Nieuws Verzekeringen

Relatiebreuk en verzekeringen

Samenleven betekent vaak samen verzekerd zijn en samen de woonlasten dragen. Een relatiebreuk heeft, niet alleen emotioneel, maar ook financieel, grote gevolgen.   Een relatie tussen twee mensen kan eindigen. Dat heeft bijna altijd ook gevolgen voor de verzekeringen die zijn afgesloten toen de relatie nog bestond.   Allerlei vormen van samenleving Er zijn allerlei vormen waarin mensen met elkaar samenleven. Bijvoorbeeld gewoon bij elkaar wonen zonder dat er ergens iets formeel is vastgelegd. Een andere mogelijkheid is een geregistreerd partnerschap. Natuurlijk hebben we ook nog de mogelijkheid van het klassieke huwelijk. Alle samenlevingsvormen hebben hun eigen voor- en nadelen.   Relaties kunnen eindigen Relaties kunnen eindigen wanneer plotseling één van de partners direct de woning verlaat, maar er kan ook langere tijd overheen gaan. Ook met de afwikkeling van de verdeling van de gemeenschappelijke boedel kan enige tijd gemoeid zijn. Met het oog op de verzekeringen kunnen dan verwarrende situaties ontstaan.   Bijvoorbeeld dat de verzekeringsmaatschappij niet beter weet dan dat bepaalde goederen op adres A staan, terwijl een deel van de goederen inmiddels op adres B staat. Of dat de verzekeringsmaatschappij ervan uitgaat, dat bepaalde kostbaarheden van partner A zijn, terwijl in werkelijkheid deze kostbaarheden bij de verdeling van de boedel zijn toegewezen aan partner B.   Vindt er vervolgens een schade plaats, bijvoorbeeld een diefstal van de goederen of schade door brand, dan kan dit allerlei problemen geven bij de afwikkeling van de schade.   Alle verzekeringen doornemen Is er sprake van een relatiebreuk dan is ons advies om tijdig alle verzekeringen door te nemen en te bekijken of aanpassingen wenselijk zijn. Niet alleen de schadeverzekeringen, maar ook de levensverzekeringen en pensioenregelingen.   Uiteraard staan wij voor klaar Heeft u zelf, of bijvoorbeeld een van uw kinderen, te maken met een relatiebreuk, aarzel dan niet ons om advies te vragen. Wij zijn u graag van dienst! Mocht er sprake zijn van tegengestelde belangen en beide partners klant van ons kantoor zijn, dan is ons beleid dat beide partners geholpen worden door verschillende functionarissen van ons kantoor.

Ik ben het er niet mee eens…

U weet het zeker. De andere automobilist was de schuldige. Wat nu als uw eigen verzekeraar een andere mening is toegedaan?   Er is een kans dat we het nog gaan meemaken: auto’s die zelf kunnen “nadenken” en zelf ingrijpen om te voorkomen dat er een ongeval plaatsvindt. Tot die tijd kan een moment van onoplettendheid van de bestuurder leiden tot een ongeval. Een ongeval dat gelukkig meestal beperkt blijft tot materiële schade.   Wie is de schuldige? Na een botsing zal snel de vraag gesteld worden wie de schuldige is aan het ongeval. Voor de betrokkenen zal het antwoord heel belangrijk zijn. Is de automobilist met alleen een WA-autoverzekering de schuldige, dan krijgt deze de schade aan zijn eigen auto niet vergoed. Is de automobilist met een volledige allriskdekking de schuldige, dan wordt de schade aan de eigen auto wél vergoed. Deze schade heeft waarschijnlijk wel gevolgen voor de opgebouwde schadevrije jaren. Dit betekent dat de autobezitter in latere jaren een hogere verzekeringspremie moet betalen. Ook heeft hij misschien gekozen voor een bepaald eigen risico en leidt het ongeval op die manier ook tot financiële schade.     Kortom iedereen die bij een verkeersongeval betrokken raakt, heeft er een financieel belang bij om niet als “schuldige” aan het ongeval aangemerkt te worden.   Verzekeraar kan er anders over denken Meestal is er weinig of geen discussie welke partij “schuldig” is. Soms is die discussie er wel. Het kan dan gebeuren dat de “eigen” verzekeraar jegens de tegenpartij een standpunt inneemt waarmee de klant het niet eens is. Bijvoorbeeld dat de eigen verzekeraar jegens de andere partij erkent dat de eigen verzekerde schuldig is aan het ongeval, terwijl de klant daar heel anders over denkt. Door dit standpunt van de verzekeraar kan de klant bijvoorbeeld een deel van zijn opgebouwde schadevrije jaren verloren zien gaan. Hoe zit dat?   Verzekeraar heeft zelfstandige verplichting De autoverzekeraar is niet de ‘advocaat’ van de klant die, tegen beter weten in, de aansprakelijkheid van de klant ontkent waar die wel aanwezig is. Op grond van artikel 6 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) dient een verzekeraar de schade zelfstandig en actief met de wederpartij te regelen. Is de verzekeraar op grond van het dossier overtuigd dat de eigen verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval, dan moet de verzekeraar deze aansprakelijkheid erkennen. Ook al is de eigen verzekerde het daar niet mee eens.    Verzekeraar moet wel letten op de belangen van de eigen klant De autoverzekeraar heeft dus een eigen recht om de schade af te wikkelen. Maar hij mag daarbij de belangen van zijn eigen verzekerde niet uit het oog verliezen. De verzekeraar is verplicht zich op een redelijke manier in te spannen voor de bescherming van zijn verzekerde bij de vaststelling van de mate van diens (wettelijke) aansprakelijkheid. De verzekeraar kan dat doen door bijvoorbeeld een expert of (toedrachts)onderzoeker in te schakelen om de schade en/of aanrijding te onderzoeken.   Krijgt u te maken met een schade aan uw auto? Neem altijd contact op met ons kantoor. Samen met u kijken we dan graag hoe wij de schade voor u zo goed mogelijk kunnen afhandelen.

De lekkage moet wel onvoorzienbaar zijn!

De kring op het plafond wordt groter en groter: lekkage! Gelukkig heeft u een woonverzekering en daar is waterschade op gedekt. Toch…..?   Onzeker voorval Het kenmerk van elke verzekering is, dat er sprake moet zijn van een onzeker voorval. De onzekerheid kan zitten in het moment waarop het voorval zich zal voordoen. Elk mens komt te overlijden, maar om een levensverzekering te kunnen afsluiten moet op het moment waarop de verzekering wordt afgesloten het exacte moment van overlijden nog onbekend zijn. Gaat het niet om het moment waarop het voorval plaatsvindt, dan moet het onzeker zijn óf het risico zich zal voordoen. Neem een brandverzekering. Daarbij is het onzeker of er ooit een brand zal uitbreken.   Onverwacht en plotseling In veel woonverzekeringen wordt het verzekeringsprincipe dat het moet gaan om een onzeker voorval in de polisvoorwaarden omschreven als dat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt onverwacht en plotseling is opgetreden.   Niet elke lekkage is onverwacht en plotseling Indien door een krachtige storm een tak van een boom afwaait die vervolgens door het raam vliegt, waarna regen en wind leiden tot waterschade in de woning, dan zal er in het algemeen weinig of geen discussie kunnen zijn dat hier sprake is van een onverwachte en plotselinge gebeurtenis en zal de verzekering de door de lekkage ontstane schade vergoeden.   Anders is het wanneer water lekt door slecht onderhoud gedurende langere tijd. Denk bijvoorbeeld aan dakpannen die kapot zijn waardoor gedurende langere tijd water naar binnen stroomt. Of aan een douche waar voegen ontbreken in het tegelwerk of er scheuren zitten in de tegels rondom het doucheputje.   In die situaties zal de verzekering de schade die door de geleidelijke lekkage is ontstaan, niet vergoeden. Een woonverzekering is daarmee dus geen vrijbrief om geen onderhoud aan de woning te plegen!

Overdrachtsbelasting gaat veranderen

Over de aankoop van een woning moet belasting worden betaald. De tarieven voor deze belasting gaan per 1 januari a.s. veranderen.    De Tweede Kamer is al akkoord gegaan. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer deze wijzigingen in de overdrachtsbelasting zal accepteren. In dit artikel zetten wij de veranderingen op een rij.   Overdrachtsbelasting is 2% De algemene regel is dat wanneer u een woning koopt om daar zelf in te gaan wonen, u bij de overdracht van de woning 2% belasting moet betalen over de koopprijs. Bij een woning van €350.000,- is het bedrag dat u aan overdrachtsbelasting moet betalen dus €7.000,-.   Starters op de woningmarkt worden ontzien Kopers tot 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 eenmalig een beroep doen op een vrijstellingsregeling waardoor zij over de aankoop van een woning tot €400.000 geen belasting hoeven te betalen. In de meeste gevallen zullen jongeren die voor het eerst een woning aankopen van deze vrijstelling gebruik maken. Maar in theorie mag men eerst een “goedkope” woning kopen en hier overdrachtsbelasting over betalen. Wanneer men op een later moment, maar voor het 35e jaar, een duurdere woning koopt mag men dan de eenmalige vrijstelling gebruiken.   Koop van een woning niet voor eigen bewoning Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat fors omhoog wanneer u een woning aankoopt terwijl u niet zelf in die woning gaat wonen. Het tarief van de overdrachtsbelasting stijgt dan van 2% naar maar liefst 8%. Dit betekent dat u over eerdergenoemde woning van €350.000,- geen €7.000,- overdrachtsbelasting betaalt, maar €28.000,-!   Vakantiewoningen en woning voor kind worden duurder Met de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet voor eigen bewoning worden aangekocht, krijgt u te maken wanneer u bijvoorbeeld een vakantiewoning gaat kopen. Maar, ook wanneer u een woning of appartement koopt om vervolgens aan uw kind of aan derden te verhuren.   Uitstellen of naar voren halen? De nieuwe belastingregeling gaat in per 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat het soms aantrekkelijk is om voorgenomen overdrachten naar voren te halen of juist iets uit te stellen.   Indien een starter op de woningmarkt die jonger is dan 35 jaar, een woning heeft aangekocht die in december 2020 wordt overgedragen, dan zal deze starter hierover 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Gaat de verkoper akkoord dat de overdracht niet in december 2020 maar bijvoorbeeld in januari 2021 plaatsvindt dan kan de starter gebruik maken van de vrijstelling.  De ouder die een appartement voor zijn kind heeft aangekocht waarbij de overdracht in januari is gepland, zal dan 8% overdrachtsbelasting moeten betalen. Is de verkoper bereid deze overdracht al in december te laten plaatsvinden dan hoeft “slechts” 2% overdrachtsbelasting te worden betaald.   Regeling is complex: laat u goed voorlichten voordat u besluiten neemt De nieuwe regeling is ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld twee partners die samen een woning aankopen en waarbij de ene partner 36 jaar is en de andere partner 34 jaar. Dat heeft dan gevolgen voor de mate waarin van de vrijstelling voor starters gebruik gemaakt kan worden. Of een andere situatie waarin, in de aan te kopen woning, ook een ruimte aanwezig is die bedrijfsmatig zal worden gebruikt. Of neem de situatie dat u een tweede parkeerplaats bij uw appartement wilt kopen. Welk tarief voor de overdrachtsbelasting gaat in zulke situaties gelden?   Ons advies: bent u bezig met het kopen of verkopen van een woning waarbij de overdracht in december of in het eerste kwartaal van 2021 zal plaatsvinden, laat u zich dan snel goed voorlichten of het in uw situatie raadzaam is om de overdracht naar voren te halen of juist uit te stellen. Uiteraard kunt u hierover ook contact met ons kantoor opnemen!

Positie ex-kankerpatiënten bij verzekeringen verbetert

Een afwijzing bij het aanvragen van een zorg- of overlijdensrisicoverzekering. Helaas komt het voor en is het niet helemaal onvermijdelijk....   Vanaf januari 2021 gelden er nieuwe regels die (ex.) patiënten beter beschermen. Minister Hoekstra van Financiën heeft een aanpassing in de wet gedaan waardoor de positie van ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van een levensverzekering iets beter is geworden.   Moeite om een levensverzekering af te sluiten Wanneer iemand een levensverzekering wil afsluiten, dan maakt de verzekeringsmaatschappij een inschatting van het risico dat iemand binnen de contractstermijn van de verzekering komt te overlijden. Is dit risico iets hoger dan gemiddeld, bijvoorbeeld bij overgewicht, dan zal de premie iets hoger worden dan de gemiddelde premie. Is er sprake van een nog hoger risico, bijvoorbeeld doordat de kandidaat verzekerde rookt, dan zal de premie weer hoger worden.   Op enig moment kan de verzekeraar het risico zo hoog inschatten dat hij de verzekering helemaal niet meer wil afsluiten. Dit betekent dat iemand in die situatie dus geen overlijdensrisicoverzekering kan afsluiten, terwijl niet vooraf vaststaat dat hij inderdaad binnen de contractstermijn van de verzekering komt te overlijden.   Positieve ontwikkelingen bij kanker In de afgelopen jaren zijn de overlevingskansen voor patiënten met bepaalde vormen van kanker sterk verbeterd. Veel verzekeringsmaatschappijen bleven echter moeite houden met het accepteren van kandidaten die in het verleden kanker hadden gehad en nu weer “schoon” waren. De Minister van Financiën, Hoekstra, heeft daarom de wet aangepast. Vanaf 1 januari 2021 zijn ex-kankerpatiënten die tien jaar kankervrij zijn, niet meer verplicht om bij de aanvraag van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor een aantal kankersoorten geldt een kortere termijn dan tien jaar, zoals drie tot zeven jaar voor baarmoederhalskanker stadium 1.   Voor ex-patiënten die jonger dan 21 jaar waren toen ze kanker kregen, gaat een termijn van vijf jaar gelden.   Op dit moment is er een lijst met in totaal zes specifieke aandoeningen waarvoor kortere termijnen gelden dan de tien jaar. Deze lijst is gebaseerd op de actuele data over de overlevingskansen van ex-patiënten. In de toekomst zal deze lijst worden aangepast aan nieuw beschikbare data. Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u deze onder meer vinden op www.kankerenverzekeren.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook met ons bespreken. Wij zijn u, ook bij dit moeilijke onderwerp, graag van dienst.

Vuurwerk thuis in de woning

Woningen Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een 16-jarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. Bij deze ontploffing raken het huis van de ouders en ook diverse panden van de buren beschadigd. Wie betaalt dan deze schade? De meeste brandverzekeraars bieden dekking en vergoeden brand- en ontploffingsschade; ook de schade door ontploffing als er géén brand ontstaat (zogenaamde koude schade). De woonhuis- en inboedelverzekeraar van de ouders van de 16-jarige zal de schade waarschijnlijk niet vergoeden omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting “opzet/bewuste roekeloosheid” of “merkelijke schuld van een verzekerde”. De buren kunnen de 16-jarige aanspreken voor de schade en misschien ook wel de ouders als die van het vuurwerk bezit op de hoogte waren, maar er zal geen dekking zijn op de AVP (van de ouders) omdat er sprake is van “opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen” zoals in de opzetclausule omschreven staat. In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders, als de ouders aansprakelijk zijn, vergoed moeten worden. Als de buren de schade melden bij hun woonhuis- en inboedelverzekering dan zal die verzekeraar in eerste instantie de schade vergoeden en daarna proberen deze te verhalen op de 16-jarige. In principe kan de verzekeraar op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres geen verhaal plegen op particulieren, maar als er sprake is van een misdrijf dan kan dat wel. Of verhalen lukt is maar de vraag, zoals hiervoor is aangegeven.  

Overdrachtsbelasting gaat veranderen

Over de aankoop van een woning moet belasting worden betaald. De tarieven voor deze belasting gaan per 1 januari a.s. veranderen.    De Tweede Kamer is al akkoord gegaan. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer deze wijzigingen in de overdrachtsbelasting zal accepteren. In dit artikel zetten wij de veranderingen op een rij.   Overdrachtsbelasting is 2% De algemene regel is dat wanneer u een woning koopt om daar zelf in te gaan wonen, u bij de overdracht van de woning 2% belasting moet betalen over de koopprijs. Bij een woning van €350.000,- is het bedrag dat u aan overdrachtsbelasting moet betalen dus €7.000,-.   Starters op de woningmarkt worden ontzien Kopers tot 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 eenmalig een beroep doen op een vrijstellingsregeling waardoor zij over de aankoop van een woning tot €400.000 geen belasting hoeven te betalen. In de meeste gevallen zullen jongeren die voor het eerst een woning aankopen van deze vrijstelling gebruik maken. Maar in theorie mag men eerst een “goedkope” woning kopen en hier overdrachtsbelasting over betalen. Wanneer men op een later moment, maar voor het 35e jaar, een duurdere woning koopt mag men dan de eenmalige vrijstelling gebruiken.   Koop van een woning niet voor eigen bewoning Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat fors omhoog wanneer u een woning aankoopt terwijl u niet zelf in die woning gaat wonen. Het tarief van de overdrachtsbelasting stijgt dan van 2% naar maar liefst 8%. Dit betekent dat u over eerdergenoemde woning van €350.000,- geen €7.000,- overdrachtsbelasting betaalt, maar €28.000,-!   Vakantiewoningen en woning voor kind worden duurder Met de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet voor eigen bewoning worden aangekocht, krijgt u te maken wanneer u bijvoorbeeld een vakantiewoning gaat kopen. Maar, ook wanneer u een woning of appartement koopt om vervolgens aan uw kind of aan derden te verhuren.   Uitstellen of naar voren halen? De nieuwe belastingregeling gaat in per 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat het soms aantrekkelijk is om voorgenomen overdrachten naar voren te halen of juist iets uit te stellen.   Indien een starter op de woningmarkt die jonger is dan 35 jaar, een woning heeft aangekocht die in december 2020 wordt overgedragen, dan zal deze starter hierover 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Gaat de verkoper akkoord dat de overdracht niet in december 2020 maar bijvoorbeeld in januari 2021 plaatsvindt dan kan de starter gebruik maken van de vrijstelling.  De ouder die een appartement voor zijn kind heeft aangekocht waarbij de overdracht in januari is gepland, zal dan 8% overdrachtsbelasting moeten betalen. Is de verkoper bereid deze overdracht al in december te laten plaatsvinden dan hoeft “slechts” 2% overdrachtsbelasting te worden betaald.   Regeling is complex: laat u goed voorlichten voordat u besluiten neemt De nieuwe regeling is ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld twee partners die samen een woning aankopen en waarbij de ene partner 36 jaar is en de andere partner 34 jaar. Dat heeft dan gevolgen voor de mate waarin van de vrijstelling voor starters gebruik gemaakt kan worden. Of een andere situatie waarin, in de aan te kopen woning, ook een ruimte aanwezig is die bedrijfsmatig zal worden gebruikt. Of neem de situatie dat u een tweede parkeerplaats bij uw appartement wilt kopen. Welk tarief voor de overdrachtsbelasting gaat in zulke situaties gelden?   Ons advies: bent u bezig met het kopen of verkopen van een woning waarbij de overdracht in december of in het eerste kwartaal van 2021 zal plaatsvinden, laat u zich dan snel goed voorlichten of het in uw situatie raadzaam is om de overdracht naar voren te halen of juist uit te stellen. Uiteraard kunt u hierover ook contact met ons kantoor opnemen!

Laat u niet bij de notaris verrassen door de hoogte van de boeterente

Het komt helaas regelmatig voor. Consumenten die hun hypotheek oversluiten en bij de notaris tot de ontdekking komen dat ze een veel hogere boete-rente moeten betalen dan waarmee ze rekening hadden gehouden.    Wanneer u een hypotheek oversluit gaat u in het algemeen niet over een nacht ijs. Toch kan u voor verrassingen komen te staan over de hoogte van de boeterente die een bank berekent op het exacte moment van oversluiten. In dit artikel leggen wij uit wat er aan de hand is.     Een hypotheek is een langjarige afspraak Wanneer u bij een bank een lening aangaat om de aankoop van een woning te financieren, dan gaat u met elkaar een langjarige afspraak aan. De afspraak gaat onder meer over de termijn waarvoor de bank u het geld leent en de hoogte van de rente die u hiervoor moet betalen. Dat kunnen twee verschillende termijnen zijn. Bijvoorbeeld omdat u afpreekt dat de lening zal worden verstrekt voor een periode van 30 jaar, terwijl u bij aankoop alleen een afspraak maakt over de rente die u over de eerstvolgende 10 jaar moet betalen. In dat geval spreken partijen af dat ze na die 10 jaar opnieuw met elkaar in overleg treden over wat de rente zal worden voor de periode na deze eerste 10 jaar. De termijn die u afspreekt waarbinnen de rente vaststaat, in ons voorbeeld dus 10 jaar, noemen wij de rentevast periode.   Banken “lenen” zelf ook geld Banken hebben niet een drukpers in hun kelders staan waarmee zij, wanneer u geld voor de financiering van uw woning wilt lenen, even zelf het geld dat u nodig heeft, kunnen drukken. De bank zal dat geld zelf moeten lenen. Dat doen ze natuurlijk niet alleen voor uw hypotheek maar dat gaat in grote bedragen. Banken weten hoeveel klanten zij hebben met wie zij een afspraak hebben gemaakt dat deze tegen een bepaalde rente 10 jaar lang een bedrag lenen. Het vak van bankier bestaat voor een belangrijk deel uit de kunst om zelf voor deze periode geld te lenen voor een lagere rente dan zij berekenen aan u. Het verschil in rente dat de bank zelf moet betalen en de rente die zij van u ontvangen is bedoeld om de kosten van de bank te betalen en wat overblijft is de winst van de bank.   Wat als u uw afspraak niet wilt nakomen U heeft, in ons voorbeeld afgesproken dat u 10 jaar een bepaalde rente betaalt over uw lening. De markt kan sinds u deze afspraak, bijvoorbeeld vijf jaar geleden, heeft gemaakt, sterk zijn veranderd. Waar u bijvoorbeeld destijds een rente van 4% heeft afgesproken hoeft u, wanneer u op dit moment deze lening zou afsluiten nog maar 2% te betalen. In ons voorbeeld zijn er al 5 jaar van de rentevast periode vestreken.   U weet dan dat u over 5 jaar weer met de bank om tafel moet om opnieuw over de rente te praten. De rente kan dan nog steeds zo laag als op dit moment zijn, maar kan ook weer gestegen zijn. Daarnaast is het denkbaar dat, nu de actuele rente zo laag is, u eigenlijk wel de zekerheid wilt hebben voor de volledige, komende 25 jaar en de huidige lage rente van 2% wilt vastleggen Dat kan allemaal. Maar de bank heeft dan wel een probleempje.   Boeterente De bank heeft zelf geld geleend in de gedachte dat u 10 jaar de rente zal betalen die u met de bank heeft afgesproken. In ons voorbeeld wilt u niet langer deze 4% rente betalen maar nog maar 2%. De bank zal echter de vijf jaar die resten nog steeds de rente moeten betalen die de bank heeft afgesproken met degene van wie zij het geld heeft geleend. Kortom doet de bank wat u haar vraagt, dan lijdt zij op uw lening verlies. Elke bank lost dat op via een bepaling in de voorwaarden waaronder zij de lening met u is aangegaan, die Boeterente heet. Simpel gezegd komt dit erop neer, dat het verschil in de rente, in ons voorbeeld vijf jaar, die de bank van u had verwacht te ontvangen en daadwerkelijk krijgt, aan u in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding of boeterente wordt dan bij de notaris verrekend. Linksom of rechtsom u moet dit bedrag betalen. Dat kan snel duizenden euro’s zijn.   Vooraf opgave Wanneer u gebruik wilt maken van de huidige, lage rente voor hypotheken dan kan dat door de hypotheek over te sluiten of nieuwe afspraken te maken. Dat kan bij de bank waar nu al uw hypotheek loopt. Het kan ook zijn dat een andere geldverstrekker voor u een veel beter alternatief is. Ons vak is om u daarover te adviseren.   Wanneer u een keuze heeft gemaakt zal uw huidige bank u vooraf informeren wat de hoogte van de vergoeding wordt. De hoogte van de boete wordt dus bepaald door enerzijds de hoogte van de rente die u destijds met de bank heeft afgesproken en anderzijds de hoogte van de rente die de bank hanteert op het moment dat u de afspraak wilt aanpassen of de hypotheek wilt oversluiten. De opgave die u vooraf krijgt is bijna altijd een Indicatie. Dus een inschatting van de bank.   Wat kan er gebeuren? Nadat u deze indicatie heeft gekregen, kan de bank haar rente voor consumenten die op dat moment een lening aanvragen verlagen. In het afgelopen jaar heeft dit bij elke bank plaatsgevonden. Hierbij zien we regelmatig dat deze aanpassingen meerdere malen per kwartaal plaatsvinden. Voor de hoogte van de boeterente heeft dit echter gevolgen: naarmate de rente die aan nieuwe klanten wordt berekend (actuele marktrente) daalt, stijgt de vergoeding waar de bank recht op heeft omdat u tussentijds nieuwe afspraken wilt maken. Dus verlaging van de marktrente door de bank nadat zij u een indicatie van de boeterente heeft verstrekt, kan ertoe leiden dat de werkelijke vergoeding die u bij de aanpassing van de hypotheekovereenkomst bij de notaris moet ondertekenen (veel) hoger is dan waarmee u rekening heeft gehouden!   Per geldverstrekker verschillend. Het beleid per bank is verschillend. Bepaalde banken geven u 14 dagen voor de afspraak bij de notaris zekerheid over de hoogte van de boete. Dus verdere renteverlagingen die na die periode plaatsvinden leiden dan niet tot een hogere boete. Andere banken hanteren kortere of langere termijnen waarbinnen u deze zekerheid krijgt.   Ons advies is, wanneer u wilt onderzoeken of de lasten van uw hypotheek lager kunnen worden door te profiteren van de huidige lage marktrente, ons te vragen u hierbij te helpen. Wij kennen de markt door en door en weten welke voorwaarden de verschillende banken hanteren en kunnen u dan ook helpen om goed te weten welke regeling de bank aanhoudt ten aanzien van de hoogte van de boeterente.

Voorzichtig zijn bij calculeren financieel voordeel verduurzamen woning

Er is op dit moment terecht veel aandacht om woningen te verduurzamen…   In de voorlichting over verduurzaming, die door de overheid en commerciële partijen wordt gegeven, worden vaak voorbeelden gegeven waaruit zou moeten blijken dat de investeringen die u nu doet binnen enkele jaren worden terugverdiend. Die “terugverdientijd” verdient vaak enige nuancering.   Verduurzamen woning is goed Veel woningen kunnen energiezuiniger worden gemaakt. Vaak al met simpele maatregelen als het dichten van kieren, aanbrengen van isolatiefolie, etc. Maar ook door ingrijpendere maatregelen als het aanbrengen van driedubbel glas, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en vervanging van de gasgestookte cv-ketel.   Er zijn allerlei goede redenen om tot deze maatregelen over te gaan, zoals: Het leveren van een bijdrage om onze aarde leefbaar te houden; Het verhogen van het comfort van de woning; Het verhogen van de waarde van de woning bij verkoop; Het op termijn verlagen van de totale woonlasten.  Indien door het aanbrengen van voorzieningen op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld de energielasten sterk omlaaggaan, daalt daarmee ook een deel van de woonlasten. Het is dan mogelijk om uit te rekenen hoe snel een huiseigenaar de investering die hij nu doet om zijn woning duurzamer te maken, “terugverdient”.   Veel berekeningen zijn te rooskleurig Als financieel adviseur zien wij veel van deze berekeningen. Vaak opgesteld door bedrijven die er belang bij hebben om consumenten te stimuleren over te gaan tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Hoewel wij in algemene zin het belang van het verduurzamen van de woning onderschrijven, zijn wij toch ook kritisch over veel van deze “financiële voorspellingen”. Een paar zaken waar wij vaak vraagtekens bij plaatsen zijn bijvoorbeeld:  De toekomstige prijzen van energie. Vaak rekenen bedrijven met een blijvende stijging van energieprijzen in de komende jaren. De werkelijkheid is echter dat de prijzen van energie al geruime tijd onder druk staan.  Installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen moeten onderhouden worden. Wij zien niet altijd dat deze jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten goed in de calculaties worden verwerkt.  Installaties die worden aangeschaft, hebben altijd een bepaalde levensduur. Op het eind van de levensduur moeten deze vervangen worden. Het is dan ook juist om jaarlijks een bedrag te rekenen voor “afschrijving”.  Installaties die vervangen moeten worden, zullen moeten worden afgevoerd. Ook daarmee zijn te zijner tijd extra kosten gemoeid. Ook die moeten in een goede calculatie worden meegenomen.  Extra kosten voor verzekering. Voor sommige installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen zullen de bestaande verzekeringen moeten worden aangepast. Ook deze aanpassing kan leiden tot extra kosten.   Zo zijn er meerdere posten waar wij kritisch naar kijken wanneer relaties ons calculaties laten zien waaruit blijkt dat investeringen die nu worden gedaan in het verduurzamen van de woning binnen enkele jaren zijn terugverdiend. Ons advies: Verduurzamen van uw woning is om veel redenen verstandig. Maar blijf kritisch op de verwachtingen over het financieel rendement dat u met deze maatregelen gaat behalen. 

Ouders en grootouders helpen bij financiering woning

De prijzen van woningen zijn hoog. Voor jongeren is het daardoor steeds lastiger om een woning te kunnen kopen.    Steeds vaker zien we dat ouders en grootouders kinderen of kleinkinderen financieel bijspringen bij de aankoop van een woning.   Woningmarkt is overspannen De vraag naar nieuwe woningen is veel groter dan het aanbod. Met als gevolg dat de prijzen van woningen hoog zijn. Veel woningen worden zelfs boven de vraagprijs verkocht. Voor jongeren die nog aan het begin van hun loopbaan staan en nog relatief lage salarissen hebben wordt het daardoor steeds moeilijker om een woning aan te schaffen.   Ouders en grootouders springen bij In onze adviespraktijk zien we steeds vaker dat ouders en grootouders financieel gaan bijspringen.   Ouders en grootouders mogen in 2020 aan hun (klein-) kind eenmalig een bedrag schenken tot maximaal €103.643,- mits het (klein-) kind op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Deze schenking moet dan wel gebruikt worden om een woning voor eigen bewoning aan te kopen of te verbouwen. Mits aan alle voorwaarden die de fiscus stelt wordt voldaan, hoeft het (klein-) kind over deze schenking geen schenkingsbelasting te betalen.   Jaarlijkse vrijstelling Daarnaast mag een ouder het kind ook nog jaarlijks belastingvrij een schenking doen. Over 2020 bedraagt deze belastingvrije schenking maximaal €5.515,- per kind. Voor grootouders bedraagt dit maximum €2.208,- per kleinkind   Rente financieren via jaarlijkse schenkingen Indien het kind eenmalig de “grote” schenking ontvangt, dan is dit in de meeste gevallen onvoldoende om de woning volledig te kunnen financieren. Er zal dus nog een aanvullende financiering nodig zijn. Over deze financiering moet dan rente en aflossing betaald worden. Ook hierin kunnen ouders en grootouders via de kleinere, jaarlijkse schenkingsvrijstelling bijdragen, mits zij uiteraard zelf de liquiditeiten hiervoor hebben.   Lenen bij ouders Ook zien we dat ouders zelf als financier gaan optreden. Het kind leent dan het benodigde bedrag niet bij de bank maar bij de ouders of grootouders. Fiscaal is het dan wel vereist dat hierover een realistische rente wordt berekend. Een te lage rente wordt door de fiscus gezien als “schenking”.   Overweegt u dergelijke constructies, dan is het wel belangrijk dat u hierover vooraf goed overleg met ons en een notaris heeft, want de fiscale regelingen zijn complex. Daarnaast is het belangrijk dat er tal van zaken goed worden vastgelegd voor de situatie dat bijvoorbeeld de relatie tussen uw kind en diens partner eindigt, er broers en zussen zijn en uiteraard wat de situatie is indien de (groot-)ouder komt te overlijden. Wilt u meer weten? Maak een afspraak met ons. Wij geven u graag uitgebreidere informatie over dit onderwerp.

Ook voor een AVP is advies wenselijk

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Vrijwel iedereen in Nederland heeft deze verzekering.   De kosten voor een Aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin bedragen per maand minder dan de kosten van één bioscoopkaartje. Toch is het een belangrijke verzekering die ook om een goed advies vraagt!   Wettelijke aansprakelijkheid Door iets te doen of na te laten kunnen anderen schade lijden. Denk aan de situatie dat u als voetganger zonder goed te kijken oversteekt en een wielrijder komt daardoor te vallen. Of u stoot, wanneer u bij iemand op visite bent, een vaas om die breekt. Dat kan u overkomen, maar ook uw kinderen. Indien u op grond van de wet voor de schade aansprakelijk bent, kan de benadeelde de door hem geleden schade bij u vorderen. Vooral indien er sprake is van letsel kan dit snel om enorme bedragen gaan die de meeste mensen niet zomaar voorhanden hebben. Daarvoor biedt de AVP uitkomst.   Niet alles is verzekerd De AVP dekt niet alle vormen van aansprakelijkheid. In het algemeen zijn uitgesloten: De schade die u veroorzaakt door of met een motorrijtuig; Schade die opzettelijk is veroorzaakt tenzij veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar; Schade op uw werk of die te maken heeft met uw eigen bedrijf; Schade die te maken heeft met het niet goed nakomen van een overeenkomst die u met een derde heeft afgesloten (contractuele aansprakelijkheid).   Alleenstaand of gezin? De hoogte van de premie hangt af van of u een gezin bent of alleenstaand. Hoewel het over relatief kleine premieverschillen gaat, zien we hier in de praktijk toch allerlei misverstanden ontstaan. Wanneer is er sprake van een gezin, wanneer van alleenstaand en wanneer is een “kind” geen kind meer en moet dit een “eigen” AVP afsluiten? Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties: Ouders gaan scheiden maar met een regeling waarbij kinderen deels bij de ene ouder blijven wonen en deels bij de andere ouder. Het kind dat gaat studeren, gaat “op kamers” en komt elk weekend weer thuis (met een zak vuile was) of het kind betrekt een appartement en laat zich in de betreffende gemeente ook inschrijven. Een van de partners of een kind gaat in kader van werk of studie een aantal maanden in het buitenland wonen.   Neem contact met ons op Vinden er dit soort veranderingen in uw gezin plaats? Informeer ons dan. Wij onderzoeken of er aanleiding is om uw AVP verzekering aan te passen. 

Voorstel verlaging overdrachtsbelasting “starters”

Het is een beetje vooruitlopen op zaken, maar in dit artikel vindt u belangrijke informatie over de overdrachtsbelasting voor het kopen van een woning. Op Prinsjesdag kondigde het Kabinet een “cadeautje” aan voor jonge mensen die na 1 januari 2021 een woning kopen. In dit artikel bespreken wij u de hoofdlijnen van het voorstel. Maar met de waarschuwing: het is een voorstel waarvan naar verwachting pas in november 2020 zeker zal zijn hoe de definitieve regeling eruit zal gaan zien. Overdrachtsbelasting Wanneer u in Nederland een onroerend goed koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. Voor een woning is het tarief op dit moment 2% en voor een bedrijfspand 6%. Indien de overdracht van het onroerend goed via de notaris verloopt, houdt deze in het algemeen de te betalen overdrachtsbelasting in en draagt deze af aan de fiscus. Wijziging tarieven Het voorstel van het Kabinet is om de tarieven per 1 januari 2021 aan te passen. De nieuwe situatie zou dan zijn: Het algemene tarief wordt 8% (was 6%); Woningen die door de koper zelf bewoond gaan worden 2%; Vrijstelling van overdrachtsbelasting voor “jonge” kopers (zie hierna). Kopen om te verhuren In 2020 betaalt iemand die een woning koopt om deze vervolgens te verhuren 2% overdrachtsbelasting.  Na 1 januari 2021 wordt dit dus 8%. Hetzelfde geldt voor de aankoop van een vakantiewoning. Vindt overdracht van de vakantiewoning voor 31 december 2020 plaats, dan moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Overdracht vanaf 1 januari 2021 wordt belast met 8% overdrachtsbelasting. Vrijstelling voor jongeren Om “starters” op de woningmarkt tegemoet te komen wordt voorgesteld om onder een aantal voorwaarden voor jongeren die een woning kopen de overdrachtsbelasting op 0% te stellen. De voorwaarden hierbij zijn de volgende: De overdracht moet plaatsvinden na 31 december 2020; De woning die wordt gekocht moet bedoeld zijn om zelf als hoofdverblijf te gaan bewonen; De koper moet jonger zijn dan 35 jaar; De koper mag nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. (Dat kan nu ook nog niet omdat het een nieuwe regeling betreft die eventueel pas per 1 januari 2021 van kracht wordt). Belangrijk: hoofdverblijf en leeftijd In de praktijk is een eerste belangrijke voorwaarde dat de koper zelf de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Een ouder die voor zijn studerende kind een appartement koopt, voldoet niet aan dit criterium en zal dus na 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting moet betalen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de koper jonger is dan 35 jaar. In de praktijk worden woningen vaak gekocht door twee partners. Wat nu wanneer de één 33 jaar is en de ander 36? Het klinkt wat ingewikkeld. Maar in die situatie moet de partner die 35 jaar of ouder is toch overdrachtsbelasting betalen. Indien samen een woning wordt gekocht van €300.000,- waarbij ieder voor de helft van de woning eigenaar wordt, dan zal de jongere partner over zijn/haar aandeel in de woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, terwijl de oudere partner over zijn/haar aandeel (€150.000) 2% overdrachtsbelasting moet betalen. Regeling geldt voor vijf jaar Het voornemen van de regering is dat deze regeling voor een periode van vijf jaar zal gelden. De regeling moet echter nog door het Parlement worden goedgekeurd. De verwachting is dat pas in de loop van november a.s. zekerheid bestaat of de regeling op deze wijze van kracht wordt. Bepalend is moment van overdracht Indien de voorgestelde regeling door het Parlement wordt aangenomen, dan is het moment waarop de eigendomsoverdracht plaatsvindt bepalend en niet het moment waarop de koopovereenkomst wordt afgesloten.  De verwachting is dan ook dat vooral in de laatste maand van dit jaar kopers van woningen die niet voor eigen bewoning bedoeld zijn, de overdracht vóór 31 december 2020 zullen willen laten plaatsvinden, terwijl jongeren de overdracht juist naar het nieuwe jaar zullen willen verplaatsen. Plannen? Blijf met ons in contact De Raad van State heeft inmiddels een kritisch oordeel over dit voornemen van het Kabinet uitgebracht. Dit kan ertoe leiden dat het voorstel in de komende weken op onderdelen wordt aangepast. Heeft u plannen om een woning te kopen? Informeer ons daar dan over. Wij kunnen u dan direct informeren over eventuele aanpassingen in de plannen, zodat u bij uw verdere besluiten hiermee rekening kunt houden. Afhankelijk van de definitieve regeling kan het u duizenden euro’s aan overdrachtsbelasting schelen of u de overdracht van de woning vóór of na 31 december 2020 laat plaatsvinden.

Geldzorgen? Maak het bespreekbaar

Het coronavirus leidt niet alleen tot zorgen over onze gezondheid. Het virus heeft voor steeds meer mensen ook financiële gevolgen.    Wat te doen als inkomsten wegvallen terwijl de lasten gewoon doorbetaald moeten worden? Ons advies: maak deze situatie zo snel mogelijk bespreekbaar.   Vaste lasten niet gemakkelijk te verlagen Huishoudens in Nederland geven het meeste uit aan wonen (hypotheek of huur) en voeding. Samen zijn deze twee posten bij de meeste mensen al goed voor meer dan 50% van de maandelijkse lasten. Er zijn nog meer kosten waar je niet zo gemakkelijk op kunt bezuinigen. Denk aan verzekeringen, onderwijs, vervoer, zorgkosten en de gemeentelijke belastingen.   Veel huishoudens hebben weinig reserves Door allerlei oorzaken kunnen inkomsten binnen gezinnen opeens wegvallen, zeker wanneer een van de kostwinners ondernemer is. Nederland telt op dit moment maar liefst 622 duizend huishoudens met een zelfstandige als hoofdkostwinner. Corona is een voorbeeld waardoor onverwacht opeens heel veel zelfstandigen hun inkomen fors zien dalen. Ook overlijden, verbreken van relaties of ziektes zijn in de praktijk veel voorkomende oorzaken van een daling van het gezinsinkomen, terwijl de kosten min of meer gelijk blijven. Veel gezinnen hebben weinig financiële reserves om zo’n periode op te vangen. Een financiële buffer waarmee een gezin voor een periode van minimaal 3 maanden een sterke inkomensachteruitgang zelf kan opvangen is wenselijk.   Betalingsachterstanden niet laten oplopen Het is onverstandig om wanneer er eenmaal betalingsachterstanden ontstaan deze te laten oplopen. Betalingsachterstanden leiden over het algemeen tot nieuwe extra kosten - zoals incassokosten, boetes, vertragingsrentes - en kunnen op termijn nog ingrijpendere gevolgen hebben zoals beslaglegging of ontruiming van de woning door een deurwaarder.   Gratis telefoonnummer Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot één ingang waartoe iedereen met schuldzorgen zich anoniem kan wenden. Hiervoor is een gratis telefoonnummer beschikbaar: 0900 – 8115. Door contact op te nemen worden mensen met (dreigende) schuldproblemen direct zo snel mogelijk geholpen om de problemen beheersbaar te maken.   Bij de een kan de oplossing zijn dat bepaalde toeslagen, waarvan onbekend was dat daarop recht bestaat, alsnog worden aangevraagd. Bij een ander kan een oplossing worden gevonden door een pauze te vragen in het betalen van de hypotheeklasten of uitstel van betaling van belasting. Ons advies Ons advies is om bij (dreigende) schuldproblemen deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Veel bedrijven en overheidsorganisaties hebben inmiddels mogelijkheden om een financieel moeilijke periode te helpen overbruggen. Uiteraard kunt u ook altijd met ons kantoor contact opnemen. Waar mogelijk helpen wij u graag wanneer er achterstanden dreigen in het betalen van bijvoorbeeld verzekeringspremies of hypotheeklasten. Belangrijk in dit soort situaties is dat snel en open met de betreffende banken of verzekeraars wordt gesproken over de tijdelijke problemen. Vaak lukt het dan om samen een oplossing te vinden. 

Zorgverzekering: er valt echt iets te kiezen

Heeft u uw keuze al gemaakt? 1 Januari lijkt nog ver weg. Misschien doet u er goed aan dit artikel alvast te lezen!   In de komende maanden zal alle Nederlanders worden gevraagd bij welke verzekeringsmaatschappij zij hun zorgverzekering voor het komend jaar willen afsluiten. Rondom de zorgverzekering valt echt iets te kiezen. Het is zinvol een moment te nemen om u hierin te verdiepen.   De basisverzekering voor iedereen verplicht Iedereen die in Nederland woont of werkt is op grond van de wet verplicht een basisverzekering af te sluiten.   Overheid bepaalt waar u op grond van de verzekering recht op heeft De centrale overheid bepaalt elk jaar welke medische kosten via de basisverzekering worden vergoed. Grof gesteld geeft de basisverzekering recht op vergoeding van alle direct noodzakelijke, medische zorg.   Verschillende aanbieders en verschillen in premie Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen waar u de basisverzekering kunt afsluiten. Elke maatschappij bepaalt zelf de hoogte van de premie. Per maatschappij betalen alle klanten dezelfde premie voor een individuele zorgverzekering, maar tussen de maatschappijen onderling kunnen dus wel verschillen zitten.   Verplicht eigen risico Alle zorgverzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Voor 2021 is dat €385 per verzekerde per jaar. Voor de medische kosten voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Indien u geconfronteerd wordt met kosten voor medische hulp waar u het eigen risico geacht wordt zelf in een keer te voldoen, dan bieden alle zorgverzekeraars de mogelijkheid om dit eigen risico gespreid over het jaar te betalen.   Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om vrijwillig het eigen risico te verhogen. Dit leidt tot een lagere premie. Of het verstandig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hangt uiteraard niet alleen af van de vraag of u dat hogere eigen risico gemakkelijk zelf kunt financieren, wanneer u medische hulp nodig heeft, maar ook of u nu al weet of de kans hoog inschat dat u in het komend jaar medische kosten zult hebben.   Acceptatieplicht Alle verzekeringsmaatschappijen die een basisverzekering aanbieden, zijn verplicht iedereen te accepteren. Dus ook consumenten van wie zeker is dat zij in de komende jaren geconformeerd zullen worden met hoge medische kosten moeten worden geaccepteerd.   Belangrijk: kiezen voor een natura- of voor restitutieverzekering Een belangrijke keuze bij het kiezen van een basisverzekering is of u kiest voor een natura- of een restitutie verzekering. Wij leggen kort de verschillen uit:   Restitutie verzekering Bij een restitutie verzekering bepaalt u zelf tot welke zorgaanbieder u zich wendt. Heeft u bijvoorbeeld goede ervaringen met een zorgaanbieder in een ander deel van het land dan kunt u zich door die zorgaanbieder laten behandelen. Óf u betaalt eerst zelf de kosten waarna u deze terugkrijgt van uw verzekeraar, of de verzekeraar betaalt deze zorgaanbieder rechtstreeks.   Natura verzekering Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u zich laat behandelen door een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Uw vrijheid om zelf te kiezen door welke dokter u zich laat behandelen is dus beperkter dan bij een restitutieverzekering. Laat u zich toch behandelen door een zorgaanbieder waarmee uw verzekeraar geen samenwerking heeft dan zal een deel van de kosten die deze zorgaanbieder in rekening brengt voor uw eigen rekening blijven.   Aanvullende verzekering Niet alle medische kosten vallen onder de basisverzekering. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Maar voor 18 jaar en ouder vallen deze kosten niet onder de basisverzekering. Ook kosten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijze vallen niet onder de basisverzekering. De kosten van fysiotherapie worden slechts in bepaalde situaties door de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten die niet onder de basisverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren. Hierbij geldt echter voor de verzekeraar geen acceptatieplicht!    Wij hebben software om alle verschillen goed in kaart te brengen De verschillen in voorwaarden en premie tussen de verschillende verzekeraars zijn aanzienlijk. Vaak worden deze op een laat moment bekendgemaakt. Voor een niet deskundige is het bijna niet te doen om al die verschillen tijdig en grondig te verkennen. Ons kantoor beschikt over software die elke dag wordt geactualiseerd. Wij kunnen daardoor de verschillende voor u interessante opties goed in beeld brengen. Interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Appartement. Iets anders dan een zelfstandige woning

Nederland telt bijna 5 miljoen zelfstandige woningen en 2,7 miljoen appartementen. In dit artikel gaan wij wat dieper in op een aantal “weetjes” met betrekking tot appartementen.   Appartement Een appartement is een woning die onderdeel uitmaakt van een groter gebouw waar vaak meerdere woningen gevestigd zijn. Denk aan een flat of een woning aan de gracht die gesplitst is in een onder- en bovenwoning. Indien u een dergelijke woning koopt, schaft u feitelijk twee verschillende zaken aan, te weten: Een stukje mede-eigendom van het hele gebouw; Het recht om uw woning te mogen gebruiken.   U wordt automatisch lid Wanneer u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren die specifiek voor dat gebouw is opgericht. Een Vereniging van Eigenaren zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.   Verzekeringen verplicht Wettelijk is een Vereniging van Eigenaren verplicht om voor het complex een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien u als eigenaar van het appartement kostbare verbouwingen in uw appartement heeft laten uitvoeren, dan is het belangrijk dat u controleert of bij schade aan het hele gebouw of alleen aan uw appartement deze aanpassingen van uw woning onder de opstalverzekering vergoed worden. Het komt met regelmaat voor dat de opstalverzekering, zoals die door de Vereniging van Eigenaren is afgesloten, uitsluitend de herbouwwaarde vergoedt van de opstal zoals die er bij oplevering uitzag. In dat geval wordt schade aan de door u aangebrachte verbeteringen niet vergoed. U kunt dit oplossen door aanvullend een eigen opstalverzekering af te sluiten.   Geen hond, wel kinderen en laat thuiskomen Een Vereniging van Eigenaren zal ook een huishoudelijk reglement vaststellen. In een dergelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Zo’n reglement geeft met enige regelmaat aanleiding tot juridische procedures wanneer een van de bewoners van oordeel is dat de andere bewoners hem via het huishoudelijk reglement te veel in zijn vrijheid belemmeren. De rechtspraak geeft een bonte verzameling van geschillen. Ter illustratie:   Wat de rechter wel toestond om op te nemen in het huishoudelijk reglement: Beperking geluidshinder na uur X; Algeheel verbod van honden; Kortdurende verhuur appartement aan toeristen.   Wat de rechter niet toestond: Eis t.a.v. de kleur van de badkamertegels in het appartement; Tot hoe laat de bewoners van het appartement het gebouw mogen betreden (om geluidsoverlast te voorkomen); De minimale leeftijd van de vaste bewoners. (dit vanuit de wens om de appartementen te reserveren voor senioren en “overlast” van kinderen te voorkomen); Langdurige verhuur van het appartement.   Interesse in appartementen Een appartement heeft duidelijk een aantal nadelen ten opzichte van zelfstandige woningen. Toch blijkt uit onderzoek op basis van 2,6 miljoen Nederlandse huizentransacties in de periode 2000 – 2019 het volgende: kopers zijn bereid meer te betalen voor appartementen dan voor gezinswoningen, als rekening wordt gehouden met de grootte en locatie van de woning. De “betalingsbereidheid” voor appartementen blijkt gemiddeld maar liefst 20% hoger dan voor gezinswoningen.    Wij helpen u graag Overweegt u een appartement te gaan kopen of woont u al in een appartement maar weet u niet zo goed hoe de verzekering van uw woning is geregeld? Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.

Cookie instellingen