wil je hierover meer weten? Laat het ons weten. We informeren je graag meer uitgebreid.

Schade, schuld, aansprakelijkheid en verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Veel Nederlanders hebben deze afgesloten. Maar wat valt er nu wel, maar vooral ook niet onder de dekking?    Het overkomt ons allemaal. We letten heel even niet op of vergeten gewoon iets. Meestal heeft dat weinig of geen gevolgen. Maar soms ook wel en ontstaat er hierdoor schade. Dan is het fijn dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.   Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Hoewel niet verplicht, hebben meer dan 95% van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP. Dat is niet zo vreemd. De premie van deze verzekering is slechts een paar euro per maand. Het risico dat je loopt wanneer je deze verzekering niet afsluit, is onverantwoord groot.   In de kern biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking wanneer je zonder opzet schade toebrengt aan (de spullen van) anderen. De voorbeelden van mogelijke schades zijn oneindig. Bijvoorbeeld de situatie dat je als voetganger onvoorzichtig oversteekt en een fietser valt en daarbij letsel oploopt. Of een dakpan die van jouw (koop-)woning glijdt en op een auto terechtkomt en een fraaie deuk achterlaat. Of wanneer Bello, jouw altijd brave golden retriever, iets te enthousiast op de buurvrouw afstormt en met zijn modderpoten de haute couture jurk vernielt.   Niet alles is verzekerd Er zijn dus heel veel situaties waarin de AVP jou financieel beschermt wanneer door jouw fout schade ontstaat. Maar, het is ook weer niet zo dat de AVP altijd de door jou veroorzaakte schade vergoedt.  Een paar belangrijke uitzonderingen zijn de volgende:  Schade die je toebrengt aan jouw eigen bezittingen worden niet vergoed. Dus wanneer je het kristallen servies uit je woonkamer bij het schoonmaken laat vallen, dan is dat pech en blijft de financiële schade voor eigen rekening.  Ook schade die je toebrengt met motorrijtuigen vallen niet onder de AVP. Leen je de auto van de buren en raakt deze auto bij het parkeren beschadigd, dan valt deze schade niet onder de dekking van de AVP.  Ook schade die jij toebrengt aan bezittingen van je huisgenoten is in het algemeen van vergoeding uitgesloten. Dus wanneer jij de  laptop van een van jouw kinderen laat vallen waardoor deze beschadigd raakt, dan kan je deze schade niet verhalen op de AVP van jou en jouw gezin. Anders ligt dit wanneer het ene gezinslid zonder opzet letsel toebrengt aan een ander gezinslid. Onder omstandigheden worden deze letselschade en schade die hiervan het gevolg is, wel door de AVP vergoed.

Schade aan de auto maar dader onbekend

Heel vervelend! Je komt uit de supermarkt en treft een lelijke deuk in de deur van jouw auto. Een deuk die er nog niet zat toen je de supermarkt binnenging. Helaas geen briefje onder de ruitenwisser. Wat nu?   Waarborgfonds Motorverkeer Vanuit alle wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen die in Nederland worden afgesloten, wordt door de verzekeringsmaatschappijen een deel van de premie gestort in het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit is een stichting zonder winstoogmerk. Op het Waarborgfonds kan je een beroep worden doen wanneer je schade krijgt die is veroorzaakt door een motorrijtuig en waarbij de dader onbekend is of wanneer de dader wel bekend is, maar niet verzekerd is voor de door hem veroorzaakte schade.   Schade moet zijn veroorzaakt door motorrijtuig De schade moet zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Dat hoeft niet per se een auto te zijn. Ook schade veroorzaakt door een motor of brommer kan door het Waarborgfonds vergoed worden. Wanneer in ons voorbeeld van de supermarkt de schade is veroorzaakt doordat iemand die met de winkelwagen tegen jouw auto is gereden, dan kan er geen beroep worden gedaan op het Waarborgfonds.   Het bewijs dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig ligt bij jou wanneer jij een beroep wilt doen op het Waarborgfonds. Soms is dat bewijs niet al te moeilijk. Bijvoorbeeld door verfsporen van een andere auto op jouw auto, glasscherven van de kennelijk gebroken koplamp van de andere auto of wanneer er getuigen zijn. Maar wanneer er geen enkel bewijs is dat de schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig, dan is er grote kans dat het Waarborgfonds de schade niet zal vergoeden.   Schade hoeft niet te zijn veroorzaakt aan een motorrijtuig De schade moet dus zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Maar de schade hoeft niet te zijn veroorzaakt aan een motorrijtuig. Wanneer jouw tuinhek of de gevel van je woning door een motorrijtuig is beschadigd, dan kan ook deze schade voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking komen.   Aantonen dat je je best hebt gedaan te achterhalen wie de dader is Voorwaarde voor vergoeding is dat je moet aantonen dat je, na het ontdekken van de schade, je best hebt gedaan om te achterhalen wie de dader is geweest. Probeer direct getuigen te vinden en meld de schade bij de politie. Wacht hier niet te lang mee. De bedoeling is dat je dit direct na de ontdekking van de schade doet.   Eigen risico Besluit het Waarborgfonds jouw schade te vergoeden dan geldt er altijd een eigen risico van €250,-- Dat bedrag blijft dus voor jouw eigen rekening.   Ook wanneer jouw auto allrisk verzekerd is Ook wanneer jouw auto allrisk verzekerd is, kan het Waarborgfonds voor jou belangrijk zijn. Je zal in dat geval de schade bij jouw verzekeraar melden. Wanneer een beroep op het Waarborgfonds mogelijk is zal deze verzekeraar, na regeling van de schade met jou, een claim indienen bij het Waarborgfonds. Dit kan betekenen dat jouw no-claimkorting ongewijzigd blijft. Of dit zo is, kan per verzekeraar verschillen.   Zelf controleren of je voor een vergoeding in aanmerking komt Via de website SchadeZonderDader.nl (https://www.schadezonderdader.nl/check) kan je aan de hand van vijf vragen bepalen of het zinvol is om de schade die je hebt geleden bij het Waarborgfonds te melden.   Uiteraard helpen we jou ook graag Het spreekt eigenlijk vanzelf. Je mag in dit soort situaties ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen dan graag nagaan of wij je kunnen helpen om de schade te beperken en waar mogelijk te verhalen.

Steeds meer zonnepanelen op woningen

1,5 Miljoen woningen zijn in Nederland voorzien van zonnepanelen. Maar zijn deze ook verzekerd?    Het aantal zonnepanelen op woningen stijgt sterk. Dit is een positieve ontwikkeling voor het klimaat. Bij de plaatsing van zonnepanelen is het verstandig ook aandacht te besteden aan de verzekering hiervan.   1,5 miljoen huizen met zonnepanelen Onlangs werd bekend dat op dit moment in Nederland circa 1,5 miljoen woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Dat de ontwikkeling snel gaat, blijkt uit het feit dat vorig jaar de teller “nog maar” op 1 miljoen woningen stond. Het grootste deel van de 1,5 miljoen woningen met zonnepanelen bestaat uit koopwoningen. Huurwoningen vormen dus een minderheid.   De opstalverzekering Bij een koopwoning verzekert de eigenaar van de woning deze in het algemeen tegen schade door bijvoorbeeld brand of storm. In de regel is onder de opstalverzekering ook gedekt schade aan de zonnepanelen voor zover deze vastzitten aan de woning. Zonnepanelen die op de grond staan, zijn dan vaak uitgesloten op de dekking van de opstalverzekering.   Bij een huurwoning Een huurder van een woning kan besluiten zelf zonnepanelen aan te schaffen. Een huurder verzekert over het algemeen niet de woning. Dat doet de verhuurder. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kan de huurder de waarde van de zonnepanelen aanvullend verzekeren op zijn inboedelverzekering. Dit gaat vaak niet automatisch, maar moet apart worden aangevraagd.   Veel verschillende voorwaarden Voor wat betreft het verzekeren van zonnepanelen hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende voorwaarden. Het is dus belangrijk om een verzekeringsmaatschappij te selecteren met voorwaarden die het best bij jouw situatie passen. Keuzes bestaan er onder meer ten aanzien van: Het maximale bedrag dat bij schade als vergoeding wordt uitgekeerd. De termijn waarbinnen de zonnepanelen worden afgeschreven en aan de hand waarvan bij schade de uitkering wordt verminderd. Wel of geen vergoeding van misgelopen stroomopbrengst indien door een calamiteit de zonnepanelen enige tijd niet functioneren. Wel of geen vergoeding voor “onzichtbare” schade aan zonnepanelen (bijvoorbeeld haarscheurtjes).  Kies voor een gecertificeerd installateur Zonnepanelen zijn veilig wanneer ze goed geïnstalleerd worden. De installateur zal erop letten dat de panelen zodanig worden gemonteerd dat deze niet zoveel warmte afgeven dat het dak in de brand kan vliegen. Ook de juiste wijze van bekabeling en het plaatsen van passende omvormers dienen vakkundig te gebeuren om onnodige risico’s te voorkomen.   Meer informatie Wil je meer informatie hebben over het onderwerp zonnepanelen en verzekeren? Neem dan contact met ons op. We zijn je graag van dienst.  

Het is belangrijk om regelmatig de verzekerde bedragen te controleren

Hoeveel je bij schade krijgt uitgekeerd hangt af van het verzekerde bedrag. En dat hangt weer samen met de hoogte van de premie. We lichten het een en ander toe in dit artikel.    Bij veel verzekeringen kies je bij het afsluiten van de verzekering voor een bedrag dat bij een schade door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd. Het is belangrijk dat regelmatig wordt gecontroleerd of dit gekozen bedrag nog correct is. Waarom dit zo belangrijk is, vertellen wij hieronder.   Premie is mede afhankelijk van het verzekerde bedrag Bij een schadeverzekering is de hoogte van de premie die je betaalt bijna altijd gekoppeld aan het maximale bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij risico loopt. De premie voor een opstalverzekering van een woning van bijvoorbeeld 4 ton zal daardoor hoger zijn dan voor een woning van 2 ton.   Te hoog verzekerde bedrag is niet zinvol Uitgangspunt in de wet is dat een verzekeraar bij een schadeverzekering na een schade geen hoger bedrag mag uitkeren dan de werkelijke schade die de verzekerde heeft geleden. De wetgever wil hiermee voorkomen dat consumenten voordeel krijgen bij een schade en daardoor wellicht deze schade bewust gaan veroorzaken. Is de maximaal mogelijke schade dus bijvoorbeeld 4 ton dan heeft het geen zin om het verzekerde bedrag op 5 ton te zetten. Je betaalt dan namelijk wel over die extra ton premie, maar wanneer de schade maximaal 4 ton is  zul je nooit meer dan die 4 ton uitgekeerd krijgen.   Te laag verzekerd bedrag is ook niet goed Een te hoog bedrag verzekeren is dus niet zinvol. Maar een te laag bedrag verzekeren is ook niet goed. Laten we weer even naar die woning van 4 ton kijken. Stel dat dit jouw woning is. Indien je bij het afsluiten van een opstalverzekering kiest voor een maximaal verzekerd bedrag van 3 ton en de woning gaat bijvoorbeeld door brand volledig verloren, dan keert de verzekeringsmaatschappij maximaal 3 ton uit. Je “mist” dan 1 ton. Dat is de schade die je dan zelf moet dragen. Dat is vaak niet de bedoeling en daarom is het belangrijk dat je kiest voor een verzekerd bedrag dat overeenkomt met het werkelijke bedrag om de woning na bijvoorbeeld een brand te herbouwen.   Gokken op een “beperkte” schade We blijven even bij het pand van 4 ton. Als consument kun je denken “De kans dat ik slachtoffer word van een gebeurtenis waardoor het totale pand verloren gaat, is niet zo groot. Bij een brand of storm zal het vaak gaan om een schadebedrag van minder dan 4 ton. Weet je wat, ik kies een maximaal te verzekeren bedrag van 2 ton. Dat scheelt mij mooi een stuk premie”. Wij begrijpen deze gedachte, maar hij is niet juist.   Want wanneer je slechts een gedeelte van de werkelijke waarde verzekert, krijg je bij een schade in dezelfde verhouding ook een uitkering. Verzeker je dus de woning met een waarde van 4 ton voor 2 ton, dan zal bij een schade van bijvoorbeeld 1 ton de verzekeringsmaatschappij maximaal € 50.000 uitkeren. Een te laag verzekerd bedrag leidt er dus ook bij “kleinere” schades direct toe dat een deel van de schade voor jouw eigen rekening blijft. Opnieuw: dat is vaak niet de bedoeling wanneer je een verzekering afsluit!   Waardes kunnen in de loop der tijd veranderen Of het nu gaat om de waarde van de inboedel of om de waarde van de woning, de totale waarde kan in de loop der tijd veranderen. Bij de inboedel omdat je bepaalde, waardevolle zaken hebt aangeschaft, bijvoorbeeld nieuw exclusief meubilair. Of doordat de waarde van de woning hoger is geworden omdat je de woning hebt verbouwd of energiezuiniger hebt gemaakt. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. Bij verandering van de gezinssamenstelling of bij het afstoten van bepaalde (kostbare) verzamelingen of muziekinstrumenten kan de waarde van de totale inboedel lager worden.   De juiste waarde bepalen Wij helpen je graag bij het bepalen van de juiste waarde wanneer je een verzekering afsluit. Is de verzekering eenmaal afgesloten, geef ons dan door wanneer de waarde van de inboedel of de woning in belangrijke mate  verandert. Wij controleren dan voor jou of deze verandering aanleiding is om het verzekerde bedrag aan te passen. 

Indien mogelijk: Zorg voor financieel vangnet

Velen hebben de grootste moeite om elke maand financieel de “eindjes aan elkaar te knopen”. Is er iets meer ruimte, dan adviseert het NIBUD om een buffer op te bouwen voor momenten dat er extra geld nodig is.   Sparen was vroeger een deugd. Dat werd dan ook beloond met een rente over het gespaarde bedrag.   Lage rente Tijden veranderen. Over spaargeld wordt door banken vrijwel geen rente betaald. Ben je zo gelukkig over meer dan € 100.000 spaargeld te beschikken dan rekenen de meeste banken inmiddels extra kosten over het bedrag dat hierboven uitkomt. In plaats van rente te ontvangen moet je dan kosten betalen. Mogelijk dat de grens van € 100.000  in de komende tijd verder zal dalen. De meeste gezinnen zullen hier geen last van hebben omdat hun spaarsaldo onder deze grens blijft.   Zorg voor buffer Het NIBUD geeft het, naar onze mening , verstandige advies om in ieder geval een bepaald bedrag aan spaargeld aan te houden om onverwachte uitgaven te doen. Hoe hoog die buffer moet zijn? Dat is voor iedereen anders. Het NIBUD heeft daar een handige tool voor ontwikkeld. Ons advies: kijk eens naar de uitkomst voor jouw eigen situatie: https://www.nibud.nl/consumenten/bufferberekenaar/   Beleg maandelijks in een stabiel en betrouwbaar fonds Heb je voldoende financiële buffer en wil je toch meer rendement dan de bank je geeft over spaargeld? Overweeg dan maandelijks een bedrag te beleggen. Dat kan met relatief kleine bedragen per maand. Wanneer je dit over langere tijd doet dan zul je zien dat perioden waarin de koersen in een dip zitten ruimschoots worden gecompenseerd door perioden dat koersen fors in de plus staan. Per saldo is het rendement over een langere periode veel positiever dan over een spaarrekening en zijn de zorgen en risico’s minder dan veel andere alternatieven zoals cryptomunten en het verhuren van woningen. Bij de keuze van een beleggingsfonds kun je ook nog kiezen voor fondsen die op duurzame wijze beleggen.

Rookmelders: een verstandig besluit

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke woning rookmelders aan te brengen. In dit artikel vertellen wij u iets meer over rookmelders.   Elk jaar weer vindt er bij één op de 1000 woningen brand plaats. Dat kan een klein brandje in het portiek zijn, maar ook het compleet afbranden van de woning.   Brand is een reëel risico De meeste branden worden veroorzaakt door storingen in elektrische apparatuur of door niet goed gedoofde sigaretten. In meer dan 60 % van de branden waarbij dodelijke slachtoffers vielen, was er geen rookmelder actief.   Rook is dodelijk Bij een brand komt rook vrij. Deze rook kan giftig zijn en reukloos en kan zich snel verspreiden. Als de brand uitbreekt in een woning en de bewoners slapen dan is het risico groot dat deze door binnendringende rook in hun slaap komen te overlijden.   Vanaf juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht Vanaf juli 2022 is het verplicht om op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg te plaatsen. Deze verplichting geldt zowel voor huurwoningen als woningen die eigendom van de bewoners zijn.   Schaf goede rookmelders aan Gaat u een rookmelder aanschaffen dan adviseren wij u een rookmelder te kiezen met een 10-jarige levensduur. Op het gebied van rookmelders zijn er grote kwaliteitsverschillen. Laat u zich door een deskundige voorlichten welke rookmelder kwalitatief goed is. Let ook op de plaats waar u de rookmelder installeert. Een algemeen advies is om dit te doen in het midden van het plafond op minimaal 50 centimeter afstand van een muur of hoek.   Benieuwd naar rookmelders voor uw eigen woning? Op initiatief van de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting is er een speciale site ontwikkeld met veel informatie over rookmelders. Naast informatie over “goede” rookmelders treft u hier ook allerlei nuttige adviezen aan over de plaatsing en het onderhoud van deze rookmelders. Ook kunt u via deze site via een interactief programma bekijken waar het verstandig is om in uw woning rookmelders te plaatsen. Wij nodigen u uit om deze site te bezoeken: https://rookmelders.nl Heeft u na het bezoek aan deze site nog vragen over brandpreventie of uw opstal/inboedelverzekering, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Onderhoud ook bij verzekeringen nodig

Een onderhoudsbeurt voor de auto, een controle bij de tandarts, het jaarlijks na laten lopen van de cv-installatie, maar verzekeringen? Ook die hebben onderhoud nodig!   Er is niet één verzekering aan te wijzen waarvan je kunt zeggen “die is de beste”. Want de voorwaarden per maatschappij verschillen. Waar bij de ene consument de voorwaarden van aanbieder A goed aansluiten bij diens situatie, passen bij de andere consument de voorwaarden van aanbieder B beter. Verzekeringen worden voor u op “maat” gemaakt Wat een goede verzekering is, hangt dus voor een deel af van de specifieke situatie van de klant. Huurt deze een woning of is er sprake van een koopwoning? Zijn er wel of geen kinderen? Wonen kinderen thuis of studeren ze en huren ze een “studentenkamer”. Zo maar een paar voorbeelden die gevolgen hebben voor de vraag welke verzekering goed aansluit bij uw situatie.    Na keuze kan situatie veranderen Wanneer ons kantoor u heeft mogen adviseren over uw verzekeringen dan gaan wij uiteraard uit van uw situatie op dat moment. Daarbij houden wij ook rekening met veranderingen die u op dat moment al kunt voorzien. Er kunnen nadien ook veranderingen optreden die niet voorzien waren en waarmee bij de keuze van de verzekering geen rekening is gehouden. Soms hebben die veranderingen geen gevolgen voor het passend blijven van de bestaande verzekeringen. Maar vaak is het juist wel belangrijk om naar aanleiding van die verandering ook de verzekering aan te passen, zodat deze verzekering blijft doen wat wij beogen: zekerheid bieden.   U kunt ons daarbij helpen Adviseren over verzekeringen is een echt vak. Wij begrijpen dus goed dat veel relaties niet direct beseffen dat bepaalde veranderingen in hun situatie gevolgen kunnen hebben voor hun verzekeringspakket. Totdat wij met u in een gesprek deze veranderingen inventariseren kan er een periode ontstaan waarin er een “gat” in uw verzekeringsportefeuille zit. Dat proberen we uiteraard te voorkomen. U kunt ons daarbij helpen door wijzigingen in uw situatie door te geven. Aan wat voor soort wijzigingen kunt u denken? We geven een aantal veel voorkomende veranderingen die wij graag van u vernemen indien deze zich voordoen:  Contactgegevens veranderen (mobiel, mail, bank); Gezinssamenstelling verandert (kinderen uit huis, partner); Grote aankopen (kunst, onderdeel verzameling); Verbouwing woning (zonnepanelen, uitbouw, rieten dak); Inkomen/vermogen (ander werk/erfenis/van loondienst naar zelfstandigheid). Het zijn voorbeelden. Maar al deze voorbeelden kunnen aanpassing van bestaande verzekeringen wenselijk maken. Onze vraag is of u ons dit soort wijzigingen in uw situatie wilt doorgeven. Beter een keer te vaak iets doorgegeven dan te weinig!

Schade door overstroming en uw verzekering

In de afgelopen periode hebben we gezien hoe in zeer korte tijd regen tot grote schade kan leiden…   In dit artikel vatten we in het kort samen hoe schade als gevolg van wateroverlast bij de meeste verzekeringen is geregeld.   Deskundigen verwachten vaker bijzondere situaties Deskundigen geven aan dat wij ook in Nederland rekening moeten houden met bijzondere weerssituaties. Deze kunnen variëren van ongewoon lange periodes van droogte, ongewoon heftige sneeuwbuien, plaatselijke valwinden of ongewoon hevige regenval in een korte tijd. Zoals we de afgelopen periode hebben gezien, kunnen deze bijzondere weerssituaties leiden tot veel menselijk leed en materiele schade.   Particuliere en zakelijke risico’s Elke verzekeringsmaatschappij kent zijn eigen verzekeringsvoorwaarden. Oorzaken van schades die bij de ene verzekeringsmaatschappij op grond van de verzekeringsvoorwaarden wél worden vergoed, kunnen in de verzekeringsvoorwaarden van een andere verzekeraar zijn uitgesloten. De verschillen zijn groot. Als adviseur is het ons vak om die verschillen te kennen en onze relaties bij de keuze van een verzekering te adviseren over welke verzekering in hun situatie past.   Bij verzekeringen voor zakelijke risico’s zijn de verschillen nog groter. Niet alleen tussen de voorwaarden van de verschillende verzekeraars, maar ook bij dezelfde verzekeraar komt het veel voor dat bij de ene ondernemer andere voorwaarden worden overeengekomen dan bij de andere ondernemer.   Algemeen beeld Krijgt u te maken met een schade dan moet altijd gekeken worden naar de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de verzekering die u heeft afgesloten.    Voor schade als gevolg van regen geldt voor verzekeringen ten behoeve van particulieren in het algemeen het volgende:   Auto’s en motoren Schade aan auto’s en motoren die casco of allrisk verzekerd zijn en door neerslag en andere vormen van overstroming beschadigd raken, valt bijna altijd onder de dekking van de verzekering. Dat geldt dus niet voor de auto/motor die alleen WA verzekerd is.   Schade aan woning en inboedel door regen Regent het en raakt uw inboedel beschadigd doordat tijdens de regen bijvoorbeeld het dakraam openstond dan wordt deze schade meestal niet vergoed. Is er sprake van zware neerslag waardoor u schade krijgt, dan zal de daardoor ontstane schade aan uw woning of inboedel wel vergoed worden mits er geen sprake is van achterstallig onderhoud of constructiefouten van de woning. In dit verband is het bijvoorbeeld belangrijk dat de goten van de woning regelmatig schoongemaakt worden zodat gevallen regen ook snel afgevoerd kan worden.   Schade door overlopende riviertjes/beekjes/kanalen Voor schade aan woningen en inboedel door overlopende riviertjes, beekjes en kanalen bieden de meeste particuliere verzekeringen dekking.   Grote rivieren en zee Schade als gevolg van overstroming van grote rivieren of door dijkdoorbraken aan de kust wordt door vrijwel geen enkele verzekering vergoed. Simpelweg omdat een dergelijke calamiteit zoveel schade kan veroorzaken dat deze de financiële draagkracht van verzekeraars te boven kan gaan. Probleem hierbij is dat als het mogelijk wordt gemaakt dit risico vrijwillig te verzekeren, maar een klein deel van de consumenten dit zal doen, waardoor er onvoldoende reserves kunnen worden opgebouwd om een grote schade op te vangen.   Enkele jaren geleden hebben verzekeringsmaatschappijen voorgesteld om deze aanvulling op de inboedel en opstalverzekering verplicht te stellen voor alle consumenten in heel Nederland. De extra premie hiervoor zou dan in een fonds komen dat ingezet kan worden indien een dergelijke calamiteit zich voordoet. Destijds is dit voorstel door de politiek afgewezen. Mogelijk dat na de recente ervaringen een soortgelijk idee weer opnieuw zal worden bekeken.

Aandachtspunten bij uw autoverzekeringen

Een autoverzekering afsluiten. Hoe moeilijk kan dat zijn? Een paar muisklikken en de verzekering is toch afgesloten? In dit artikel laten wij u zien dat ook uw autoverzekering een goed advies nodig heeft.     Wie rijdt er in de auto? Wist u dat de gemiddelde leeftijd van kopers van een nieuwe auto inmiddels boven de 61 jaar ligt? Er is een opmerkelijke ontwikkeling te zien. Waar ouderen hechten aan het bezit van een auto, gaat het bij jongeren veel meer om het gebruik van de auto en minder om het bezit. Het delen van het gebruik van de auto wordt daardoor steeds populairder. Vanuit verzekeringsoogpunt vraagt dit wel om aandacht. Bij het afsluiten van de verzekering moet duidelijk zijn of het een “gemeenschappelijke” auto betreft.     Gevolgen bonus/malus positie Heeft u een eigen auto en leent u deze uit aan een ander, weet dan dat - wanneer die ander met uw auto aansprakelijk is voor een met de auto veroorzaakt ongeval - dit ten koste gaat van uw bonus malus positie. Diefstal van onderdelen Het komt steeds vaker voor dat van bepaalde auto’s specifieke onderdelen worden gestolen. Deze diefstal betreft niet alleen de navigatieapparatuur, maar kan zoals we recentelijk zagen, ook betrekking hebben op motorkappen en wielen.  Het is heel lastig om auto’s tegen dit soort gerichte diefstallen van onderdelen te beschermen. Afhankelijk van het type auto is dit dus wel een aspect waarop goed moet worden gelet bij de keuze van een passende autoverzekering.   Rally rijden In de zomermaanden zien we vaak dat organisaties rally’s en puzzelritten organiseren. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen sluiten rally’s echter van dekking uit. Zeker wanneer de grens tussen rally en puzzelrit vaag is, kan dit allerlei problemen geven indien er een schade optreedt. Ook dit element is belangrijk om bij de keuze van een autoverzekering in de gaten te houden.   Nieuwe auto’s sneller total loss De auto’s die in de afgelopen jaren zijn gebouwd, hebben als kenmerk dat ze vaak onderdelen bevatten die, wanneer ze beschadigd zijn, niet te repareren zijn. Vervanging van onderdelen kan echter zeer hoge kosten met zich meebrengen. Een van de buitenkant bezien “ beperkte schade” kan ertoe leiden dat de totale kosten van reparatie toch hoger worden dan de dagwaarde van de auto en de auto total loss wordt verklaard.   Dat kan ook het gevolg zijn van de constructie van de auto. Heeft de auto een bodem die uit een geheel bestaat, of bestaat de bodemplaat uit verschillende delen die bij schade ook apart vervangen kunnen worden?     Vragen als deze zijn van belang voor de beantwoording van de vraag of het verstandig is om de auto nog wat langer allrisk te verzekeren of de verzekering over te zetten naar alleen WA dekking.   Het kiezen van een passende autoverzekering is echt meer dan het klikken op een vakje op uw beeldscherm. Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van autoverzekeringen. Wij helpen u dan ook graag bij het kiezen van een voor u passende verzekering!

Woning verbeteren? Denk aan uw opstalverzekering

De markt van koopwoningen is oververhit. Steeds vaker zien we dat mensen die eigenlijk willen doorstromen naar een andere woning dit voornemen opgeven en besluiten hun woning te verbouwen.    Wanneer woningeigenaren In plaats van “verhuizen” ervoor kiezen om de woning te gaan verbouwen, wordt in de praktijk vaak vergeten dat de bestaande verzekeringen van de woning dienen te worden aangepast.    80% laat verzekering niet aanpassen Recent onderzoek laat zien dat in circa 80% van de gevallen waarin op dit moment woningen fors worden verbouwd, vergeten wordt de opstal- en inboedelverzekering aan te passen. Vindt er vervolgens een schade plaats, denk bijvoorbeeld aan de schades die zijn ontstaan na de recente stormen en hevige regenbuien, dan kan dit tot problemen leiden bij de afwikkeling van de schade. Door de verbouwing is de woning namelijk in waarde gestegen. Wordt deze verhoogde waarde niet aan de verzekeraar doorgegeven, dan kan er sprake zijn van onderverzekering. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat bij een schade niet alle kosten worden vergoed. Ook niet in de situatie dat de opgetreden schade niets van doen heeft met de verbetering van de woning.   Informeer ons Gaat u uw woning verbouwen, informeer ons dan tijdig. Ook wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen gaat installeren is het belangrijk ons hierover te informeren. Wij onderzoeken dan welke gevolgen dit heeft voor uw bestaande verzekeringen. Daarbij kijken we naar de verzekerde som, maar bij zonnepanelen ook of uw verzekeraar hiervoor extra eisen stelt. Bijvoorbeeld aan de installateur of brandpreventie. 

Lastig die ongevraagde telefoontjes

Zit u net even rustig. Gaat de telefoon. Weer een organisatie die of bedrijf dat probeert u telefonisch over te halen iets te kopen...    Sinds 1 juli 2021 is de kans dat u ongevraagd wordt gebeld door bedrijven of instellingen een stuk kleiner geworden.   Van “ja, tenzij” naar “Nee, tenzij” Begin 2021 hebben Tweede en Eerste Kamer unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat telefonische marketing aan banden legt. Tot 1 juli 2021 mochten bedrijven en goede doelen consumenten zonder toestemming bellen om aanbiedingen te doen. Dit mocht alleen niet wanneer de consument zijn of haar telefoonnummer had laten blokkeren in het Bel-Me-Niet-Register. Het initiatief om niet gebeld te worden lag dus bij de consument.   Sinds 1 juli 2021 is dit veranderd. Telemarketing gericht op een consument of rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vof, freelancer etc.) is verboden tenzij die persoon toestemming heeft gegeven om te worden gebeld. Die toestemming moet uitdrukkelijk en bewust worden gegeven. Uitgangspunt is dus “Nee, tenzij”.   Uitzondering De twee uitzonderingen op de “Nee, tenzij” regeling zijn: Wanneer de persoon zelf zijn of haar telefoonnummer bekend maakt en daarbij aangeeft dat dit nummer mag worden gebruikt voor telemarketing. Bijvoorbeeld in het profiel op LinkedIn. Wanneer de persoon klant is van een bedrijf en eerder een product of dienst heeft afgenomen en daarbij zijn/haar telefoonnummer heeft doorgegeven.  Goede doelen hebben meer ruimte om te bellen. Deze mogen telefonisch contact opnemen indien de consument: Eerder een schenking heeft gedaan. Zelf vrijwilligerswerk bij de organisatie heeft verricht. Bijeenkomsten van het goede doel heeft bijgewoond.  Tot slot: Daar waar organisaties toch nog bellen, zal dit met een herkenbaar nummer moeten. Bellen met een “geheim nummer” zit er voor telemarketingbedrijven niet meer in.

Toeren met de motor?

Met de komst van de zomer gaan veel motorliefhebbers weer “op pad”. Vooral onder jongeren neemt de populariteit van de motor weer toe.     In dit artikel geven graag een paar aandachtspunten op het gebied van verzekeringen, in het bijzonder voor motorrijders.   Berijders zijn kwetsbaar Hoe mooi de beleving van een motor ook is, bestuurder en passagier zijn en blijven kwetsbaar. Zelfs de meest voorzichtige bestuurders kunnen niet alleen worden geconfronteerd met andere, minder oplettende weggebruiker, maar ook met overstekende dieren of verkeerssituaties die gewoon verkeerd worden ingeschat.   Letsel zonder aansprakelijke derde Raakt een bestuurder of passagier bij een val gewond zonder dat een derde hiervoor aansprakelijk is, dan worden de medische kosten gewoon op de basisverzekering vergoed. Dit ligt anders bij de gevolgen van eventuele blijvende invaliditeit. In de markt wordt wel eens gedacht dat de financiële gevolgen van invaliditeit wellicht vallen onder de allrisk verzekering van de motor. Dit is niet het geval. De allriskverzekering is beperkt tot schade aan de motor en de aansprakelijkheid voor met de motor veroorzaakte schade aan derden.   Voor het financiële nadeel als gevolg van invaliditeit door een val met de motor kan wel een ongevallen opzittende verzekering worden gesloten. Deze verzekering geeft dan zowel voor de bestuurder als voor de passagier een extra financiële zekerheid.   Kleding, helm, accessoires, routeplanner Motortijden vindt hoofdzakelijk in de buitenlucht plaats. Motoren worden tijden pauzes geparkeerd en zijn daardoor kwetsbaar voor diefstal van accessoires zoals routeplanners, etc. Bovendien is het soms lastig de kleding en de helm permanent in het zicht te houden.   Laat ons u adviseren Heeft u een motor of gaat u binnenkort een motor aanschaffen of gaat u vaker als “passagier” meerijden? Neem dan contact met ons op. Wij zullen graag een compleet en goed advies geven van de punten waaraan u op het gebied van financiële zekerheid aandacht kunt schenken.

Spannend wat hypotheekrente gaat doen

Wat gaat de rente de komende tijd doen? U houdt zich er misschien niet mee bezig, maar banken des te meer.    De financiële markten zijn nerveus. Wat gaan de aandelenkoersen doen? Gaat de rente weer stijgen? De komende maanden worden best een beetje spannend.   De rente is nu (heel) laag Al geruime tijd is de rente historisch laag. Dit is vervelend wanneer u spaargeld heeft. Maar fijn wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. Op dit moment kunt u bijvoorbeeld al een hypotheek met NHG-Garantie afsluiten waarbij de rente voor een periode van 20 jaar gegarandeerd onder de 1,5 % blijft. Daarmee heeft u de zekerheid van stabiel lage woonlasten.   Rente kan gaan stijgen Er zijn veel indicaties waardoor we er rekening mee moeten houden dat de rente in de komende tijd kan stijgen. Overheden lenen veel geld om alle gevolgen van het coronavirus te financieren. Nu in het Westen van de wereld het coronavirus lijkt te worden teruggedrongen zullen veel bedrijven hun activiteiten weer gaan opvoeren. Ook deze ondernemingen zullen daarvoor extra geld lenen. In zijn algemeenheid geldt dat wanneer de vraag om geld te lenen toeneemt dit leidt tot een hogere rente. Wanneer dit zo is, dan zal dat ook een gevolg hebben voor de rente die betaald moet worden voor een hypotheek. Als consument kunt u met de hogere hypotheekrente te maken krijgen wanneer u een hypotheek afsluit of wanneer de rentevastperiode van uw bestaande hypotheek afloopt.   Rentevastperiode Indien u een lening voor de financiering van uw woning aangaat, wordt deze lening vaak voor een periode van 30 jaar verstrekt. Naast de termijn waarvoor de lening wordt aangegaan, wordt met de bank ook een afspraak gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening gaat betalen. Hierbij kunnen de bank en u “tijdsblokken” afspreken. Bijvoorbeeld dat de rente voor de eerste vijf jaar x % zal bedragen. Na het verstrijken van deze vijf jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld. Als de rente in de markt lager is, dan geldt voor de nieuwe periode deze lagere rente. Maar wanneer de rente op dat moment hoger is, zult u over de nieuwe periode de hogere rente betalen.   Weet u wanneer uw rentevastperiode eindigt Heeft u op dit moment een hypotheek? Dan adviseren wij u te controleren wanneer uw rentevastperiode eindigt. In het verleden kozen veel consumenten voor een rentevastperiode van vijf of tien jaar. In die periode was de rente echter hoger dan op dit moment. Wanneer in die situatie het einde van de rentevastperiode op korte termijn plaatsvindt, dan is de kans groot dat u een nieuwe rentevastperiode tegen een lagere rente kunt afspreken dan u nu betaalt. Uw woonlasten gaan dan omlaag.   Ligt het einde van de rentevastperiode iets verder in de tijd, dan bestaat de kans dat tegen die tijd de rente voor hypotheken weer is gestegen en u minder voordeel heeft dan wanneer u nu een nieuwe rentevastperiode zou kunnen kiezen. In het slechtste geval kan een sterk stijgende hypotheekrente zelfs betekenen dat u voor de nieuwe rentevastperiode een hogere rente gaat betalen dan u nu doet en dus uw woonlasten stijgen.   Het is mogelijk om nu al zekerheid voor de komende 20 jaar te krijgen Ook wanneer de rentevastperiode van uw huidige hypotheek nog niet op korte termijn eindigt, is het mogelijk om deze “open te breken” en met de bank een nieuwe rentevastperiode overeen te komen. Bijvoorbeeld voor een periode van 20 of zelfs 30 jaar. U zet dan de rente dus vast tegen het huidige, lage tarief. De bank zal voor dit openbreken van het contract wel kosten in rekening brengen. Per saldo kan u dit veel voordeel en ook zekerheid van lage woonlasten bieden.   Bel ons voor een eerste indicatie Wilt u weten of in uw geval het zinvol is te onderzoeken of het in uw situatie aantrekkelijk kan zijn om uw bestaande hypotheek “open te breken”? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij kunnen u snel een indicatie geven. Lijkt het oversluiten van de bestaande hypotheek interessant, dan kunnen wij later voor u een meer gedetailleerd voorstel uitwerken.

Hoe zit het met uw digitale data thuis?

Organisaties krijgen steeds meer te maken met derden die moedwillig hun computersystemen verstoren. Maar ook u loopt als particulier steeds meer risico…    Bijna elke dag is het een onderwerp in de media: de onderneming, overheidsinstelling of organisatie die het slachtoffer is geworden van inbraken op het computersysteem. Maar hoe is de situatie bij u thuis?    Cybercriminaliteit vanuit verschillende motieven De motieven van cybercriminelen kunnen afpersing zijn, waarbij een door hen aangebrachte blokkade wordt opgeheven indien de onderneming een (fors) bedrag betaalt. Ook komt het voor dat criminelen data stelen om daarmee andere criminele activiteiten te kunnen uitvoeren. Recent speelde dit bij een diefstal van gegevens over “dure” auto’s waardoor criminelen precies wisten op welk adres in Nederland deze auto’s te vinden zijn.   Data ook in privésfeer steeds belangrijker Misschien ongemerkt heeft de computer ook in ons privéleven een steeds belangrijkere plaats gekregen. In veel gezinnen is de computer het digitale hart geworden. De ouders gebruiken de computer deels voor privé en deels voor hun werk, in het kader van vrijwilligerswerk wordt een deel van de ledenadministratie gedaan op de computer, alle bancaire zaken verlopen via de computer, kinderen maken hun scripties en stageverslagen op de computer en een steeds groter deel van dierbare familieherinneringen wordt digitaal opgeslagen.   Financiële schade in privésfeer Anders dan bij bedrijven zal bij verlies van data in de privésfeer de financiële schade in de meeste gevallen niet de grootste zorg zijn. Dit ligt anders bij de emotionele schade. Is er geen goede back up gemaakt dan kan de overlast die het gevolg is van het verlies van data enorm zijn. Financiële schade treedt vooral op wanneer criminelen gelden via uw bank weten over te maken en de bank deze schade niet vergoedt.   Snel herstel is belangrijkste Verlies van data in de privésfeer kan gebeuren doordat de computer crasht, maar het komt ook voor dat derden moedwillig dataverlies veroorzaken. Dit kan zijn om te “pesten”, maar bij verstoorde relaties gebeurt dit ook uit wraak. Daarnaast komt verstoring vanuit een criminele achtergrond helaas steeds vaker voor.   Zeker voor particulieren is het bij dergelijke calamiteiten de grootste wens om de verdwenen data weer terug te halen en eventuele blokkades op te heffen.   Wie kan u helpen en wat kost het? Krijgt u te maken met zo’n calamiteit dan is het de grote vraag wie u kan helpen. De “handige buurman” of een gespecialiseerd bedrijf?  Het risico van die handige, maar niet echt ter zake kundige, buurman is dat hij dingen doet die de schade misschien alleen maar groter maken. En dat gespecialiseerde bedrijf?  Waar vindt u het en wat kost dat? Er zijn meerdere gespecialiseerde bedrijven, maar de kosten die zij ook voor particulieren rekenen zijn fors. Het vervelende is nu dat deze kosten op geen enkele standaardverzekering worden vergoed, ook niet op bijvoorbeeld uw inboedelverzekering.   Voorzichtig komen er alternatieven Verzekeringsmaatschappijen zien dat de risico’s in de privésfeer rondom verlies van digitale data toenemen. Meerdere verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen daarom specifieke verzekeringen waarmee consumenten dit risico kunnen verzekeren.   Op dit moment is daarbij vooral aandacht om bij een dergelijke calamiteit de consument direct in contact te laten komen met een gespecialiseerd bedrijf dat snel kan kijken wat er aan data hersteld kan worden. De kosten van een dergelijk gespecialiseerd bedrijf worden dan al dan niet geheel door de verzekeraar vergoed. Afhankelijk van de omvang van de vergoeding bedragen de kosten voor een dergelijke verzekering ergens tussen de €4,- en €12,- per maand. 

Hoe snel is uw woning hersteld na schade?

Stel, u heeft ernstige schade aan uw woning. Hoe lang duurt het dan voordat alle schade is hersteld en u weer volledig kunt genieten van uw herbouwde woning? Waarom deze vraag van belang is, leggen wij u kort in dit artikel uit.    U kunt er vrijwel gerust op zijn dat, wanneer u een opstalverzekering heeft, schade aan uw woning wordt vergoed. Maar wat als u kosten maakt omdat u tijdelijk elders moet wonen? Ook die worden in veel gevallen vergoed, maar voor hoelang?   De verzekering van uw woning Indien u een woning bezit dan kunt u deze verzekeren tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand of storm. Hierbij is het belangrijk om met de verzekeringsmaatschappij een verzekerd bedrag af te spreken dat overeenkomt met de herbouwwaarde van uw woning. Indien u een beroep doet op de diensten van ons kantoor dan helpen wij u, naast het vergelijken van de voorwaarden van een groot aantal verzekeraars, ook met het bepalen van de juiste herbouwwaarde.   Na grote schade tijdelijk elders wonen Vindt er een grote schade aan de woning plaats dan zal het in veel gevallen nodig zijn dat u en uw gezin “tijdelijk” elders gaan wonen zodat de woning kan worden hersteld. Gaat het om een duur van een paar weken dan zal vaak gekozen worden voor verblijf in een hotel. Maar wanneer herstel veel langer duurt, dan kan het wenselijk zijn om een andere woning te huren. Liefst een woning die min of meer van een gelijk niveau is als de woning die u bewoonde. Woningen voor een relatief korte termijn huren is een kostbare aangelegenheid! Bijna alle opstalverzekeringen kennen daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding is echter vaak gemaximeerd tot een bepaald percentage van de verzekerde som (bijvoorbeeld 10 %) maar ook met een maximum van 12 maanden. En over die 12 maanden willen wij het in dit artikel met u hebben.   12 maanden kan te kort zijn Het lijkt lang, 12 maanden. Maar afhankelijk van de omvang van de schade en de aard van uw pand kan het herstel veel langer duren. Voorbeelden uit onze praktijk die tot veel langer herstel leidden, zijn bijvoorbeeld: Het pand is onder bijzondere architectuur gebouwd. Alvorens aan herstel kan worden begonnen moet er een architect komen die eerst ontwerpen moet maken. De gemeente moet toestemming geven voor herbouw en heeft daarvoor de nodige tijd nodig. Aannemers en leveranciers van bouwmaterialen hebben het druk. Zeker bij bijzondere bouwmaterialen moet rekening worden gehouden met lange levertijden.  Het zijn dit soort en andere omstandigheden die ertoe leiden dat bij bijzondere gebouwen tussen het moment dat de ramp zich voltrok en de verhuizers de laatste stoel naar binnen hebben gebracht, er gemakkelijk meer dan 12 maanden kunnen verstrijken.   Laten we samen maar eens kijken Heeft u een bijzondere woning waarbij u zelf ook verwacht dat bij een grote schade niet alles binnen 12 maanden weer in oude staat is, laten we dan samen eens kijken of er alternatieven zijn om de termijn van 12 maanden vergoeding voor huisvesting elders voor een langere termijn met de verzekeraar af te spreken.

Cookie instellingen